Skip links

Parkinson Café: terugblikken en vooruitkijken

In het voorjaar van 2023 werd PZC benaderd door een drietal enthousiaste vrijwilligers van de Parkinson Vereniging met de vraag om het Parkinson Café in Dordrecht nieuw leven in te blazen. Er werden snel stappen gezet en op 20 september werd het Parkinson Café Dordrecht feestelijk heropend op locatie Crabbehoven. De maandelijkse bijeenkomst voor mensen met Parkinson(ismen) en hun naasten is een waardevolle ontmoetingsplek. Zowel om steun bij elkaar te vinden als om zinvolle informatie te krijgen van professionals die zich dagelijks bezighouden met deze neurologische aandoening. 

Een terugblik op afgelopen bijeenkomsten 

18 oktober presenteerde Tworby hun kostenbesparende product, waarmee mensen hun eigen fiets om kunnen (laten) bouwen tot stabiele driewieler.  

22 november gaf professor Bob van Hilten van team ProPark een informatieve lezing. ProPark houdt zich bezig met grootschalig onderzoek naar het ontstaan en verloop van Parkinson en de bijwerkingen van medicijnen. Hierdoor kan medicatie beter afgestemd worden op de persoon. Tijdens deze leerzame bijeenkomst is er dieper ingegaan op het onderzoek en ontstond er een mooie interactie tussen hem en de bezoekers.  

13 december was de vierde en laatste bijeenkomst van 2023. Er is toen met elkaar geproost op de succesvolle heropening en is er vooruitgekeken naar al het moois wat op de agenda staat voor 2024.  

Agenda 2024 

17 januari 2024 – Parkinson boksen door Mathijs Schaap
21 februari 2024 – Medicatie/mogelijkheden Kelsey Rombout/ Kees Berwers vertelt zijn verhaal over de Lecigon pomp.  Dhr de Bot presenteert zijn boek bij de leestafel.”Ik beef dus ik leef, samen leven met de ziekte van Parkinson.”
20 maart 2024 – Sybren Lobker  PWR (Parkinson Wellness Recovery) oefen en- trainingsmethode. 
17 april 2024 Informele bijeenkomst. RGM  door Hans Hermens PZC vanaf 14.45
15 mei 2024 – Mantelzorgmakelaar en Saar aan huis 
19 juni 2024 – Informele bijeenkomst 
24 juli 2024 – Parkinson en verkeer..
21 augustus 2024 – Informele bijeenkomst
18 september 2024  – Praktijk Oefentherapie Cesar Sliedrecht
23 oktober 2024 – Informele bijeenkomst
20 november 2024 – Ergotherapeut Mariska (ergotherapie 078) 
18 december 2024Kerst- eindejaar borrel  

Komt u ook?
Aanmelden voor het Parkinson Café Dordrecht kan via info@parkinsoncafedordrecht.nl. 

Bij deze willen wij de vrijwilligers van het Parkinson Café Dordrecht: Kelsey, Hans, José, Rob, Chris en Tanja ontzettend bedanken voor hun hulp en het opzetten van dit mooie initiatief.