Skip links

Terug naar
overzicht

Kleinschalige dementiezorg

Dementie is een ingrijpende ziekte met grote invloed op de leefwereld van de persoon zelf, maar zeker ook voor familieleden en naasten. Daarom doen wij ons best om binnen een kleinschalige, veilige en huiselijke woonomgeving persoonsgerichte zorg te bieden met als doel de kwaliteit van leven van onze bewoners zo veel mogelijk te bevorderen.

Huiselijkheid en herkenbaarheid

Op onze locatie Crabbehoven verlenen we kleinschalige dementiezorg in zes woongroepen van maximaal zeven bewoners en twee woongroepen van maximaal tien bewoners. Elke woongroep bestaat uit een gemengde groep van mannen en vrouwen in de leeftijd vanaf 65 jaar. De herkenbaarheid en overzichtelijkheid van een woongroep met een gezamenlijke huiskamer maakt dat bewoners zich thuis voelen.

Begeleiding en ondersteuning

Met een vast team van gespecialiseerde verzorgenden psychogeriatrie, verpleegkundigen, welzijnsmedewerkers en vrijwilligers bieden we persoonlijke en intensieve zorg. We doen er alles aan om onze bewoners zo goed mogelijk te leren kennen om zo in te kunnen spelen op persoonlijke voorkeuren en behoeften. Dit multidisciplinaire team wordt aangevuld met een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) en een specialist ouderengeneeskunde die eindverantwoordelijk is voor de medische zorg.

Samen voor veilige vrijheid

Wij streven naar het vergroten van het welbevinden van onze bewoners waarbij veilige vrijheid voorop staat. De bewegingsvrijheid van de bewoners is vergroot doordat de deuren van de afdelingen open zijn. Hierdoor kunnen bewoners die dit willen en kunnen zich buiten de afdeling verplaatsen. Om dit veilig te kunnen doen, maken we gebruik van een GPS-systeem en leefcirkels.

Aandacht voor familie en mantelzorgers

Omgaan met veranderend gedrag van een dierbare is voor naasten en mantelzorgers niet gemakkelijk. Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen waar nodig. We hebben geen vaste bezoektijden dus u bent altijd welkom. Wij houden de mantelzorgers via nieuwsbrieven op de hoogte over de ontwikkelingen op de woongroepen.  Ook organiseren wij jaarlijks een familiecontactbijeenkomst waarin wij u informeren over onze werkwijze, actuele onderwerpen en plannen. Soms nodigen wij een deskundige uit om een presentatie te verzorgen. Belangrijk in deze bijeenkomst is dat wij met u van gedachten kunnen wisselen en dat u vragen kunt stellen. Daarnaast maken we gebruik van Carenzorgt om te communiceren met de naasten van de bewoners. Op deze manier blijven onze zorgmedewerkers in gesprek met de naasten.

Het Parkhoff

Verpleeghuis Het Parkhoff is gevestigd op het terrein van ons woonzorgcentrum Dubbelmonde. In een drietal mooie twee-onder-een-kapwoningen met tuin bieden we bewoners multidisciplinaire zorg op een vraaggerichte wijze. Meer informatie over verpleeghuis Het Parkhoff vindt u hier.

PZC Dordrecht-kleinschalige dementiezorg
PZC Dordrecht-kleinschalige dementiezorg
Folder kleinschalige dementiezorg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Zorgwinkel. Onze medewerkers helpen u graag verder. De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.