Skip links

Terug naar
coronavirus

Veelgestelde vragen over vaccineren

Voor algemene vragen rondom vaccineren verwijzen wij u naar het RIVM en de Rijksoverheid.
Voor specifieke vragen over vaccineren bij PZC Dordrecht kunt u een e-mail sturen naar vaccinatie@pzcdordrecht.nl.

V: Zijn de bewoners al gevaccineerd?
A:  In de periode van februari tot en met april zijn alle bewoners  van Crabbehoven en Dubbelmonde die dit wilden gevaccineerd met respectievelijk de vaccins BioNTech/Pfizer of Moderna.
Alle nieuwe bewoners van Crabbehoven die nog niet gevaccineerd zijn maar dat wel willen, worden op een wachtlijst geplaatst. Een mobiel vaccinatieteam vanuit de GGD-regio vaccineert alle nieuwe bewoners van verpleeghuizen. Er is nog niet bekend wanneer en hoe dit in zijn werk gaat.
Voor nieuwe bewoners van Dubbelmonde geldt dat zij contact op moeten nemen met hun huisarts voor vaccinatie.
Voor revalidanten van Revalidatiezorg Dordrecht geldt dat zij niet in aanmerking komen voor vaccinatie via PZC Dordrecht vanwege de korte verblijfsduur. Vaccineren verloopt hetzij via de GGD, hetzij via de eigen huisarts.

V: Mijn naaste verhuist binnenkort naar jullie locatie maar is nog niet gevaccineerd. Kunnen jullie hem/haar vaccineren?
A:  Alle nieuwe bewoners van Crabbehoven die nog niet gevaccineerd zijn maar dat wel willen, worden op een wachtlijst geplaatst. Een mobiel vaccinatieteam vanuit de GGD-regio vaccineert alle nieuwe bewoners van verpleeghuizen. Er is helaas nog niet bekend wanneer en hoe dit in zijn werk gaat.
Voor nieuwe bewoners van Dubbelmonde geldt dat zij contact op moeten nemen met hun huisarts voor vaccinatie omdat zij voor medische zorg afhankelijk zijn van de huisarts.
Voor revalidanten van Revalidatiezorg Dordrecht geldt dat zij niet in aanmerking komen voor vaccinatie via PZC Dordrecht vanwege de korte verblijfsduur. Vaccineren verloopt hetzij via de GGD, hetzij via de eigen huisarts.

V: Ben je verplicht om te vaccineren?
A: Nee. Bewoners zijn niet verplicht zich te laten vaccineren. Wel is het belangrijk om een toestemmingsverklaring te laten ondertekenen door diegenen die zich willen laten vaccineren.
Als een bewoner niet wilsbekwaam is, wordt de wettelijk vertegenwoordiger benaderd met het verzoek een toestemmingsformulier in te vullen of men zich wel of niet wil laten vaccineren.

V: Als de bewoner niet wil vaccineren, heeft dat dan consequenties?
A: Nee dit heeft geen consequenties. Op dit moment werken we nog met chirurgisch mondneusmasker, maar als dit afgeschaft wordt, dan wordt er alleen met chirurgisch mondneusmasker gewerkt als een medewerker of bewoner verkoudheidsklachten heeft.

V: Hoe lang ben je beschermd tegen corona als je gevaccineerd bent?
A: Hierover zijn nog weinig gegevens bekend omdat het nieuwe vaccins zijn. Op de website van het RIVM staat altijd de meest actuele informatie.

V: Krijg ik een vaccinatiebewijs?
A: Ja, na de vaccinatie wordt in het digitale zorgdossier van de bewoners bijgehouden dat zij zijn gevaccineerd. Hierin wordt informatie gegeven over het merk van het vaccin (QR-code/website die linkt naar de bijsluiter) en de datum van de prik.

V: Ik ben verkouden. Mag ik dan gevaccineerd worden?
A: Er wordt geadviseerd om bij klachten die passen bij COVID-19 (zoals hoesten, keelpijn, een loopneus of verlies van reuk en smaak) op een later moment te vaccineren.

V: Ik heb corona/griep/andere infectieziekte. Mag ik dan gevaccineerd worden?
A: Nee, u moet wachten totdat u weer hersteld bent. Vier weken nadat u bent hersteld, mag u gevaccineerd worden.

V: Is het zorgpersoneel gevaccineerd?
A: Alle zorgmedewerkers hebben in januari de uitnodiging ontvangen om zich te laten vaccineren. Iedereen is vrij om deze keuze te maken. PZC Dordrecht is niet op de hoogte wie er wel of niet is gevaccineerd omdat het wettelijk niet is toegestaan hiernaar te vragen.

V: Kan ik alleen zorg ontvangen van medewerkers die zijn gevaccineerd?
A: PZC Dordrecht kan u niet toezeggen dat u alleen wordt verzorgd door medewerkers die zijn gevaccineerd omdat een werkgever hier wettelijk gezien niet naar mag vragen. U mag erop vertrouwen dat wij u veilige zorg blijven bieden.

V: Moet een medewerker mij vertellen of hij of zij is gevaccineerd?
Medewerkers hoeven u niet te vertellen of zij het vaccin hebben genomen. Dat is een privékwestie.

V: Bij wie kunnen bewoners/familieleden terecht met vragen over het vaccineren?
A: U kunt een e-mail sturen naar info@pzcdordrecht.nl. Bewoners kunnen met vragen terecht bij de EVV of behandelend arts.

V: Wie vaccineert in Dubbelmonde aangezien bewoners daar hun eigen huisarts hebben?
A: De bewoners van Dubbelmonde hebben hun eigen huisarts die verantwoordelijk is voor de medische zorg. In samenwerking met de huisartsen hebben wij zelf de bewoners gevaccineerd. Er was een huisarts aanwezig bij de vaccinaties.

V: Kan iemand die gevaccineerd is toch ziek worden?
A: Zowel bij het vaccin van BioNTech/Pfizer als van Moderna wordt twee keer gevaccineerd. Een tot twee weken na de tweede prik is iemand beschermd. Het vaccin beschermt 90-95% van de gevaccineerde personen tegen corona. De kans is dus klein dat iemand die gevaccineerd is corona krijgt.

V: Kan een medewerker die is gevaccineerd mij besmetten?
A: Het vaccin beschermt tegen ziekte door het coronavirus. Het is nog niet bekend of iemand die is gevaccineerd het virus kan verspreiden. Dat wordt nog onderzocht.

V: Zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en andere preventieve maatregelen (zoals 1,5 meter afstand en een beperkte bezoekregeling) nog nodig als de bewoners gevaccineerd zijn?
A: Het gebruik van een mondneusmasker blijft vooralsnog nodig zolang er geen 1,5 meter afstand mogelijk is. Ongeacht de keuze van onze bewoners en medewerkers om zich wel/niet te laten vaccineren, moet PZC Dordrecht voldoende maatregelen en voorzieningen treffen ter voorkoming of beperking van de kans op besmetting met COVID-19. Zolang het niet helder is of met het coronavaccin besmetting van anderen kan worden voorkomen, wordt er volgens de richtlijn(en) van het RIVM met beschermingsmiddelen gewerkt binnen de 1,5 meter afstand.


Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de receptie van PZC Dordrecht.