Skip links

Terug naar
overzicht

Kleinschalige dementiezorg

Dementie is een ingrijpende ziekte met grote invloed op de leefwereld van de persoon zelf, maar zeker ook voor familieleden en naasten. Daarom doen wij ons best om binnen een kleinschalige, veilige en huiselijke woonomgeving persoonsgerichte zorg te bieden met als doel de kwaliteit van leven van onze bewoners zo veel mogelijk te bevorderen.

Huiselijkheid en herkenbaarheid

Op onze locatie Crabbehoven verlenen we kleinschalige dementiezorg in zes woongroepen van maximaal zeven bewoners en twee woongroepen van maximaal tien bewoners. Elke woongroep bestaat uit een gemengde groep van mannen en vrouwen in de leeftijd vanaf 65 jaar. De herkenbaarheid en overzichtelijkheid van een woongroep met een gezamenlijke huiskamer maakt dat bewoners zich thuis voelen.

Begeleiding en ondersteuning

Met een vast team van gespecialiseerde verzorgenden psychogeriatrie, verpleegkundigen, welzijnsmedewerkers en vrijwilligers bieden we persoonlijke en intensieve zorg. We doen er alles aan om onze bewoners zo goed mogelijk te leren kennen om zo in te kunnen spelen op persoonlijke voorkeuren en behoeften. Dit multidisciplinaire team staat onder leiding van een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) waarbij de specialist ouderengeneeskunde eindverantwoordelijk is voor de medische zorg.

Samen voor veilige vrijheid

Wij streven naar het vergroten van het welbevinden van onze bewoners waarbij veilige vrijheid voorop staat. Zo hebben we op onze afdelingen ervaring opgedaan met een GPS-systeem voor bewoners die zich graag buiten de afdeling willen verplaatsen. Ook zijn we bezig met het vergroten van de leefruimte.

Aandacht voor familie en mantelzorgers

Omgaan met veranderend gedrag van een dierbare is voor naasten en mantelzorgers niet gemakkelijk. Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen waar nodig. We hebben geen vaste bezoektijden en organiseren met enige regelmaat huiskamergesprekken om in informele sfeer van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen binnen de woongroep.

Levensloopboek en herinneringskastjes

In het levensloopboek leggen we de levensgeschiedenis van onze bewoners vast. Dat helpt ons, maar ook u, om het gesprek aan te gaan. Met de plaatsing van herinneringskastjes helpen wij bewoners om makkelijker hun eigen kamer te vinden. Wij maken gebruik van Carenzorgt om te communiceren met de naasten van de bewoners. Op deze manier blijven onze zorgmedewerkers in gesprek met de naasten.

Het Parkhoff

Verpleeghuis Het Parkhoff is gevestigd op het terrein van ons woonzorgcentrum Dubbelmonde. In een drietal mooie twee-onder-een-kapwoningen met tuin bieden we bewoners multidisciplinaire zorg op een vraaggerichte wijze. Meer informatie over verpleeghuis Het Parkhoff vindt u hier.

PZC Dordrecht-kleinschalige dementiezorg
PZC Dordrecht-kleinschalige dementiezorg
PZC Dordrecht-kleinschalige dementiezorg
Folder kleinschalige dementiezorg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Zorgwinkel. Onze medewerkers helpen u graag verder. De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur. Telefonisch zijn we bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.30 uur.