Skip links

Hoe gaan wij om met het coronavirus?

Voor de meest actuele informatie rond het coronavirus (COVID-19) verwijzen we naar het RIVM en de rijksoverheid. De rijksoverheid heeft zowel een website als een hulplijn voor vragen over het Coronavirus: telefoonnummer 0800-1351.
Voor de meest actuele informatie rondom vaccineren verwijzen wij u naar het RIVM en de Rijksoverheid.

Hieronder vindt u informatie over hoe PZC Dordrecht omgaat met de coronacrisis. Onderaan de tekst vindt u de contactgegevens en waar u terecht kunt met vragen. Wij houden u op de hoogte door per maand een update te plaatsen.

Antwoorden op veelgestelde vragen op een aparte pagina

In de afgelopen maanden hebben we veel informatie op onze nieuwspagina geplaatst. Om dit voor u te clusteren,  hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden uit de nieuwsupdates voor u op een rij gezet. Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Kan ik op bezoek komen?

Onze locaties zijn geopend voor bezoekers onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie vindt u hier.

Bent u positief getest maar klachtenvrij?
Als u zelf positief bent getest op corona maar geen klachten heeft, mag u volgens de GGD na 72 uur (3 dagen) weer uit isolatie. Wij verzoeken u echter dringend om pas na 14 dagen weer op bezoek te komen. In onze woonzorgcentra wonen zeer kwetsbare mensen en het RIVM en onze artsen adviseren in zulke gevallen om echt 14 dagen aan te houden voordat u weer op bezoek komt. We begrijpen dat dit tegenstrijdig is, maar het is voor de gezondheid van uw naaste echt het beste om in dit geval de RIVM-richtlijnen aan te houden.

Update 21 januari

Woensdag 20 januari hebben demissionair premier Rutte en minister de Jonge extra maatregelen aangekondigd vanwege het toenemend aantal besmettingen met gemuteerde varianten van het coronavirus. Een belangrijke maatregel die hierin is genoemd, is de invoering van de avondklok die waarschijnlijk zaterdag of zondag ingaat. Daarnaast is het advies van het aantal bezoekers thuis gewijzigd naar één bezoeker per dag in plaats van twee bezoekers per dag. Beide maatregelen hebben gevolgen voor onze bezoekregeling.

Aanpassing bezoekregeling vanaf 22 januari
Nog steeds gaat het ontzettend goed op onze locaties qua coronabesmettingen. Op moment van schrijven zijn er geen besmettingen bij bewoners bekend binnen de drie locaties van PZC Dordrecht. Ondanks dat brengen wij vanwege bovengenoemde maatregelen en de dreiging van de Engelse variant van het coronavirus, het aantal bezoekers terug naar één bezoeker per dag per bewoner. Dit gaat in op vrijdag 22 januari. Er mag nog steeds een kind tot en met 12 jaar mee op bezoek. Dit geldt voor alle drie de locaties, voor zowel open afdelingen als afdelingen in sociale isolatie.

Bezoektijden ASP
Op locatie Crabbehoven en Dubbelmonde waren de bezoektijden tot respectievelijk uiterlijk 19.00 uur en 18.30 uur. Deze voldoen dus al aan de mogelijke vondklok. Voor locatie ASP is er in de avond nog een bezoekmoment van 19.00 tot 21.30 uur. Dat wordt, zodra de avondklok ingaat, van 19.00 tot 20.00 uur.

Deze gewijzigde bezoekregeling en –tijden blijven gehandhaafd zolang de landelijke lockdown geldt (in ieder geval tot 9 februari).
Voor onze medewerkers geldt uiteraard dat zij een werkgeversverklaring krijgen waardoor de zorg voor uw naaste dag en nacht door kan gaan.

Vaccineren bewoners/revalidanten locaties Crabbehoven en ASP
Deze week hebben wij alle bewoners en revalidanten, voor wie onze medische dienst de regie voert en die wilsbekwaam zijn, uitgenodigd voor de vaccinatie tegen COVID-19. Dit betreft bewoners en cliënten van Crabbehoven en Albert Schweitzerplaats. Voor bewoners die niet wilsbekwaam zijn, zijn de eerste contactpersonen hiervoor schriftelijk benaderd, inclusief toestemmingsformulier. De vaccinatie wordt gegeven in de eerste week van februari (verwachting is dinsdag 2 en woensdag 3 februari). Om verspilling tegen te gaan, willen wij graag z.s.m. weten of uw naaste gevaccineerd wil worden. Daarom nogmaals het dringende verzoek om, als u wettelijk vertegenwoordiger bent, het toestemmingsformulier direct aan ons terug te sturen.
Als uw naaste wilsbekwaam is, halen wij het formulier op bij de bewoner zelf.

Verlenging termijn tweede vaccinatie
Om meer mensen te kunnen vaccineren, heeft minister de Jonge aangegeven dat de termijn voor de tweede vaccinatie verlengd wordt naar 6 weken in plaats van de huidige 3 weken. Wat dit betekent voor de planning van de tweede vaccinatie voor onze bewoners, is nog niet bekend. Naar verwachting komt hier de komende dagen meer informatie over vanuit de overheid en de brancheorganisatie. Wij houden u op de hoogte.

Vaccineren Dubbelmonde
Zoals aangegeven in de update van 14 januari worden de bewoners van Dubbelmonde gevaccineerd door de huisartsen. Hierdoor is er nog niets bekend over de termijn. Wel zijn wij verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemmingsverklaringen. Volgende week informeren wij de bewoners hierover.

Veelgestelde vragen vaccineren op de website
Op de website vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over het vaccineren binnen PZC Dordrecht. Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar vaccinatie@pzcdordrecht.nl. Wij streven ernaar u binnen één werkdag antwoord te geven.

Update 14 januari

De bezoekregeling is in december vanwege de lockdown teruggebracht naar twee keer één bezoeker per dag per bewoner op alle locaties. Afgelopen dinsdag 12 januari heeft premier Rutte aangekondigd dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. Als gevolg daarvan hebben wij besloten onze bezoekregeling voorlopig te handhaven en gelijk te laten lopen met de periode dat de landelijke lockdown geldt. Gedurende deze periode evalueren wij regelmatig hoe het in de praktijk verloopt met het bezoek. Het aantal besmettingen op de locaties speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Daarnaast kijken we altijd naar de regionale besmettingen. In de regio zijn de besmettingscijfers nog steeds heel hoog in vergelijking met de rest van Nederland. Wij zijn zeer content om u te kunnen melden dat wij op dit moment COVID-vrij zijn op onze locaties voor wat betreft bewoners.

Vaccineren bewoners
In Nederland is het vaccineren van start gegaan. Ook onze medewerkers hebben een uitnodiging gehad om zich te laten vaccineren. Medewerkers zijn vrij om deze keuze te maken. Wij vinden het belangrijk dat wij hen vooral goed informeren zodat zij weloverwogen een keuze kunnen maken. Dat geldt uiteraard ook voor onze bewoners. Er zijn veel vragen en we kunnen nog niet op elke vraag antwoord geven.
Een belangrijke vraag op dit moment is wanneer wij de bewoners kunnen vaccineren en met welk vaccin. Hierin hebben wij nog geen duidelijkheid. Vanaf 18 januari start een pilot met vaccineren op een klein aantal locaties in Nederland met het vaccin BionTech/Pfizer. Of dit ook het vaccin wordt dat wij mogen gebruiken, is nog niet bekend.

Dubbelmonde
In Dubbelmonde is de huisarts medisch verantwoordelijk voor onze bewoners. Wij gaan met de huisartsen nog in gesprek hierover zodat wij gezamenlijk kunnen afstemmen wanneer daar het vaccineren start en hoe we dit aanpakken. Landelijk start men op 25 januari met het vaccineren van bewoners voor wie de huisarts medisch verantwoordelijk is. Wanneer Dubbelmonde aan de beurt is, is nog niet bekend.

Veelgestelde vragen binnenkort op deze website
Binnenkort hopen wij u meer te kunnen vertellen. Op korte termijn plaatsen wij op de website alvast de meestgestelde vragen en antwoorden. Deze verspreiden wij ook onder de bewoners.

Toestemming vaccineren
Onze bewoners hebben de keuze om zich wel of niet te laten vaccineren. Binnenkort ontvangen zij een brief met daarbij een toestemmingsformulier om aan te geven of zij zich wel of niet willen laten vaccineren. Voor bewoners waarvan bekend is dat zij niet wilsbekwaam zijn, wordt de wettelijk vertegenwoordiger hierover geïnformeerd. Zodra wij de wilsbekwame bewoners informeren, wordt u als eerste contactpersoon hier ook van op de hoogte gesteld zodat u eventueel ook het gesprek hierover kunt aangaan.
Al met al is er nog veel onzeker over wanneer het vaccineren kan beginnen. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Houd u alstublieft aan de richtlijnen
We zien dat veel bewoners en bezoekers hun uiterste best doen om zich aan de (preventieve) maatregelen te houden. Dat waarderen wij enorm want wij begrijpen dat dit soms best lastig is. Helaas zien we ook bewoners en bezoekers die zich er niet aan houden. We verzoeken iedereen met klem om de richtlijnen te volgen. Houd dus alstublieft uw mondneusmasker op, ontsmet uw handen en houd 1,5 meter afstand van bewoners, medewerkers en bezoekers. Dat is de enige manier om PZC Dordrecht ‘coronavrij’ te houden.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen stellen via CarenZorgt. Wij zorgen ervoor dat uw vraag z.s.m. wordt beantwoord. Heeft u een dringende vraag? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers.
Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

PZC Dordrecht poster corona