Skip links

Mantelzorgwaardering 2022 kan aangevraagd worden

U kunt vanaf nu de waardering voor 2022 aanvragen. Het betreft de Dordtpas voor mantelzorgers (ter waarde van €40,-) met daarop een tegoed. Vraagt u de waardering vόόr 30 november 2021 aan, dan ontvangt u tussen 2 en 31 december de persoonlijke vouchercode om uw Dordtpas (gratis) te verlengen of aan te vragen. Zo kunt u heel 2022 genieten van leuke kortingen en acties. De waardering wordt u uitgereikt door MEE Mantelzorg, namens de gemeente Dordrecht.

Wanneer mag ik de Mantelzorgwaardering aanvragen?
• Als u 18 jaar of ouder bent.
• Langdurig (langer dan drie maanden en/of meer dan acht uur per week) en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving.
• De zorgvrager (degene die de mantelzorg ontvangt) woonachtig is in Dordrecht.

Hoe vraag ik de Mantelzorgwaardering aan?
• Vul het aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2022 volledig in. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website. Onderteken dit samen met uw zorgvrager. Stuur het ondertekende formulier voor 31 oktober 2022 naar MEE Mantelzorg.
• Per mail (foto of scan) naar waarderingdordt2022@meemantelzorg.nl. Let op de grootte van het bestand. Dat mag maximaal 10 MB zijn. Is het bestand groter, dan krijgt u de mail retour.
• Of per post naar: MEE Mantelzorg, Antwoordnummer 3214, 3300 VB, DORDRECHT (postzegel niet nodig).
• Of lever het formulier persoonlijk in bij MEE Mantelzorg, Johan de Wittstraat 40A, 3311 KJ, Dordrecht.

Let op: Onvolledige ingevulde formulieren en formulieren zonder handtekeningen worden niet in behandeling genomen.

Belangrijke informatie over de Mantelzorgwaardering
• Als uw aanvraag bij ons binnenkomt voor 30 november 2021, dan ontvangt u tussen 2 en 31 december 2021 een persoonlijk geadresseerde brief van ons per post thuis met daarin uw vouchercode. Met deze code kunt u zelf uw Dordtpas verlengen of (gratis) aanvragen.
• Komt uw formulier na 30 november 2021 bij ons aan? Dan ontvangt u de brief met code later (in januari 2022).
• Na ontvangst van het aanvraagformulier, nemen wij uw aanvraag in behandeling.
U krijgt géén bevestiging van ontvangst van uw aanvraagformulier.

Op www.meemantelzorg.nl (selecteer de gemeente Dordrecht) vindt u, naast het aanvraagformulier, de veelgestelde vragen over de Mantelzorgwaardering 2022.
Wordt uw vraag daar niet beantwoord? Neemt u dan contact op met MEE Mantelzorg via waarderingdordt2022@meemantelzorg.nl of 078 206 32 02.