Skip links

Hoe gaan wij om met het coronavirus?

Voor de meest actuele informatie rond het coronavirus (COVID-19) verwijzen we naar het RIVM en de rijksoverheid. De rijksoverheid heeft zowel een website als een hulplijn voor vragen over het Coronavirus: telefoonnummer 0800-1351.

Hieronder vindt u informatie over hoe PZC Dordrecht omgaat met de coronacrisis. Onderaan de tekst vindt u de contactgegevens en waar u terecht kunt met vragen. Wij houden deze pagina actueel door regelmatig een update te plaatsen. Deze vindt u van boven naar beneden op datum.

Antwoorden op veelgestelde vragen op een aparte pagina

In de afgelopen maanden hebben we veel informatie op onze nieuwspagina geplaatst. Om dit voor u te clusteren,  hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden uit de nieuwsupdates voor u op een rij gezet. Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Update 29 mei

Regeling was en boodschappen blijft
Ook nu de bezoekregeling voorzichtig weer opstart, blijft de mogelijkheid om maandag en donderdag de was en boodschappen te brengen/halen. Dit verandert niet. U kunt uw was/boodschappen uiteraard ook meenemen als u op bezoek komt.

Mondmaskers uitvoerig getest
In de media staan berichten over het gebruik van ondeugdelijke mondmaskers in de ouderenzorg. Wij kunnen u hierbij melden dat hier geen sprake van is binnen PZC Dordrecht. Bij de aanschaf van mondmaskers die niet van onze vaste leveranciers komen, hebben we steeds de bijbehorende CE-certificaten opgevraagd en gecheckt met een daarbij behorende code. Die code is gekoppeld is aan de testen die zijn gedaan met dit product volgens Europese richtlijnen. Deze codes zijn bij elke partij die we in gebruik hebben genomen vooraf gecontroleerd. Als die code er niet was, hebben we deze maskers niet ingekocht. Naast het CE-certificaat en de code zijn testrapporten opgevraagd. Daarnaast is elk masker voorzien van een nummer. Dit moet overeenkomen met het certificaat en testrapport. Als er enige vorm van twijfel is over het certificaat, code of testrapport, kopen wij niet in. Alle mondmaskers die wij gebruiken, voldoen aan de eisen van het RIVM.

Videoboodschap via Snappshot
In de update van 15 mei hebben we u geattendeerd op de mogelijkheid voor het insturen van een persoonlijke boodschap voor uw naaste. We hebben de datum van insturen verlengd! U kunt nu insturen tot en met woensdag 3 juni. Het wordt op vrijdag 5 juni aan de bewoners getoond.

Wat is Snappshot?
Snappshot is een online platform dat videoboodschappen afspeelt via een groot scherm. Zij bieden vrienden/familieleden de mogelijkheid om een videoboodschap op te sturen die wij vervolgens op een groot scherm laten zien. Snappshot rijdt op vrijdag 5 juni langs de locaties Crabbehoven en Dubbelmonde met een auto waar een groot scherm op staat. De auto komt op verschillende punten langs de locaties zodat het vanuit alle afdelingen zichtbaar is.

Wilt u een videoboodschap naar uw naaste sturen?
U kunt zelf een filmpje aanleveren. Via de website http://www.snappshot.party/nl/videoboodschap kunt u uw videoboodschap uploaden. Daar staat ook hoe dat via WhatsApp of Facebook Messenger kan. U kunt het filmpje ook sturen naar videoboodschap@snappshot.nl. (Tip: grote bestanden kunt u via www.wetransfer.com versturen.)

De filmpjes kunnen ingestuurd worden tot en met woensdag 3 juni. Maak het filmpje niet te lang. 1 minuut is meer dan genoeg. Let wel dat deze videoboodschap door meerdere mensen gezien zal worden. Het is geen één-op-éénboodschap.

Kapper weer open
Op locaties Crabbehoven en ASP gaat, onder strikte voorwaarden en met alle benodigde veiligheidsmaatregelen, de kapper vanaf vrijdag 29 mei weer open. Op Dubbelmonde wordt de kapsalon op dit moment verbouwd. De verwachting is dat deze in de week van 8 juni weer open kan.

Update 28 mei

Bezoekregeling vanaf 2 juni 2020
We zijn erg blij te vertellen dat we vanaf 2 juni u weer mogen verwelkomen om uw naaste in één van onze locaties te bezoeken. We kunnen ons goed voorstellen dat u daar erg naar heeft uitgekeken. In eerste instantie heeft iedere locatie zijn eigen bezoekregeling. Iedere eerste contactpersoon die dit betreft, is op de hoogte gesteld middels een e-mail of brief d.d. 29 mei 2020. De eerste bezoekers die langs mogen komen, worden inmiddels gebeld om afspraken te maken. Omdat niet iedereen tegelijk kan komen, wordt voor iedereen een afspraak ingepland. De zorgregisseur van de afdeling neemt hierover contact met u op. Wacht u dit telefoontje alstublieft af en ga niet zelf bellen.

Voor de veiligheid van onze bewoners, medewerkers en u hebben we een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Daarom vragen we u om de brief die u ontvangt goed door te lezen. Zo kan het bezoek op een veilige manier plaatsvinden.

U, uw naaste en onze medewerkers hebben afgelopen weken alles gedaan om van deze situatie het beste te maken. We bedanken u voor uw vertrouwen. Samen staan we sterk!

Update 20 mei

Voorzichtig met verruiming bezoekersregeling
In de persconferentie van dinsdag 19 mei heeft minister De Jonge aangegeven dat verpleeghuislocaties en woonzorgcentra zonder besmettingen vanaf 25 mei een bezoekregeling mogen opzetten. Vanaf 15 juni moet een ‘bepaalde vorm van’ bezoek in alle instellingen weer mogelijk zijn op een bepaalde manier, mits zij vrij zijn van COVID-19.
Wij zijn al enkele weken bezig met de voorbereidingen hiervan en hebben u eerder geïnformeerd dat het toelaten van bezoek met hele kleine stapjes zal gaan.
Op dit moment zijn de locaties Dubbelmonde en ASP vrij van COVID-19. Op locatie Crabbehoven liggen nog 3 bewoners op de isolatieafdeling Amandel. Echter, omdat deze afdeling volledig geïsoleerd ligt van de rest van locatie Crabbehoven hoeft dat niet van invloed te zijn op het ontvangen van bezoek op Crabbehoven. Eind volgende week volgt uitgebreide informatie over hoe en wanneer wij de bezoekregeling voorzichtig kunnen verruimen. Ons uitgangspunt blijft dat veiligheid voor onze bewoners en medewerkers voorop staat. Er is dus ook nog geen sprake van verlofregelingen.
Gezien de enorme impact die het toelaten van bezoekers met zich meebrengt, hebben wij de voorbereidingstermijn die de minister heeft gegeven hard nodig. Ook binnen de regio Dordrecht worden hier afspraken over gemaakt met de diverse zorginstellingen.
Buiten het feit dat we gebonden zijn aan alle veiligheidsregels vinden wij het uiteraard heel fijn dat we u binnenkort weer mogen verwelkomen. Want natuurlijk hebben onze bewoners hun naasten gemist, maar onze medewerkers missen u ook. Wij gunnen het iedereen om zijn/haar naaste persoonlijk te kunnen zien, ook al is dat op anderhalve meter afstand. En die afstand van anderhalve meter zal ook voorlopig zo blijven.

Update 14 mei

Toelichting testbeleid
Wij hanteren vanaf het begin een zeer actief testbeleid. Dat geldt zowel voor bewoners als voor medewerkers. Wij krijgen regelmatig vragen over ons testbeleid.
Het testen van bewoners of medewerkers zonder klachten leidt veelal tot een negatieve testuitslag. Dat betekent dat er op dat moment geen coronabesmetting wordt vastgesteld.
Dit is echter geen garantie dat iemand de volgende dag niet besmettelijk zou kunnen zijn. Want als iemand dan alsnog corona besmet blijkt, komt dat pas later tot uiting omdat deze persoon nog in de incubatietijd van 14 dagen zat.

Voorbeeld (fictief):
Op afdeling Narcis woont mevrouw Crabbehoven. In verband met hoestklachten wordt zij getest op COVID-19 en zij is helaas positief. Dit betekent dat er een coronabesmetting is vastgesteld.. Stel: op dezelfde dag worden uit voorzorg alle bewoners getest en zij blijken allemaal negatief op COVID-19. Echter op dag 6 na de positieve uitslag van mevrouw Crabbehoven begint meneer Dubbelmonde van afdeling Narcis te hoesten. Hij wordt diezelfde dag opnieuw getest en blijkt op dat moment positief. De eerdere test is negatief geweest in verband met de incubatietijd.

Dit voorbeeld maakt duidelijk hoe complex het is en waarom wij onze medewerkers steeds vragen alert te zijn op de kleinste verandering van gezondheidsklachten van bewoners en zichzelf.

Een besmetting geconstateerd, en dan?
Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, werken onze medewerkers na een positieve uitslag van een bewoner gedurende 14 dagen (de incubatietijd) met beschermende kleding en mondmasker op die afdeling. De afdeling gaat daarnaast in sociale isolatie. Dat betekent dat de bewoners de afdeling niet mogen verlaten om eventuele verspreiding te voorkomen.
Daarnaast proberen we op de afdelingen de 1,5 meter afstand bij bewoners onderling te waarborgen. Echter gezien de leefbaarheid op de afdeling en de zorgvragen van onze bewoners is dit niet altijd mogelijk.
Het dagelijks testen van al onze bewoners na blootstelling aan een positieve bewoner gedurende de incubatietijd heeft onvoldoende meerwaarde. Zie bovenstaand voorbeeld. Bovendien wordt de test als zeer ingrijpend ervaren.

Bron achterhalen
Bij iedere besmetting proberen wij te achterhalen waar de bron van de bestemming zich bevindt. Daarnaast zetten we alle middelen in die bijdragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. Als een bewoner of medewerker is besmet, doen wij contactonderzoek om te achterhalen met wie de bewoner en/of medewerker in contact is geweest.

Afstemming met GGD
Ons beleid wordt voortdurend afgestemd met de GGD. Dagelijks wordt dit intern geëvalueerd. Zodra de situatie verandert, is het mogelijk dat ook ons beleid hierop wordt aangepast. U wordt hier dan over geïnformeerd.
Kortom: het is en blijft een momentopname. Daarom blijven onze medewerkers heel alert op klachten, bij bewoners maar zeker ook bij zichzelf.

Bezoek via de Quarantainers
Inmiddels hebben vrijwel alle bewoners die dat wilden een keer bezoek ontvangen in de Quarantainer. Maar u bent uiteraard nogmaals welkom om langs te komen. Bijvoorbeeld om een verjaardag te vieren of andere familieleden/vrienden de kans te geven om langs te komen. Hieronder geven we per locatie aan wat de aanmeldprocedure is.
Een bezoek in de quarantainer duurt ongeveer 15 minuten. Het verzoek is om u daaraan te houden zodat de volgende bezoekers ook voldoende tijd hebben.

Quarantainer Crabbehoven
U kunt een e-mail sturen naar pzchelpt@pzcdordrecht.nl. Graag daarin het volgende vermelden:
– welke bewoner en welke afdeling
– voorkeur voor dag (ma-di-woe-do-vr) en dagdeel (ochtend of middag). Bezoek is mogelijk tussen 9.30 en 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur. Ingangsdatum 19 mei.
– contactgegevens waarop u telefonisch bereikbaar bent
Let op: wij proberen rekening te houden met uw voorkeur. Het kan zijn dat dit niet altijd lukt. U krijgt sowieso een bevestiging van de afspraak (via e-mail of telefoon). Komt het echt niet uit, dan kunt u de afspraak verzetten.

Quarantainer Dubbelmonde
U kunt een e-mail sturen naar activiteiten.dubbelmonde@pzcdordrecht.nl. Graag daarin het volgende vermelden:
– welke bewoner en welke afdeling
Onze activiteitenbegeleiders nemen dan contact met u op voor een afspraak. Uw naaste wordt vervolgens door één van onze medewerkers naar de quarantainer gebracht. Als het lekker weer is, kunnen we er ook voor kiezen om elkaar buiten (op afstand) te ontmoeten. Het is niet mogelijk om buiten met elkaar te wandelen.

Let op: In de Quarantainers is geen toilet aanwezig.

Vermelden aantallen COVID-19 besmettingen
In eerdere communicatie hebben wij aangegeven dat regionaal wordt gekeken naar een model waarmee de aantallen besmettingen per organisatie worden weergegeven. Inmiddels is hier regionaal een besluit overgenomen.
Het eerste overzicht beslaat de periode van 29 februari (eerste test gedaan bij GGD) tot en met woensdag 13 mei 0.00 uur. Deze gegevens zijn nodig om het aantal besmettingen te kunnen duiden. Dit overzicht staat inmiddels op onze website: www.pzcdordrecht.nl/besmettingen.
Ieder volgend overzicht bevat de gegevens van één week (vanaf zondag 0.00 uur tot de volgende zondag 0.00 uur. Vanaf dinsdag 19 mei wordt wekelijks een overzicht op onze website geplaatst.

Voorzichtig met verruiming bezoekersregeling
Wij volgen nauwgezet alle berichtgeving over een voorzichtige verruiming van de bezoekersregeling. Deze berichten scheppen bij alle betrokkenen grote verwachtingen. Echter, vanuit de eerste organisaties die voorzichtig begonnen zijn met het toelaten van bezoek, blijkt dat dit alleen op heel kleine schaal mogelijk is. De informatie over hoe het in die eerste organisaties gaat, is nog onvolledig. De veiligheid van u en onze medewerkers staat voorop. Dit neemt niet weg dat door ons al nagedacht wordt over alles wat organisatorisch geregeld moet zijn als de verruiming er inderdaad vanaf eind mei komt. Dat is op dit moment nog niet zeker.
Wij zijn hoopvol maar tegelijkertijd nog even behoudend in onze verwachtingen. Het is een proces dat waarschijnlijk gefaseerd ingevoerd moet worden vanwege de impact die het kan hebben. Wij houden u uiteraard op de hoogte. Voor ons staat één ding vast: veiligheid gaat boven alles.

Videoboodschap via Snappshot
Snappshot is een online platform dat videoboodschappen afspeelt via een groot scherm. Zij bieden vrienden/familieleden de mogelijkheid om een videoboodschap op te sturen die wij vervolgens op een groot scherm laten zien. Dat doen wij op vrijdag 29 mei. Snappshot rijdt dan langs de locaties Crabbehoven en Dubbelmonde met een auto waar een groot scherm op staat. De auto komt op verschillende punten langs de locaties zodat het vanuit alle afdelingen zichtbaar is. Afhankelijk van hoeveel filmpjes er ingestuurd worden, is ongeveer een week van tevoren het schema bekend wanneer ze waar rijden. PZC Helpt zorgt ervoor dat dit geregeld wordt.

Wilt u een videoboodschap naar uw naaste sturen?
U kunt zelf een filmpje aanleveren. Via de website http://www.snappshot.party/nl/videoboodschap kunt u uw videoboodschap uploaden. Daar staat ook hoe dat via WhatsApp of Facebook Messenger kan. U kunt het filmpje ook sturen naar videoboodschap@snappshot.nl. (Tip: grote bestanden kunt u via www.wetransfer.com versturen.)

De filmpjes kunnen ingestuurd worden van vrijdag 15 mei tot en met zondag 24 mei. Maak het filmpje niet te lang. 1 minuut is meer dan genoeg. Let wel dat deze videoboodschap door meerdere mensen gezien zal worden. Het is geen één-op-éénboodschap.

Toegang leveranciers
Vanaf de sluiting van de deuren op 20 maart zijn er nauwelijks leveranciers meer in onze locaties geweest. Omdat landelijk de coronamaatregelen versoepelen en het onderhoud en reparaties soms niet langer kunnen wachten, hebben wij besloten dat onder strikte voorwaarden een beperkt aantal leveranciers weer toegang krijgt tot de locaties. Dit betreft vooral onderhoud en reparaties die de veiligheid en leefbaarheid voor onze bewoners bevorderen

Update 7 mei

Moederdag
Komende zondag is het voor de moeders in het land weer een bijzondere dag. Zeker nu u in deze tijd niet op bezoek kunt komen, willen we deze dag voor onze bewoners een extra mogelijkheid bieden om moeder met een bloemetje of andere attentie te verwennen. Er zijn extra medewerkers van PZC Helpt om de giften naar de bewoners te brengen. Denkt u wel aan het vermelden van de naam en afdeling, zodat het op de goede plek komt!

Crabbehoven
Op zondag 10 mei zijn er in de locatie Crabbehoven twee momenten om een presentje of bloemen in de sluis bij de hoofdingang voor uw moeder af te geven:
– in de ochtend van 10.00 tot 11.30 uur
– in de middag van 14.00 tot 15.00 uur

Dubbelmonde
Op zondag 10 mei is er in de locatie Dubbelmonde één moment om een presentje of bloemen in de sluis bij de hoofdingang voor uw moeder af te geven:
– in de ochtend van 10.00 tot 11.30 uur

Albert Schweitzerplaats (Revalidatiezorg Dordrecht)
Er zijn hier al afspraken gemaakt voor zwaaimomenten. Voor de revalidanten op de afdeling Noord is dit gepland op zaterdag 9 mei en voor de afdeling Wantij is dit gepland op zondag 10 mei. U kunt bij dit zwaaimoment ook een aardigheidje achterlaten voor uw moeder.

De eerste contacten in de Quarantainers zijn een groot succes!
Op de locaties Crabbehoven en Dubbelmonde is nu bijna een week ervaring met bezoeken in de Quarantainers. Wilt u weten hoe dit gaat, kijk dan even naar het filmpje dat door RTV Dordrecht op de locatie Dubbelmonde is gemaakt. Bekijk hier het filmpje. Een bezoek in de quarantainer duurt ongeveer 15 minuten en er is een strakke planning en organisatie.

Quarantainer Crabbehoven
Vanaf vrijdag 1 mei zijn de eerste contactpersonen gebeld, na overleg met afdeling en de bewoners die dit zelf ook graag willen. Neemt u dus svp niet zelf contact op, u bent of wordt vanzelf gebeld. Dit kan enige dagen duren, omdat het heel veel mensen betreft die gebeld en ingepland moeten worden. Verwachting is dat we minimaal 2 tot 3 weken nodig hebben om iedereen te laten langskomen.

Quarantainer Dubbelmonde
Voor een bezoek in Dubbelmonde kunt u (of heeft u al ) een e-mail sturen naar activiteiten.dubbelmonde@pzcdordrecht.nl. Het verzoek is om in uw e-mail aan te geven om welke bewoner het gaat. Onze activiteitenbegeleiders nemen dan contact met u op voor een afspraak. Uw naaste wordt vervolgens door één van onze medewerkers naar de Quarantainer gebracht.

Let op: In de Quarantainers is geen toilet aanwezig.

Kabinetsbesluit versoepeling bezoekregeling nog niet voor PZC Dordrecht
Minister De Jonge heeft aangegeven dat vanaf maandag 11 mei de eerste stap wordt gezet in de versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen.
Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde verpleeghuizen door het hele land (één per veiligheidsregio). In deze proeflocaties mag onder strikte en strenge voorwaarden één familielid op bezoek komen. Deze proefperiode voor de 25 verpleeghuizen duurt tot 25 mei.

Let op: dit geldt nog niet voor de locaties van PZC Dordrecht. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en zijn op de achtergrond ons aan het voorbereiden op deze richtlijnen. Uiteraard bent u de eerste die van ons  hoort wat mogelijk wordt. Dit wordt pas bekend na de proefperiode. Voorlopig blijven de corona-proof contactmomenten de mogelijkheden.

Deze zijn in de loop van de crisis uitgebreid tot de volgende keuzen:
– elkaar zien en spreken in de Quarantainer
– beeldbellen (met Skype, FaceTime of WhatsApp videobellen)
– vragen stellen via CarenZorgt
– zwaaien en wandelen en contact via de tuin
– briefjes en kaarten en natuurlijk andere attenties

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen stellen via CarenZorgt (uitgezonderd Revalidatiezorg Dordrecht). Wij zorgen ervoor dat uw vraag z.s.m. wordt beantwoord. Heeft u een dringende vraag of heeft u een vraag aan Revalidatiezorg Dordrecht? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers.
Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

Tot slot

Wij wensen u veel sterkte de komende tijd en hopen van harte dat deze maatregelen niet lang hoeven te duren. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt u geïnformeerd.
Het Rode Kruis heeft een telefoonnummer geopend, speciaal voor ouderen die behoefte hebben aan een luisterend oor. U kunt hier uw verhaal kwijt. Het nummer is: 070 445 58 88.

PZC Dordrecht poster corona