Skip links

Hoe gaan wij om met het coronavirus?

Inmiddels hebben we in het hele land te maken met coronabesmettingen. Voor de meest actuele informatie rond het coronavirus (COVID-19) verwijzen we naar het RIVM en de rijksoverheid. De rijksoverheid heeft zowel een website als een hulplijn voor vragen over het Coronavirus: telefoonnummer 0800-1351.
Op de website van de branchevereniging Actiz vindt u hier algemene informatie over de tijdelijke sluiting van de deuren van verpleeghuizen en woonzorgcentra.

Hieronder vindt u informatie over hoe PZC Dordrecht omgaat met de coronacrisis. Onderaan de tekst vindt u de contactgegevens en waar u terecht kunt met vragen. Wij houden deze pagina actueel door regelmatig een update te plaatsen. Deze vindt u van boven naar beneden op datum.

Antwoorden op veelgestelde vragen op een aparte pagina

We kunnen ons voorstellen dat het niet altijd makkelijk zoekt in onderstaande informatie op datum. Daarom hebben we voor u de meest voorkomende vragen en antwoorden uit onderstaande updates voor u op een rij gezet. Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Update 30 april

Quarantainers voor face-to-facecontact
Vanaf volgende week staat er op locatie Crabbehoven en Dubbelmonde een quarantainer. Een quarantainer is een cabine met daarin twee woonkamers van elk 3 x 3 meter met een plexiglas scheidingswand. U kunt met maximaal 3 personen plaatsnemen aan de ene kant en uw naaste neemt plaats aan de andere kant. Zo kunt u elkaar wel zien, maar niet aanraken. Via een babyfoon kunt u met elkaar praten. Een bezoek in de quarantainer duurt ca. 15 minuten.
Wij kunnen ons voorstellen dat u heel graag op bezoek wilt komen in de quarantainer. Daarom hebben wij voor beide locaties een procedure gemaakt om dit goed te laten verlopen. Let op: er is in de quarantainer geen toilet aanwezig.
Nb: op locatie ASP is het plaatsen van een quarantainer niet mogelijk omdat dit openbaar terrein is en dit een (te) kleine hoeveelheid cliënten betreft.

Quarantainer Crabbehoven
Vanaf vrijdag 1 mei worden de eerste contactpersonen gebeld, na overleg met afdeling en de bewoners die dit zelf ook graag willen. Neemt u dus svp niet zelf contact op, u wordt vanzelf gebeld. Dit kan enige dagen duren, omdat het heel veel mensen betreft die gebeld en ingepland moeten worden. Verwachting is dat we minimaal 2 tot 3 weken nodig hebben om iedereen te laten langskomen.
Let op: de quarantainer wordt geplaatst in de buitentuin bij de activiteitenbegeleiding. Deze bevindt zich bij de leveranciersingang, waar u ook de vuile was ophaalt (Abraham Kuyperweg). Uw naaste wordt door één van onze medewerkers naar de quarantainer gebracht. Heeft u andere vragen (die niet over de planning gaan) over het gebruik van de quarantainer, stuur dan een e-mail naar pzchelpt@pzcdordrecht.nl.

Quarantainer Dubbelmonde
Als u in Dubbelmonde interesse heeft om op bezoek te komen in de quarantainer, kunt u een e-mail sturen naar activiteiten.dubbelmonde@pzcdordrecht.nl. Onze activiteitenbegeleiders nemen dan contact met u op voor een afspraak. Het verzoek is om in uw e-mail aan te geven om welke bewoner het gaat. Uw naaste wordt vervolgens door één van onze medewerkers naar de quarantainer gebracht. De quarantainer komt op het voorterrein aan de Koningstraat.

Beeldbellen
Vanaf 1 mei hebben wij binnen PZC Dordrecht extra tablets die wij gebruiken voor het beeldbellen met de bewoners en u. Belangrijk voor u om te weten is dat u niet zelf kunt inbellen naar onze tablets. Wij nemen hierin het initiatief om contact met u op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld via Skype, WhatsApp videobellen of FaceTime. Bewoners die ondersteuning nodig hebben, worden door ons geholpen. In Crabbehoven is dat voor iedere afdeling anders geregeld.
Woont uw naaste in Dubbelmonde? Dan kunt u een e-mailsturen naar activiteiten.dubbelmonde@pzcdordrecht.nl met het verzoek voor beeldbellen. Het verzoek is om in uw e-mail aan te geven om welke bewoner het gaat. Dan plannen wij in overleg met u een belmoment in.

Wandelen in de tuin van Dubbelmonde
Vanaf woensdag 29 april zijn er in Dubbelmonde wandelingen georganiseerd voor alle bewoners in een afgezet gedeelte van het terrein. We hebben ook alle contactpersonen hiervoor benaderd en ingepland om de komende dagen op afstand met elkaar te wandelen. Wilt u op een later moment hier nogmaals gebruik van maken? Ook daarvoor kunt u een e-mailsturen naar activiteiten.dubbelmonde@pzcdordrecht.nl. Het verzoek is om in uw e-mail aan te geven om welke bewoner het gaat. Dan plannen wij in overleg met u een wandelmoment in.

Voorzichtig met verruiming bezoekersregeling
Ook PZC Dordrecht volgt nauwgezet alle berichtgeving rond een voorzichtige verruiming van de bezoekersregeling. Deze berichten zijn hoopvol en scheppen bij alle betrokkenen grote verwachtingen. Echter, de informatie is nog onduidelijk en te onvolledig en de veiligheid van onze bewoners en zorgprofessionals staat voorop. Dit neemt niet weg dat door ons heel voorzichtig nagedacht wordt over alles wat organisatorisch geregeld moet zijn als de verruiming er komt. Bijvoorbeeld een goede voorbereiding ten aanzien van de bezoekersstromen.
Wij zijn ook hoopvol maar tegelijkertijd nog even behoudend in onze verwachtingen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Dagbesteding open voor een kleine groep cliënten
Sinds de verplichte sluiting van de verpleeghuizen en woonzorgcentra is de dagbesteding ook volledig gesloten. Nu de maatregelen iets versoepelen, hebben wij alle cliënten van de dagbesteding in kaart gebracht om te kijken hoe de stand van zaken is. Voor een kleine groep cliënten blijkt dat het uit gezondheidsoverwegingen zeer wenselijk is dat zij weer naar de dagbesteding kunnen komen. Daarom hebben wij, in afstemming met de gemeente, besloten de dagbesteding voor deze beperkte groep cliënten onder zeer strakke voorwaarden weer op te starten vanaf 6 mei op maandag, woensdag en vrijdag.

Update 23 april

Radio-interview directeur Zorg en Behandeling
Zaterdag 18 april is Bea Notenboom, directeur Zorg en Behandeling, geïnterviewd tijdens het radioprogramma Studio de Witt van RTV Dordrecht. Het ging uiteraard over de coronacrisis en hoe wij als zorginstelling met deze situatie omgaan. En voor welke uitdagingen wij staan. Bea Notenboom geeft in dit interview goed weer welke stappen wij hebben genomen, welke processen van belang zijn en voor welke dillema’s wij als organisatie staan. Wilt u meer weten? Beluister hier het interview.

Stappenplan bij twijfel over de gezondheid van een bewoner
Regelmatig worden vragen gesteld over wat er nu exact gebeurt als een bewoner klachten heeft die eventueel op corona kunnen duiden. Wij zetten de stappen nogmaals graag voor u op een rij:
– Zodra er twijfel is over de gezondheid van een bewoner, nemen wij een test af. Op dat moment gaat de afdeling in isolatie.* Dat houdt in dat de bewoner wordt verpleegd alsof deze positief besmet zou zijn (tot het tegendeel is bewezen). De overige bewoners worden in sociale isolatie geplaatst. Zij mogen de afdeling niet verlaten. Ook worden zij nauwgezet gevolgd door ons personeel en als dat nodig is ook getest op een besmetting met het coronavirus.
– Als een test wordt afgenomen, worden de eerste contactpersoon en de andere bewoners van de afdeling hierover geïnformeerd.
– Is een testuitslag negatief? Dan is de bewoner niet besmet en worden alle maatregelen opgeheven. De eerste contactpersoon wordt hierover geïnformeerd. De afdeling gaat weer ‘open’.
– Is een testuitslag positief? Dan is iemand besmet met het coronavirus en wordt iemand, in overleg met de eerste contactpersoon (en eventueel de huisarts bij Dubbelmonde), overgebracht naar de isolatieafdeling Amandel. Daar is gespecialiseerd personeel aanwezig en wordt de bewoner verpleegd volgens de richtlijnen van het RIVM.
– Bij een positieve besmetting wordt de afdeling nog 14 dagen in quarantaine gehouden uit voorzorg. In die 14 dagen worden alle bewoners nauwgezet gevolgd door ons personeel. Als na 14 dagen geen besmetting is geconstateerd, kan de afdeling weer open en kunnen de bewoners de afdeling weer af.
Door op deze manier te handelen, beperken wij optimaal de risico’s van overdracht van besmetting.

* Het sluiten van een afdeling wordt per situatie/locatie afgewogen waarbij de specialist ouderengeneeskunde een belangrijke adviserende rol heeft. Dit is per situatie en locatie verschillend. Als een bewoner nooit van zijn kamer of uit zijn appartement komt, is het denkbaar dat een volledige afdeling sluiten niet nodig is.

Bijdrage aan onderzoek COVID-19 (het coronavirus)
PZC Dordrecht (specifiek locatie Crabbehoven en ASP Revalidatiezorg) doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners klachten van COVID-19 (het coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Het betreft bewoners waar een specialist ouderengeneeskunde de behandelend arts is. Het gaat dus niet om locatie Dubbelmonde, omdat deze bewoners medisch worden begeleid door de huisarts.

Waarom dit onderzoek?
Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van bewoners gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

Alleen gebruikmaken van anonieme gegevens
Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. De gegevens zijn niet herleidbaar tot herkenbare, individuele personen. Als u echter toch bezwaar heeft tegen het gebruik van anonieme gegevens in dit onderzoek kunt daarvoor contact opnemen met de Zorgwinkel via zorgwinkel@pzcdordrecht.nl.

Activiteiten voor bewoners
Nu bezoek niet mogelijk is en de gezamenlijke activiteiten niet of in kleine groepen plaatsvinden, is het heel belangrijk dat wij op een andere manier aandacht besteden aan het welzijn en de leefbaarheid van de bewoners. Dat doen wij volop!  Ook voor Koningsdag staan er weer genoeg activiteiten op de agenda. Benieuwd naar wat we zoal doen? Volg onze Facebookpagina.

Update 16 april

Bij vermoeden testen wij direct
Wij hanteren van het begin een actief testbeleid. Zodra wij een vermoeden hebben dat een bewoner is besmet, nemen wij een test af. Dit doen wij bij iedere bewoner, ook bij twijfel. Daarin wachten wij niet op verdere symptomen. Veiligheid voor de bewoners en onze medewerkers staat voorop!

Extra aandacht tijdens de feestdagen
Onze medewerkers hebben het extra gezellig gemaakt voor uw naasten tijdens de paasdagen. Iedereen is een beetje extra verwend met onder andere chocolade, een bloemetje of een mooi optreden. Zelfs de paashaas kwam langs. Dat werd enorm gewaardeerd door de bewoners.
Natuurlijk doen we nog veel meer om de leefbaarheid van onze bewoners zo groot mogelijk te houden. Op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatig foto’s en berichten van bijzondere activiteiten.

Andere opties voor zwaaimomenten
Als je elkaar langere tijd niet kunt zien, neemt de behoefte aan persoonlijk contact toe. Dat is begrijpelijk en snappen wij als geen ander. Wij hebben verschillende vragen gekregen om zwaai- en contactmomenten te creëren en zijn druk bezig om te kijken hoe we dit op een veilige manier kunnen doen. Waarbij vooral wordt gekeken om het aantal verplaatsingen binnen een locatie tot een minimum te beperken.

Aparte tablets besteld voor beeldbellen
Vanuit de zorg werken wij met tablets voor de registratie in de verschillende (zorg)systemen. Deze tablets kunnen niet gebruikt worden voor beeldbellen omdat deze hiervoor beveiligd zijn. Vanuit medewerkers en bewoners is de wens om beeldbellen mogelijk te maken via aparte tablets. Voor de hele organisatie zijn inmiddels extra tablets besteld. Wij ondersteunen uiteraard de bewoners als ze dit niet zelf kunnen. Zo kunnen we toch een contactmoment creëren.

Update 9 april

Gebruik van beschermende middelen
De voorraden beschermende middelen zijn op dit moment onderwerp van gesprek in Nederland. Wij houden dit vanaf het begin van de coronacrisis nauwlettend in de gaten. Wij hebben een infectiepreventieteam die dagelijks de voorraden monitort en tijdig een signaal geeft als er tekorten dreigen.
Door de start van de Amandel kunnen wij het gebruik van de beschermende middelen beperken. Dit is een groot voordeel. Mocht er sprake zijn van een dreigend tekort, doen wij er alles aan dit op te lossen. Wij schalen dan op naar de hoogste organen zodat wij veilig kunnen blijven werken.

Registratie aantallen
Soms krijgen wij vragen over het benoemen van aantallen zieke bewoners. Binnen PZC Dordrecht geldt de afspraak dat wij geen aantallen benoemen behalve aan de daarvoor bestemde instanties zoals de GGD waar wij het aantal besmettingen verplicht moeten melden.
De reden hiervoor is dat aantallen niet van belang zijn voor de zorg die wij verlenen. De kwaliteit van de zorg staat altijd voorop. Wij doen er alles aan om ondersteuning te regelen op de plekken waar dat nodig is en dat loopt goed op dit moment. Mede dankzij de oprichting van de isolatieafdeling Amandel en de flexibiliteit van onze medewerkers. Daarnaast kan het noemen van aantallen privacygevoelig zijn en dat vinden wij niet wenselijk. Onze bewoners, onze medewerkers en ook u mag ervan uitgaan dat wij vertrouwelijk omgaan met alle gegevens. Het geven van aantallen vinden wij daarom niet gepast.

Update 6 april

Isolatieafdeling Amandel gestart
Na twee weken intensief voorbereiden is zondagochtend 5 april in locatie Crabbehoven de isolatieafdeling Amandel gestart. Amandel is een afdeling waar bewoners van PZC Dordrecht die positief getest zijn op corona naartoe gaan (in overleg met de bewoner en de familie). U kunt het zien als een soort ‘ziekenboeg’. De vaste kamer van de bewoner blijft uiteraard behouden.

Waarom een isolatieafdeling?
Deze isolatieafdeling, genaamd Amandel, heeft de volgende doelstellingen:
– Concentreren van deskundigheid om zorg te leveren aan deze zieke bewoners.
– Het voorkomen van verdere besmetting op de reguliere afdelingen.
– Het zoveel mogelijk handhaven van de ‘normale’ gang van zaken op de andere afdelingen.
– Het beperken van gebruik van beschermende middelen.

Welke bewoners gaan daar naartoe?
Bewoners die al bij ons in zorg zijn en die na verdenking op corona positief getest zijn. Dit kunnen bewoners zijn van wonen met zorg, NAH, kleinschalige dementiezorg, Dubbelmonde of revalidatie. De enige uitzondering die we maken, zijn de bewoners op de LIN-afdeling, vanwege de benodigde deskundigheid die daarvoor nodig is en de geringe kans op verspreiding van besmetting bij deze bewoners. Als een bewoner tijdelijk verhuist naar de afdeling Amandel, wordt de eerste contactpersoon hierover geïnformeerd.

Waar is de afdeling Amandel?
De Amandel bevindt zich in de vleugel in Henri Polakhof (boven kinderdagverblijf de Zandvlinder) op de 1e en 2e etage in locatie Crabbehoven. Deze vleugel ligt al wat geïsoleerd. De kamers zijn volledig ingericht om zorg te kunnen verlenen.

Wat kun je meenemen naar de Amandel?
De afdeling Amandel is een afdeling waar iemand tijdelijk verblijft. Daarom kunnen alleen de hoogstnoodzakelijke spullen mee. Denk aan toiletspullen of kleine persoonlijke dingen waar iemand aan gehecht is.

Zorgteam op Amandel
Op de afdeling Amandel komt een vast team van zorgmedewerkers, een specialist ouderengeneeskunde en een geestelijk verzorger. Als er overplaatsing vanuit Dubbelmonde plaatsvindt, neemt de specialist ouderengeneeskunde in dat geval de medische zorg tijdelijk over van de huisarts. De huisartsen zijn hierover geïnformeerd. Er is vanzelfsprekend altijd afstemming over de overdracht van medische gegevens.

Update 3 april

In Crabbehoven en Dubbelmonde zijn deze week enkele bewoners positief getest op het coronavirus. De betreffende bewoners worden in isolatie verzorgd. Dit betekent dat zij in de eigen kamer verblijven, met de deur gesloten. Deze bewoners nemen vanzelfsprekend geen deel meer aan de (beperkte) activiteiten en komen ook niet meer in de groepsruimten. Alle eerste contactpersonen zijn hierover geïnformeerd. Verdere informatie over de maatregelen vindt u in het bericht van 31 maart.

Een ander gezicht
Vanuit de zorg streven wij er altijd naar om de contacten met de naasten zoveel mogelijk uit te laten voeren door dezelfde persoon. In deze hectische tijd, kan het zijn dat we dit niet altijd kunnen waarborgen omdat onze medewerkers worden ingezet op afdelingen waar dat het hardst nodig is. Zo is er ook een team voor de Amandel (isolatieafdeling, zie de informatie verderop op deze pagina) samengesteld vanuit onze eigen medewerkers. Dat betekent dat de vaste contactpersoon niet altijd beschikbaar is om uw vragen telefonisch of via CarenZorgt te beantwoorden. En dat onze bewoners nu ook andere gezichten gaan zien. Dit doen wij zodat wij overal de zorg kunnen blijven verlenen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

PZC Helpt
Als gevolg van het besluit om instellingen te sluiten voor bezoek zijn we er nog meer op gericht om een dag zinvol te maken voor de verschillende bewoners, ondanks de bijzondere omstandigheden. Er ontstaan dan ook allerlei nieuwe initiatieven van mensen en organisaties die ons willen helpen in vele vormen; in de vorm van muziek, sponsoren van materialen, diensten enzovoorts. Bijzondere initiatieven waar we graag als organisatie antwoord op geven.
PZC Helpt is een platform dat we per direct zijn gestart om vragen van bewoners te verbinden met een groep medewerkers, vrijwilligers en andere initiatiefnemers. Vragen zoals een wandeling door de tuin, een boodschap doen, een potje sjoelen, helpen met beeldbellen maar ook het geven van een tuinconcert, of nu recent ‘het zwaaien naar je familielid/naaste vanuit een hoogwerker’. Dit kunnen ook vragen van een naaste en/of familielid zijn. Dien een vraag of verzoek in via pzchelpt@pzcdordrecht.nl en u krijgt via dit platform een reactie terug.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen stellen via CarenZorgt (uitgezonderd Revalidatiezorg Dordrecht). Wij zorgen ervoor dat uw vraag z.s.m. wordt beantwoord. Heeft u een dringende vraag of heeft u een vraag aan Revalidatiezorg Dordrecht? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers.
Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

Tot slot

Wij wensen u veel sterkte de komende tijd en hopen van harte dat deze maatregelen niet lang hoeven te duren. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt u geïnformeerd.
Het Rode Kruis heeft een telefoonnummer geopend, speciaal voor ouderen die behoefte hebben aan een luisterend oor. U kunt hier uw verhaal kwijt. Het nummer is: 070 445 58 88.

PZC Dordrecht poster corona