Skip links

Leden gezocht voor de cliëntenraad!

Kent u de functie en taak van een cliëntenraad? Heel simpel gezegd: het is de taak van een cliëntenraad om het belang van de bewoners/cliënten te dienen. Zowel die van mensen die voor langere tijd in PZC Dordrecht verblijven, als de mensen die thuis zorg van PZC Dordrecht krijgen. Waarbij we nadrukkelijk ook de belangen betrekken van de naasten van de cliënten; inderdaad: uw belangen.

De centrale cliëntenraad (CCR) ziet erop toe dat het beleid van PZC Dordrecht en de uitvoering ervan voldoet aan de wensen en ideeën over zorg van alle bewoners/cliënten.
Zij willen dat de familieleden goed en liefdevol verzorgd worden. Met respect, voldoende tijd, deskundigheid, sfeer, aandacht en zorg voor continuïteit. Die wens staat centraal in het overleg met de directie van PZC Dordrecht en de cliëntenraad wordt daarin heel serieus genomen! Zij worden actief betrokken bij besluiten over allerlei regels en beleid die de kwaliteit van de zorg in de organisatie bepalen.
Zo worden zij ook in de moeilijke periode van de lockdown vanwege de coronacrisis betrokken bij het beleid rondom het bezoek aan bewoners en het weer opstarten daarvan.

De CCR heeft leden nodig
In een organisatie met zoveel bewoners en cliënten, verdeeld over verschillende locaties, is een cliëntenraad van zeven personen wat aan de krappe kant. Vindt u ook niet? Zij zijn een goed team maar het werk is te veelomvattend om met z’n zevenen te verdelen. Vele handen maken licht werk. Daarom doen wij een dringend beroep op u. De centrale cliëntenraad van PZC Dordrecht, (uw raad) heeft behoefte aan uitbreiding én aan ‘nieuw bloed’.

Wat verwachten we van leden van de CCR?
Om te beginnen vragen we uw tijd. Het lidmaatschap van de centrale cliëntenraad kost u ongeveer acht uur per maand.
Andere zaken die we van u verwachten, zijn:
• Dat u zicht heeft op het dagelijks leven in PZC Dordrecht, bijvoorbeeld doordat u regelmatig op bezoek komt.
• Dat u contact kunt onderhouden met bewoners, familie van bewoners en leidinggevenden van een afdeling van PZC Dordrecht.
• Interesse in de werking van een organisatie als PZC Dordrecht en interesse in zaken die met zorg in het algemeen te maken hebben.
• De bereidheid om te luisteren en om samen in de raad te bespreken hoe dat algemeen belang van de bewoner/cliënt er nu precies uitziet.
• Het kritisch maar ook constructief werken met de Raad van Bestuur om onze doelen te halen.
Meld u aan en laten wij samen kijken of het past! Verrast u ons eens: laat onze mailbox vollopen!

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden kan bij onze ambtelijk secretaris Wim Eggens:
w.eggens@zeggenschap.nu of 06 511 30 518.
Hij kan uw eventuele vragen beantwoorden en u doorgeleiden naar onze vergadering.
Meer informatie over de cliëntenraad vindt u hier.

Uiteraard maken wij graag kennis met u
Bent u nieuwsgierig en wilt u eens kennismaken met de sfeer van het raadswerk? Dan bent u van harte welkom om als toehoorder een vergadering bij te wonen. Wim Eggens geeft u de vergaderdata en tijden.

Wij horen graag van u!