Skip links

Inmiddels hebben we in het hele land te maken met coronabesmettingen. Voor de meest actuele informatie rond het coronavirus (COVID-19) verwijzen we naar het RIVM en de rijksoverheid. De rijksoverheid heeft zowel een website als een hulplijn voor vragen over het Coronavirus: telefoonnummer 0800-1351.
Op de website van de branchevereniging Actiz vindt u hier algemene informatie over de tijdelijke sluiting van de deuren van verpleeghuizen en woonzorgcentra.

Hoe gaan wij om met het coronavirus?
Update 6 april

Isolatieafdeling Amandel gestart
Na twee weken intensief voorbereiden is zondagochtend 5 april in locatie Crabbehoven de isolatieafdeling Amandel gestart. Amandel is een afdeling waar bewoners van PZC Dordrecht die positief getest zijn op corona naartoe gaan (in overleg met de bewoner en de familie). U kunt het zien als een soort ‘ziekenboeg’. De vaste kamer van de bewoner blijft uiteraard behouden.

Waarom een isolatieafdeling?
Deze isolatieafdeling, genaamd Amandel, heeft de volgende doelstellingen:
– Concentreren van deskundigheid om zorg te leveren aan deze zieke bewoners.
– Het voorkomen van verdere besmetting op de reguliere afdelingen.
– Het zoveel mogelijk handhaven van de ‘normale’ gang van zaken op de andere afdelingen.
– Het beperken van gebruik van beschermende middelen.

Welke bewoners gaan daar naartoe?
Bewoners die al bij ons in zorg zijn en die na verdenking op corona positief getest zijn. Dit kunnen bewoners zijn van wonen met zorg, NAH, kleinschalige dementiezorg, Dubbelmonde of revalidatie. De enige uitzondering die we maken, zijn de bewoners op de LIN-afdeling, vanwege de benodigde deskundigheid die daarvoor nodig is en de geringe kans op verspreiding van besmetting bij deze bewoners. Als een bewoner tijdelijk verhuist naar de afdeling Amandel, wordt de eerste contactpersoon hierover geïnformeerd.

Waar is de afdeling Amandel?
De Amandel bevindt zich in de vleugel in Henri Polakhof (boven kinderdagverblijf de Zandvlinder) op de 1e en 2e etage in locatie Crabbehoven. Deze vleugel ligt al wat geïsoleerd. De kamers zijn volledig ingericht om zorg te kunnen verlenen.

Wat kun je meenemen naar de Amandel?
De afdeling Amandel is een afdeling waar iemand tijdelijk verblijft. Daarom kunnen alleen de hoogstnoodzakelijke spullen mee. Denk aan toiletspullen of kleine persoonlijke dingen waar iemand aan gehecht is.

Zorgteam op Amandel
Op de afdeling Amandel komt een vast team van zorgmedewerkers, een specialist ouderengeneeskunde en een geestelijk verzorger. Als er overplaatsing vanuit Dubbelmonde plaatsvindt, neemt de specialist ouderengeneeskunde in dat geval de medische zorg tijdelijk over van de huisarts. De huisartsen zijn hierover geïnformeerd. Er is vanzelfsprekend altijd afstemming over de overdracht van medische gegevens.

Update 3 april

In Crabbehoven en Dubbelmonde zijn deze week enkele bewoners positief getest op het coronavirus. De betreffende bewoners worden in isolatie verzorgd. Dit betekent dat zij in de eigen kamer verblijven, met de deur gesloten. Deze bewoners nemen vanzelfsprekend geen deel meer aan de (beperkte) activiteiten en komen ook niet meer in de groepsruimten. Alle eerste contactpersonen zijn hierover geïnformeerd. Verdere informatie over de maatregelen vindt u in het bericht van 31 maart.

Een ander gezicht
Vanuit de zorg streven wij er altijd naar om de contacten met de naasten zoveel mogelijk uit te laten voeren door dezelfde persoon. In deze hectische tijd, kan het zijn dat we dit niet altijd kunnen waarborgen omdat onze medewerkers worden ingezet op afdelingen waar dat het hardst nodig is. Zo is er ook een team voor de Amandel (isolatieafdeling, zie de informatie verderop op deze pagina) samengesteld vanuit onze eigen medewerkers. Dat betekent dat de vaste contactpersoon niet altijd beschikbaar is om uw vragen telefonisch of via CarenZorgt te beantwoorden. En dat onze bewoners nu ook andere gezichten gaan zien. Dit doen wij zodat wij overal de zorg kunnen blijven verlenen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

PZC Helpt
Als gevolg van het besluit om instellingen te sluiten voor bezoek zijn we er nog meer op gericht om een dag zinvol te maken voor de verschillende bewoners, ondanks de bijzondere omstandigheden. Er ontstaan dan ook allerlei nieuwe initiatieven van mensen en organisaties die ons willen helpen in vele vormen; in de vorm van muziek, sponsoren van materialen, diensten enzovoorts. Bijzondere initiatieven waar we graag als organisatie antwoord op geven.
PZC Helpt is een platform dat we per direct zijn gestart om vragen van bewoners te verbinden met een groep medewerkers, vrijwilligers en andere initiatiefnemers. Vragen zoals een wandeling door de tuin, een boodschap doen, een potje sjoelen, helpen met beeldbellen maar ook het geven van een tuinconcert, of nu recent ‘het zwaaien naar je familielid/naaste vanuit een hoogwerker’. Dit kunnen ook vragen van een naaste en/of familielid zijn. Dien een vraag of verzoek in via pzchelpt@pzcdordrecht.nl en u krijgt via dit platform een reactie terug.

Update 31 maart

Vandaag is bij een bewoner in locatie Crabbehoven een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Een andere bewoner op dezelfde afdeling wordt getest. Deze bewoners worden geïsoleerd verzorgd. Dit betekent dat de bewoners in de eigen kamer verblijven, met de deur gesloten. De betreffende afdeling wordt extra gereinigd. De andere bewoners van de afdeling zijn – als groep – in sociale isolatie geplaatst en de afdeling is gesloten. Zij worden nauwgezet gevolgd door ons personeel en als dat nodig is getest op een besmetting met het coronavirus.
Alle bewoners en eerste contactpersonen van de afdeling zijn geïnformeerd over de situatie en genomen maatregelen.

Update 30 maart

We krijgen regelmatig het verzoek of wij bewoners naar het raam willen brengen om te zwaaien naar de familie. Bijvoorbeeld tijdens het breng- en haalmoment van de was. Een logisch verzoek, maar helaas niet uitvoerbaar. Dat betekent namelijk dat teveel bewoners dicht naast elkaar zouden komen te staan en dan redden we de afstand van 1,5 meter niet. Ook legt het een grote druk op de zorgmedewerkers om dit te regelen terwijl zij deze aandacht graag besteden aan de zorg en het welzijn van uw naaste. Wij doen er alles aan om het contact met de naasten te onderhouden. Want wij begrijpen dat het een enorm gemis is om uw naaste niet persoonlijk gedag te kunnen zeggen. We hopen op uw begrip. Zo komen we samen door deze moeilijke periode.

Vanaf vrijdag 20 maart zijn onze locaties gesloten

Op 19 maart is bekend geworden dat er een nieuwe landelijke maatregel is aangekondigd voor alle verpleeghuizen en woonzorgcentra. Deze maatregel houdt in dat u vanaf vrijdag 20 maart 8.00 uur helaas niet meer op bezoek kunt bij uw naaste in onze locatie om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is niet bekend tot wanneer deze maatregel geldt. Ook worden er geen vrijwilligers meer ingezet, tenzij er gerichte opdrachten zijn verstrekt aan vrijwilligers. Hier worden de vrijwilligers apart over geïnformeerd. Ook dit is ter bescherming van de bewoners en de vrijwilligers.

Waarom deze maatregel?

Wij begrijpen dat dit voor u en uw naaste een zeer ingrijpende maatregel is. Deze maatregel beperkt de kans dat onze bewoners besmet raken met het coronavirus. Het is dus een noodzakelijke stap om uw naaste te kunnen beschermen.

Aandacht voor bewoners en revalidanten

Voorop staat dat we onze bewoners en revalidanten willen beschermen en tegelijk ons verantwoordelijk voelen voor zijn of haar welzijn. Dat betekent dat we zoveel mogelijk vasthouden aan de dagelijkse structuur. Daarbij proberen we op kleine schaal activiteiten aan te bieden. Deze vinden plaats in kleine groepen bewoners of individueel. Als een bewoner naar buiten wil, kan dat op iedere locatie in een afgeschermde tuin of terras. Hierbij benadrukken wij om rekening te houden met de anderhalve meter afstand die door het RIVM wordt geadviseerd.

Maatwerk voor u en uw naaste

Er is op onze locaties geen bezoek mogelijk tenzij er zwaarwegende redenen zijn om van deze maatregel af te wijken. Dit gebeurt altijd in overleg met de manager en de arts. De gezondheid en het welzijn van uw naaste staan hierbij altijd voorop. Als de situatie zich voordoet dat uw naaste u nodig heeft, nemen wij uiteraard contact met u op. Dan kan het zijn dat we u vragen om op bezoek te komen.

Praktische zaken

U vraagt zich mogelijk af hoe u praktische zaken zoals boodschappen of de was nu kunt regelen. Dit blijft mogelijk maar dan op een andere manier.

Schone was en boodschappen locatie Crabbehoven
Schone was en boodschappen kunt u op maandag en donderdag tussen 12.30 en 15.00 uur en op donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur afleveren in de sluis bij de hoofdingang van locatie Crabbehoven aan de Groen van Prinstererweg 38. Wij verzoeken u het pakket te voorzien van achternaam, naam van de afdeling en kamer- of appartementnummer. Wij zorgen ervoor dat deze bij uw naaste bezorgd worden.

Vuile was kan op maandag en donderdag tussen 12.30 en 15.00 uur en op donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur opgehaald worden bij de leveranciersingang van de locatie. Deze bevindt zich aan de achterkant van het gebouw aan de Abraham Kuyperweg. Er staat een bord ‘leveranciersingang’ langs de stoep.

Schone was en boodschappen woonzorgcentrum Dubbelmonde
Schone was en boodschappen kunt u op maandag en donderdag tussen 12.30 en 15.00 uur en op donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur afleveren in de sluis bij de hoofdingang van locatie Dubbelmonde aan de Koningstraat 290. Wij verzoeken u het pakket te voorzien van achternaam, naam van de afdeling en kamer- of appartementnummer. Wij zorgen ervoor dat deze bij uw naaste bezorgd worden.

Vuile was kan op maandag en donderdag tussen 12.30 en 15.00 uur en op donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur opgehaald worden bij de leveranciersingang van de locatie. Deze bevindt zich aan de achterzijde, rechts naast Het Parkhoff.

Schone was en boodschappen locatie ASP
Schone was en boodschappen kunt u op maandag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur afleveren in de hal op de begane grond aan de Albert Schweitzerplaats 12-14. Wij verzoeken u het pakket te voorzien van voor- en achternaam en afdeling waar uw naaste verblijft. Wij zorgen ervoor dat deze bij uw naaste bezorgd worden. U kunt dan direct de vuile was meenemen.

Inleveren lege flessen
Lege boodschappentassen en lege flessen kunnen samen met de vuile was ingeleverd worden op de daarvoor afgesproken momenten (zie hierboven). Belangrijk hierbij is, dat de tassen van tevoren klaarstaan.

Contact met uw naaste – wat kan wel?

Wij adviseren u om vooral contact te houden met uw naaste via telefoon, WhatsApp videobellen, Skype of Facetime. Als uw naaste daar hulp bij nodig heeft, helpen wij graag. Natuurlijk is een kaartje, brief of andere vorm van post ook leuk. Alle vormen van contact zijn welkom. Denkt u eraan om zowel de naam van uw naaste als de afdeling/kamernummer bij het adres te vermelden?

Informatie via CarenZorgt (dit geldt niet voor de cliënten van Revalidatiezorg Dordrecht)

Via CarenZorgt blijft u zorginhoudelijk op de hoogte van hoe het met uw naaste gaat. U kunt onder andere:
– het persoonlijke zorgdossier en actuele zorgplan inzien.
– berichten sturen naar medewerkers van PZC Dordrecht en andere mantelzorgers die toegang hebben tot het dossier via CarenZorgt.
Wij verzoeken u dringend om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken zodat de zorgmedewerkers zich zoveel mogelijk kunnen wijden aan de verzorging van uw naaste. Heeft u geen toegang tot CarenZorgt? Neem dan contact op met de Zorgwinkel via 078 652 88 00.

Mantelzorg in de aanleunwoningen

Bent u mantelzorger in een van onze aanleunwoningen? Wij verzoeken u dringend om de richtlijnen van het RIVM te volgen! Let op goede handhygiëne, houd voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) en kom met maximaal twee unieke bezoekers per dag om de kans op besmetting tot een minimum te beperken. Heeft u last van hoestklachten, koorts of andere verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis ter bescherming van uw naasten.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen stellen via CarenZorgt (uitgezonderd Revalidatiezorg Dordrecht). Wij zorgen ervoor dat uw vraag z.s.m. wordt beantwoord. Heeft u een dringende vraag of heeft u een vraag aan Revalidatiezorg Dordrecht? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers.
Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

Tot slot

Wij beseffen hoe zwaar deze maatregel is. Wij wensen u veel sterkte de komende tijd en hopen van harte dat deze maatregelen niet lang hoeven te duren. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt u geïnformeerd.
Het Rode Kruis heeft een telefoonnummer geopend, speciaal voor ouderen die behoefte hebben aan een luisterend oor. U kunt hier uw verhaal kwijt. Het nummer is: 070 445 58 88.

Wij begrijpen dat dit een zeer ingrijpende maatregel is en wensen u veel sterkte. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

PZC Dordrecht poster corona