Skip links

Terug naar
de Zorgwinkel

U bent verwijzer

De Zorgwinkel is hét loket voor alle zorg- en dienstverlening van PZC Dordrecht. Bent u verwijzer? Dan helpen we u graag bij het regelen van passende zorg en ondersteuning van uw patiënten. De medewerkers van de Zorgwinkel beheren de wachtlijst en weten precies welke plaats, op welke locatie beschikbaar is. Ook kunt u bij ons terecht voor advies.

Onze expertise

PZC Dordrecht heeft een onderscheidende deskundigheid ontwikkeld op belangrijke expertisegebieden. Zo hebben wij op het gebied van geriatrische revalidatie, somatische zorg en zorg bij aandoeningen als ziekte van Parkinson en multiple sclerose (MS) een sterke regionale bekendheid. Onze kennis op het gebied van Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is uniek in de regio.

Verwijspunt 078

Voor de kortdurende zorg werkt PZC Dordrecht samen met zes andere zorgorganisaties in de regio via Verwijspunt 078, telefonisch bereikbaar via 078 20 20 300.
Verwijspunt 078 regelt tijdig de juiste plaatsing van uw oudere patiënten in de regio Drechtsteden naar een passend en beschikbaar bed voor diverse vormen van kortdurende zorg.
Deze unieke samenwerking in de regio zorgt niet alleen voor de juiste zorg op de juiste plek. Het levert u, als verwijzer, een enorme tijdsbesparing op.

Geriatrische revalidatiezorg

Onze multidisciplinaire behandelteams zijn gespecialiseerd in geriatrische revalidatie en in het bijzonder in revalidatie bij neurologische aandoeningen zoals een CVA (beroerte), multiple sclerose of de ziekte van Parkinson. Onder de naam Revalidatiezorg Dordrecht bieden we op vier afdelingen revalidatiezorg: De Noord en Wantij (Albert Schweitzerplaats 12-14) en Maas en Merwede (Albert Schweitzerplaats 20).

Consultatie specialist ouderengeneeskunde

Onze specialisten ouderengeneeskunde kunnen u adviseren welke behandeling of zorg nodig, mogelijk en haalbaar is. Wilt u één van onze specialisten raadplegen of de zorg rondom uw patiënt met hen afstemmen? Dan kunt u contact opnemen met de Zorgwinkel.

Vragen over wet- en regelgeving

Onze medewerkers zijn deskundig op het terrein van wet- en regelgeving rondom zorg, wonen en welzijn. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en complexe regelgeving zoals de Wet langdurige zorg (Wlz).

Eerstelijnsverblijf

Kan uw patiënt om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of omdat de partner of familie niet de benodigde zorg kan bieden? Bij PZC Dordrecht bieden we op twee locaties kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV).

Zorg en Wonen

Als zelfstandig wonen geen optie meer is, bieden wij in onze woonzorgcentra Crabbehoven en Dubbelmonde een veilige en warme woon- en leefomgeving waar uw patiënt de zorg krijgt die nodig is. Voor mensen met dementie zijn er kleinschalige woonvoorzieningen.

Expertiseteam Dordrecht

Woont uw cliënt nog zelfstandig en is er sprake van een complexe zorgvraag? Dan kunt u terecht bij het Expertiseteam Dordrecht. Onze multidisciplinaire teams bieden de juiste specialistische zorg na een beroerte, chronische aandoeningen als multiple sclerose en de ziekte van Parkinson of bij andere complexe zorgvragen.

Medische gegevens veilig versturen

Wilt u medische informatie over cliënten per e-mail naar ons sturen? Dan kan via ZorgMail Secure e-mail. ZorgMail is een van de beveiligde e-mailoplossingen in de zorg. Als het gaat om per e-mail verstuurde medische informatie, accepteren wij alleen mail die veilig verstuurd is via ZorgMail. Verwijzingen zijn mogelijk via Zorgdomein. Deze komen binnen bij het medisch secretariaat van PZC Dordrecht.

PZC Dordrecht-de zorgwinkel

Voor informatie over kortdurende zorg kunt u contact opnemen met Verwijspunt 078.
Voor overige informatie kunt u contact opnemen met de Zorgwinkel. De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.