Skip links

Hoe gaan wij om met het coronavirus?

Inmiddels neemt landelijk het aantal coronabesmettingen weer toe. Voor de meest actuele informatie rond het coronavirus (COVID-19) verwijzen we naar het RIVM en de rijksoverheid. De rijksoverheid heeft zowel een website als een hulplijn voor vragen over het Coronavirus: telefoonnummer 0800-1351.

Hieronder vindt u informatie over hoe PZC Dordrecht omgaat met de coronacrisis. Onderaan de tekst vindt u de contactgegevens en waar u terecht kunt met vragen. Wij houden u op de hoogte door per maand een update te plaatsen.

Antwoorden op veelgestelde vragen op een aparte pagina

In de afgelopen maanden hebben we veel informatie op onze nieuwspagina geplaatst. Om dit voor u te clusteren,  hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden uit de nieuwsupdates voor u op een rij gezet. Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Kan ik op bezoek komen?

Onze locaties zijn geopend voor bezoekers onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie vindt u hier.

Bent u positief getest maar klachtenvrij?
Als u zelf positief bent getest op corona maar geen klachten heeft, mag u volgens de GGD na 72 uur (3 dagen) weer uit isolatie. Wij verzoeken u echter dringend om pas na 14 dagen weer op bezoek te komen. In onze woonzorgcentra wonen zeer kwetsbare mensen en het RIVM en onze artsen adviseren in zulke gevallen om echt 14 dagen aan te houden voordat u weer op bezoek komt. We begrijpen dat dit tegenstrijdig is, maar het is voor de gezondheid van uw naaste echt het beste om in dit geval de RIVM-richtlijnen aan te houden.

Plan van aanpak vaccineren
Nu de vaccins tegen COVID-19 dichterbij komen, is het belangrijk dat we ons binnen PZC Dordrecht voorbereiden op het vaccineren van bewoners. Op dit moment zijn wij bezig om een plan van aanpak hiervoor te maken. Zodra hier meer over bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Update 17 december

Net nu wij de bezoekregeling verruimd hebben, gaat het hele land in lockdown. Binnen PZC Dordrecht gaat het nu heel erg goed (geen besmettingen bij bewoners!), maar in de regio en in het gehele land is de situatie alarmerend qua hoeveelheid besmettingen. Het risico dat dit gevolgen heeft voor onze bewoners en medewerkers is erg groot. En wij willen er alles aan doen om onze locaties COVID-vrij te houden. Daarnaast heeft minister De Jonge in een Kamerbrief aangegeven dat bewoners in verpleeghuizen nog maar twee bezoekers per dag mogen ontvangen gedurende de lockdown. Om deze redenen hebben wij besloten om de bezoekregeling terug aan te passen naar eerder gemaakte afspraken.

Aanpassing bezoekregeling
Vanaf vrijdag 18 december gelden onderstaande afspraken. Deze duren in ieder geval tot en met dinsdag 19 januari 2021, gelijk aan de landelijke lockdown.
open afdeling en afdeling in sociale isolatie: twee bezoekmomenten van één persoon per bewoner per dag. Dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn. Daarnaast mag per bezoekmoment een kind t/m 12 jaar meekomen.
cohortafdeling: één bezoekmoment per dag van één persoon. Op de cohortafdeling zijn geen kinderen toegestaan. (Op dit moment is er geen cohortafdeling binnen PZC omdat we geen besmettingen hebben.)
– Voor een bewoner die positief is getest op COVID-19 en op zijn eigen kamer verblijft, gelden dezelfde voorwaarden als voor de cohortafdeling. De bewoner mag de kamer in dit geval niet verlaten.

Wij verzoeken u dringend om niet rond te lopen in de gebouwen maar op de kamer van uw naaste te blijven. Uiteraard mag u wel met uw naaste naar buiten.

Wat betekent dit voor de kerstdagen?
Voor de kerstdagen kunnen wij helaas geen uitzondering maken. Wij willen ons aan de richtlijnen van minister de Jonge houden dat er niet meer dan twee personen op bezoek mogen komen in het verpleeghuis. Daarnaast zijn veel kamers te klein om 1,5 meter afstand te kunnen houden met meer dan drie personen. En die afstand is een duidelijke richtlijn waar bezoek zich aan moet kunnen houden. Dit is wel mogelijk met de bezoekregeling zoals wij die nu laten ingaan.

Verlofregeling bewoners ongewijzigd
Zoals we vorige week aangaven, hanteren we voor de kerstperiode de huidige verlofregels. Deze staan uitgebreid toegelicht bij de ‘veelgestelde vragen’ op onze website. Hierbij staat ook aangegeven of het nodig is dat iemand na terugkomst in sociale isolatie moet.

Kerstdiners en kerstactiviteiten gaan door
De eerder aangekondigde kerstdiners en andere kerstactiviteiten mogen doorgaan zolang we de maatregelen goed in acht nemen. Dat wil zeggen: alle bewoners op 1,5 meter afstand van elkaar en we houden ons aan de maximale aantallen per ruimte en alle hygiëneregels. Wij vinden het heel fijn dat onze bewoners op deze manier gezamenlijk de kerst kunnen vieren.

Horeca voor bezoekers alleen open om af te halen
PZC Dordrecht is nu COVID-vrij en dat willen we heel graag zo houden. Wij streven ernaar zo weinig mogelijk momenten te creëren dat er veel mensen in één ruimte zitten zoals bijvoorbeeld in de horecagelegenheden. Daarom is besloten dat u als bezoeker niet kunt plaatsnemen in de restaurants. U mag wel eten en drinken afhalen en meenemen naar de kamer van uw naaste.

Hoofdingang alleen geopend tijdens bezoektijden
Gedurende de lockdown is de hoofdingang van Dubbelmonde alleen geopend tijdens de bezoektijden. Bezoek is op maandag tot en met vrijdag welkom tussen 11.00 en 18.30 uur en in het weekend tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de ingang gesloten voor bezoekers en is het deurslot geblokkeerd. Hiermee voorkomen we dat men op eigen gelegenheid naar binnen kan komen, wat helaas recent regelmatig gebeurde. De deur kan dan alleen worden geopend door onze medewerkers.

Wij zijn op dit moment COVID-vrij maar om ons heen zien we de besmettingen toenemen, ook in verpleeghuizen. Wij zijn er trots op dat we dit met elkaar bereikt hebben, maar zijn ons er heel goed van bewust dat dit ieder moment kan veranderen. We zijn nog niet van COVID-19 af. Hoe graag we dit ook willen. Zoals premier Rutte al aangaf: “We moeten door deze hele zure appel heen bijten.” Wij doen er alles aan uw naaste fijne feestdagen te bezorgen.
Hierbij willen wij u en uw naasten, namens alle medewerkers van PZC Dordrecht, hele fijne feestdagen wensen en heel veel goeds en gezondheid in 2021.

Update 10 december

Het gaat de goede kant op qua besmettingen binnen PZC. Op het moment van schrijven zijn er geen besmettingen meer binnen PZC Dordrecht! Daarom is de cohortafdeling Amandel ook per vandaag gesloten. Een groot compliment aan u en onze medewerkers want wederom hebben we dit met elkaar voor elkaar gekregen.
Het gaat echter nog steeds niet goed in Nederland en deze regio zit nog steeds in alarmfase 4: zeer ernstig. We moeten dus alert blijven en ons strikt aan de richtlijnen blijven houden. Minister Rutte gaf het ook al aan: het is nog lang niet voorbij. In de update vertellen we u wat dit betekent voor de kerstperiode.

Kerstdiners bewoners
Er zijn de afgelopen maanden minder activiteiten georganiseerd voor de bewoners. Maar het sociale aspect speelt een belangrijke rol, zeker in deze tijd. Daarom hebben we besloten om de kerstdiners wel door te laten gaan, maar dan op aangepaste wijze. Dit verschilt per locatie. Voor alle kerstdiners geldt dat het helaas vanwege de COVID-maatregelen niet is toegestaan om familie uit te nodigen. Wij vinden dit zelf ook ontzettend jammer. Maar deze maatregel is noodzakelijk omdat er anders teveel personen in de ruimte aanwezig zijn. Dan kunnen wij de richtlijnen van het RIVM niet handhaven.

Crabbehoven
De kerstdiners vinden plaats op de afdelingen (dus niet zoals gebruikelijk in de Plaza). Samen met de culinair coach zorgen onze medewerkers voor een heerlijk kerstdiner. Uiteraard volledig in kerstsfeer.

Dubbelmonde
Als Dubbelmonde open is en er geen sprake is van sociale isolatie, wordt in Dubbelmonde het kerstdiner georganiseerd op dinsdag 22 december. Dit vindt plaats in de Biesboschzaal en in De Koningshoff. Door het zo te spreiden, kunnen we afstand bewaren tussen de bewoners. Bewoners die interesse hebben, kunnen zich aanmelden. Hier worden zij nog over geïnformeerd. Bewoners die liever op de kamer blijven, krijgen het eten in hun appartement uitgeserveerd.

Albert Schweitzerplaats (ASP)
Ook hier vinden de kerstdiners plaats op de afdelingen. Met elkaar zorgen onze medewerkers voor een heerlijk kerstdiner. Uiteraard volledig in kerstsfeer.

Verruiming bezoekregeling vanaf 14 december
Nu het aantal besmettingen aanzienlijk is afgenomen, zijn er weer mogelijkheden om de bezoekregeling te versoepelen. Dit is de huidige bezoekregeling:
open afdeling: twee bezoekmomenten van één persoon per bewoner per dag. Daarnaast mag per bezoekmoment een kind t/m 12 jaar meekomen.
sociale isolatie: één bezoekmoment van één persoon per bewoner per dag. Daarnaast mag per bezoekmoment een kind t/m 12 jaar meekomen.
cohortafdeling: één bezoekmoment per dag van één persoon. Op de cohortafdeling zijn geen kinderen toegestaan.

Vanaf maandag 14 december breiden wij dit uit voor de open afdelingen. Het aantal bezoekmomenten blijft gelijk maar er mogen nu twee bezoekers per bewoner per bezoekmoment komen op een open afdeling. Ook dan mag één kind t/m 12 jaar mee op bezoek.
Voor de afdelingen in sociale isolatie en de cohortafdelingen blijft de bezoekregeling gelijk zoals hierboven vermeld. Bezoektijden van de locaties blijven gehandhaafd. Deze vindt u op de website.

Verlofregeling bewoners ongewijzigd
Voor de kerstperiode hanteren we de huidige verlofregels. Deze staan uitgebreid toegelicht bij de veelgestelde vragen’ op onze website. Hierbij staat ook aangegeven of het nodig is dat iemand na terugkomst in sociale isolatie moet.
De verlofregeling in het kort:
Voor de revalidatieafdelingen en afdeling Linde (langdurige intensieve neurorevalidatie) geldt dat (proef)verlof inclusief overnachting mogelijk is onder bepaalde voorwaarden. Voor alle andere afdelingen in Crabbehoven en Dubbelmonde geldt dat een bewoner wel mee mag voor een bezoek naar huis maar niet mag overnachten.
Voor alle (proef)verlof geldt dat als een afdeling in sociale isolatie is, het (proef)verlof niet is toegestaan.

Wij vinden het fijn dat er weer versoepelingen mogelijk zijn en dat wij sociale activiteiten zoals het organiseren van de kerstdiners door kunnen laten gaan. Hierbij geldt altijd wel het voorbehoud dat het aantal besmettingen beperkt moet blijven. Wij monitoren nauwgezet de situatie op alle locaties en passen de regels aan als dat nodig is.

Update 3 december – let op: dit betreft alleen locatie Crabbehoven

Na de versoepeling van vorige week van twee bezoekmomenten per dag van één bezoeker op een open afdeling, breiden we dit vanaf zaterdag 5 december nog iets uit. Vanaf 5 december is het mogelijk om één kind mee te nemen in de leeftijd t/m 12 jaar. Dit geldt zowel voor de open afdelingen als voor de afdelingen in sociale isolatie. Op de cohortafdeling Amandel zijn kinderen niet toegestaan.
Voor de open afdelingen geldt: er zijn twee bezoekmomenten per dag per bewoner/revalidant toegestaan van één bezoeker plus eventueel een kind t/m 12 jaar.
Voor de afdelingen in sociale isolatie geldt: er is één bezoekmoment per dag per bewoner/revalidant toegestaan van één bezoeker plus eventueel een kind t/m 12 jaar.
Voor verdere informatie over bezoek aan deze afdelingen verwijzen wij u naar de pagina ‘update afdelingen’.

Mondneusmaskers
Het is bij veel mensen aanwezig … ‘mondkapjesmoeheid’. Dat is begrijpelijk. Toch is het van groot belang voor de veiligheid van uw naaste om niet te verslappen met de zorgvuldigheid in het gebruik ervan. Wij vragen u het mondneusmasker op te houden gedurende het gehele bezoek aan uw naaste.

Kerstmuziek op 24 december in de Plaza
Op donderdag 24 december tussen 10.00 en 13.00 brengen de muzikale collega’s van de behandeldienst wat muziekvreugde in de Plaza van Crabbehoven. Uiteraard kan er maar een bepaald aantal bewoners bij aanwezig zijn maar via de balustrade kunnen toch ook veel bewoners meegenieten van dit muzikale intermezzo.
Wat er verder allemaal mogelijk is rondom kerst, hoort u volgende week van ons. Wij willen hierin ook het advies vanuit het kabinet afwachten.

Update 3 december – let op: dit betreft alleen locatie Albert Schweitzerplaats

Vorige week hebben wij u geïnformeerd dat wij de Wantij helaas tijdelijk moesten sluiten vanwege een toenemend aantal coronabesmettingen. Wij hebben goed nieuws. Deze week zijn er geen besmettingen bijgekomen. Daarom hebben wij besloten om de afdeling Wantij niet meer geheel gesloten te houden maar over te gaan naar sociale isolatie. Dit gaat in op vrijdag 4 december. De kan nog niet volledig open omdat de laatste testronde nog moet plaatsvinden.

Wat betekent dit voor de revalidanten op de Wantij?
Sociale isolatie betekent dat u tijdelijk niet van de afdeling af mag. U kunt wel naar het terras op de afdeling en naar de buffetruimte. Bezoek is mogelijk volgens de huidige richtlijnen, namelijk één bezoeker per dag per revalidant. Daar komt per zaterdag 5 december een verruiming op: tijdens uw bezoek mag er één kind t/m 12 jaar meekomen.
De openingstijden blijven gelijk:
• 10.30 uur – 12.30 uur
• 14.30 uur – 16.30 uur
• 19.00 uur – 21.30 uur
Wij verzoeken u wel om zoveel mogelijk op de eigen kamer te blijven voor uw eigen veiligheid en gezondheid.
Dit betekent ook dat er weer nieuwe opnames mogelijk zijn op de Wantij.

Wat betekent dit voor de revalidanten op de Noord?
Voor de afdeling Noord verandert er op dit moment nog niets. Deze afdeling blijft in sociale isolatie tot de testuitslag van de nieuwe testronde op 7 december bekend is.

Vervolg preventieve testronde
Op 7 december worden alle cliënten en medewerkers van beide afdelingen opnieuw getest. Op basis van de testuitslagen van deze laatste testronde wordt bekeken of beide afdelingen na 8 december weer open kunnen.

Houd u alstublieft aan de richtlijnen
Wij verzoeken wij u dringend om de 1,5 meter goed in acht te nemen en extra vaak uw handen te wassen. Hoest en nies in de elleboog en geef eventuele klachten direct door aan onze zorgmedewerkers.
We zien dat veel cliënten en bezoekers hun uiterste best doen om zich aan deze (preventieve) maatregelen te houden. Dat waarderen wij enorm want wij begrijpen dat dit soms best lastig is.

Helaas zien we ook cliënten en bezoekers die zich er niet aan houden. We verzoeken iedereen met klem om de richtlijnen te volgen en zoveel mogelijk op de kamer te blijven. Dat is de enige manier om ASP weer ‘coronavrij’ te krijgen.

Update 3 december – let op: dit betreft alleen locatie Dubbelmonde

Op 24 november hebben wij u geïnformeerd dat alle intramurale bewoners (team 1 en 2) in sociale isolatie geplaatst zijn vanwege nieuwe besmettingen in locatie Dubbelmonde. Inmiddels zijn alle testuitslagen van de preventieve testrondes binnen. Hieruit is één nieuwe besmetting naar voren gekomen. Voor deze bewoner geldt dat hij/zij in sociale isolatie blijft. Voor alle overige bewoners betekent dit dat de sociale isolatie vanaf vrijdag 4 december wordt opgeheven.

Wat betekent dit voor de bezoekregeling?
De huidige bezoekregeling van één bezoeker per dag per bewoner wordt uitgebreid. Vanaf 4 december zijn er twee bezoekmomenten per dag mogelijk van één bezoeker per keer. Dat betekent dat een bewoner twee keer per dag een bezoeker mag ontvangen. Dat mag dezelfde persoon zijn maar ook een nieuwe bezoeker.
Daarnaast is het vanaf 4 december toegestaan om één kind mee te nemen in de leeftijd t/m 12 jaar. Dit geldt voor beide bezoekmomenten die zijn toegestaan per dag. Dus in totaal twee kinderen per dag verdeeld over twee bezoekmomenten.

De bezoektijden blijven gelijk: van maandag tot en met vrijdag is bezoek mogelijk van 11.00 tot 18.30 en in het weekend tot 18.00 uur. Als u op bezoek komt, ontvangt u van ons een chirurgisch mondneusmasker.

Algemene preventieve maatregelen
– Alle groepsactiviteiten worden weer voorzichtig opgestart vanaf maandag 7 december. Hierbij letten we goed op de groepsgrootte en andere richtlijnen voor groepsactiviteiten.
– Restaurant De Koningshoff gaat vanaf maandag 7 december weer open. Ook hier wordt goed gekeken naar de groepsgrootte en bestaande richtlijnen.
– De kapper gaat weer open voor alle bewoners vanaf vrijdag 4 december.
– Pedicurebehandelingen zijn weer mogelijk vanaf vrijdag 4 december.
– Alle behandelingen (bijvoorbeeld fysiotherapie en ergotherapie) starten vanaf maandag 7 december weer op.
– De tussendeur van de zorg naar de aanleunwoningen is vanaf vrijdag 4 december weer geopend. De winkel is daardoor weer toegankelijk voor alle bewoners.

Houd u alstublieft aan de richtlijnen
We zien dat veel bewoners en bezoekers hun uiterste best doen om zich aan de (preventieve) maatregelen te houden. Dat waarderen wij enorm want wij begrijpen dat dit soms best lastig is. Helaas zien we ook bewoners en bezoekers die zich er niet aan houden. We verzoeken iedereen met klem om de richtlijnen te volgen. Houd dus alstublieft uw mondneusmasker op, ontsmet uw handen en houd 1,5 meter afstand van bewoners, medewerkers en bezoekers. Dat is de enige manier om Dubbelmonde weer ‘coronavrij’ te krijgen.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen stellen via CarenZorgt. Wij zorgen ervoor dat uw vraag z.s.m. wordt beantwoord. Heeft u een dringende vraag? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers.
Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

PZC Dordrecht poster corona