Skip links

Terug naar
coronavirus

Kan ik op bezoek komen?

Onze locaties zijn geopend voor bezoek.  Wel zijn we gebonden aan een aantal veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat het aantal besmettingen toeneemt. Deze vindt u in dit schema.

Inmiddels is een groot deel van onze medewerkers en vaste bewoners gevaccineerd. Dit zorgt ervoor dat het risico op besmetting met COVID-19 verlaagd is ten opzichte van de afgelopen maanden. Goede ontwikkelingen maar we er nog niet, want nieuwe bewoners en revalidanten zijn nog niet altijd gevaccineerd. Daarnaast is het aantal coronabesmettingen in deze regio ontzettend hoog. Toch zien wij op dit moment mogelijkheden de bezoekregeling te verruimen. Vanaf woensdag 26 mei gelden onderstaande regels.

Crabbehoven
– Bezoek dagelijks mogelijk tussen 10.00 – 21.00 uur.
Open afdeling (dus niet in isolatie): er zijn twee bezoekmomenten per dag toegestaan van twee bezoekers tegelijk. Per bezoek is één kind t/m 12 jaar welkom om mee te komen.
Afdeling in sociale isolatie: er is één bezoekmoment per dag toegestaan van van één bezoeker. Per bezoek is één kind t/m 12 jaar welkom om mee te komen.
– Cohortafdeling: er is één bezoekmoment per dag toegestaan van één bezoeker. Kinderen zijn niet toegestaan.
– Bewoner is positief getest en verblijft op eigen afdeling in zijn kamer: regel gelijk aan cohortafdeling.
– Handreiniging en registratie bij de hoofdingang is verplicht.
– Bezoeker krijgt een chirurgisch mondneusmasker uitgereikt.

Als een bewoner op een cohortafdeling ligt, krijgt de bezoeker aparte instructie vanwege de beschermende middelen.

Dubbelmonde
– Bezoek dagelijks mogelijk tussen 10.00 – 21.00 uur.
– Er zijn twee bezoekmomenten per dag toegestaan van twee bezoekers tegelijk. Per bezoek is één kind t/m 12 jaar welkom.
– Handreiniging en registratie bij de hoofdingang is verplicht.
– Bezoeker krijgt een chirurgisch mondneusmasker uitgereikt.
– Bij een positief geteste cliënt geldt een aangepaste regeling op maat die met de contactpersonen wordt besproken.

Albert Schweitzerplaats
– Bezoek dagelijks mogelijk tussen 10.30 – 12.30 uur, 14.30 – 16.30 uur en 19.00 – 21.00 uur.
Open afdeling (dus niet in isolatie): er zijn twee bezoekmomenten per dag toegestaan van twee bezoekers tegelijk. Per bezoek is één kind t/m 12 jaar welkom om mee te komen.
Afdeling in sociale isolatie: er is één bezoekmoment per dag toegestaan van één bezoeker. Per bezoek is één kind t/m 12 jaar welkom om mee te komen.
– Handreiniging en registratie bij de hoofdingang is verplicht.
– Bezoeker krijgt een chirurgisch mondneusmasker uitgereikt.
– Bezoek en revalidant mogen niet de afdeling af en worden verzocht zoveel mogelijk in de eigen kamer te blijven.

* Bij sociale isolatie mogen de bewoners de afdeling niet verlaten. Ook worden zij nauwgezet gevolgd door ons personeel en als dat nodig is ook getest op een besmetting met het coronavirus.


Wij begrijpen dat u zich zorgen kunt maken. Wanneer wij daar aanleiding toe zien, nemen wij direct contact met u op.