Skip links

Terug naar
overzicht

Actief in de wijk Crabbehof

Ons woonzorgcentrum Crabbehoven staat midden in de wijk Crabbehof. Een levendige, multiculturele wijk in Dordrecht waar mensen zich thuis voelen. Wij zijn begaan met de buurt en de kwetsbare ouderen die hier wonen. Vanuit ons woonzorgcentrum bieden we diverse diensten en activiteiten die ouderen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en in contact te zijn met buurtbewoners. Want sociale contacten, gezelligheid en beweging zijn belangrijke factoren voor een gezond en vitaal leven.

Wij Crabbehof

Wij Crabbehof is een initiatief van Aafje, MEE Drechtsteden en PZC Dordrecht. Wij Crabbehof heeft als doel om gezamenlijk met vrijwilligers de bewoners in de wijk Crabbehof te ondersteunen om gezond te kunnen leven. Het gaat met name om ouderen die bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het maken van nieuwe sociale contacten, willen wandelen of hulp nodig hebben bij het doen van boodschappen. De begeleiders en vrijwilligers van Wij Crabbehof bieden hulp, luisteren met aandacht en weten wat er in de wijk Crabbehof qua diensten mogelijk is zoals een kapper aan huis, klusjesman of computerles. Samen met u kunnen zij dat regelen.

Benieuwd wat Wij Crabbehof voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Ali Kocak 06 52 87 51 65 of Fyetta Damwijk 06 46 64 24 91. Of stuur een e-mail naar wijcrabbehof@hotmail.com.

Valpreventie- en fitheidsprogramma’s

Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Naast goede zorg en ondersteuning zijn voldoende bewegen en sociale contacten belangrijk om kwetsbaarheid te verminderen. Vanuit PZC Dordrecht hebben we fysiotherapeuten in huis die gespecialiseerd zijn in valpreventie. Hiermee proberen we te voorkomen dat een val u zorgafhankelijk maakt. Ook zijn er speciale fitnessprogramma’s voor 55+-ers.

Ontmoeting en beleving

We organiseren diverse activiteiten en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te zorgen voor de nodige gezelligheid. In ons recreatiecentrum en restaurant Crabbehoven Plaza zijn wijkbewoners van harte welkom. Ook organiseren onze geestelijk verzorgers bijbelgroepen, herdenkingsbijeenkomsten, zangavonden en lotgenotencontact voor bewoners en geïnteresseerden. Elke zondag is er een kerkdienst geleid door één van hen of een gastpredikant. Bekijk onze activiteitenagenda om te zien waarvoor u zich kunt aanmelden.

PZC Dordrecht-actief in de wijk
PZC Dordrecht-medische fitness
PZC Dordrecht-actief in de wijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PZC Dordrecht. Onze medewerkers helpen u graag verder.