Skip links

Terug naar
coronavirus

Veelgestelde vragen over vaccineren

Voor algemene vragen rondom vaccineren verwijzen wij u naar het RIVM en de Rijksoverheid.
Voor specifieke vragen over vaccineren bij PZC Dordrecht kunt u een e-mail sturen naar vaccinatie@pzcdordrecht.nl.

V: Wanneer worden bewoners gevaccineerd?
A:  Op woensdag 3 en donderdag 4 februari zijn de bewoners van Crabbehoven en Albert Schweitzerplaats (ASP) gevaccineerd met het vaccin BioNTech/Pfizer (mist zij toestemming hebben gegeven). De bewoners van Dubbelmonde (die toestemming hebben gegeven) zijn op woensdag 24 februari gevaccineerd met het Moderna-vaccin. De tweede vaccinatieronde voor Crabbehoven en ASP is op 3 en 4 maart. Voor Dubbelmonde is dat 24 maart.

V: Zit er een bepaalde volgorde in qua locaties/afdelingen?
A: Zodra de vaccins binnen zijn, willen we zo snel mogelijk gaan vaccineren. Er is geen voorkeur voor bepaalde locaties of afdelingen. Bewoners van afdelingen die in sociale isolatie zijn, worden pas gevaccineerd zodra de afdeling weer open is.

V: Ben je verplicht om te vaccineren?
A: Nee. Bewoners zijn niet verplicht zich te laten vaccineren. Wel is het belangrijk om een toestemmingsverklaring te laten ondertekenen door diegenen die zich willen laten vaccineren.
In de week van 18 januari zijn alle wilsbekwame bewoners en wettelijk vertegenwoordigers benaderd met het verzoek een toestemmingsformulier in te vullen of men zich wel of niet wil laten vaccineren.

V: Als de bewoner niet wil vaccineren, heeft dat dan consequenties?
A: Nee dit heeft geen consequenties. Op dit moment werken we nog met chirurgisch mondneusmasker, maar als dit afgeschaft wordt, dan wordt er alleen met chirurgisch mondneusmasker gewerkt als een medewerker of bewoner verkoudheidsklachten heeft.

V: Waar en door wie worden de bewoners gevaccineerd?
A: Twee vaste medewerkers van de afdeling vaccineren samen met twee leden van het COVID-vaccinatie-prikteam de bewoners van Crabbehoven en Dubbelmonde op hun eigen kamer. In Dubbelmonde wordt men in een centrale ruimte gevaccineerd.

V: Met welk vaccin worden bewoners gevaccineerd?
A: Bewoners van Crabbehoven en Albert Schweitzerplaats worden gevaccineerd met het vaccin BioNTech/Pfizer. Bewoners van Dubbelmonde zijn gevaccineerd met Moderna.

V: Uit hoeveel prikken bestaat het vaccin?
A: Zowel het vaccin van BioNTech/Pfizer als Moderna bestaat uit twee prikken. Bij beide vaccins wordt de tweede prik op onze locaties na 4 weken gezet.

V: Hoe lang ben je beschermd tegen corona als je gevaccineerd bent?
A: In ieder geval drie maanden. Het is niet bekend hoe lang iemand daarna is beschermd. Dat wordt nog onderzocht.

V: Krijg ik een vaccinatiebewijs?
A: Ja, na de vaccinatie wordt in het digitale zorgdossier van de bewoners bijgehouden dat zij zijn gevaccineerd. Hierin wordt informatie gegeven over het merk van het vaccin (QR-code/website die linkt naar de bijsluiter) en de datum van de prik.

V: Ik ben verkouden. Mag ik dan gevaccineerd worden?
A: Er wordt geadviseerd om bij klachten die passen bij COVID-19 (zoals hoesten, keelpijn, een loopneus of verlies van reuk en smaak) op een later moment te vaccineren.

V: Ik heb corona/griep/andere infectieziekte. Mag ik dan gevaccineerd worden?
A: Nee, je moet wachten totdat je weer hersteld bent. Vier nadat u bent hersteld, mag u gevaccineerd worden.

V: Wanneer wordt het zorgpersoneel gevaccineerd?
A: Vanaf 18 januari wordt door de GGD op 25 locaties in het land gevaccineerd, waaronder in Dordrecht. Onze medewerkers hebben inmiddels allemaal een uitnodiging ontvangen waarmee zij zich kunnen laten vaccineren. Op 18 januari zijn de eerste medewerkers van PZC Dordrecht gevaccineerd.

V: Kan ik alleen zorg ontvangen van medewerkers die zijn gevaccineerd?
A: PZC Dordrecht kan u niet toezeggen dat u alleen wordt verzorgd door medewerkers die zijn gevaccineerd. U mag erop vertrouwen dat wij u veilige zorg blijven bieden.

V: Moet een medewerker mij vertellen of hij of zij is gevaccineerd?
Medewerkers hoeven u niet te vertellen of zij het vaccin hebben genomen. Dat is een privékwestie.

V: Hoe worden de familieleden/eerste contactpersonen geïnformeerd?
A: Alle bewoners en eerste contactpersonen hebben in de week van 18 januari een brief ontvangen over de vaccinatie. Daarnaast is er een apart mailadres (vaccinatie@pzcdordrecht.nl) om vragen van naasten te beantwoorden.

V: Bij wie kunnen bewoners/familieleden terecht met vragen over het vaccineren?
A: U kunt een e-mail sturen naar vaccinatie@pzcdordrecht.nl. Bewoners kunnen met vragen terecht bij de EVV of behandelend arts.

V: Wie vaccineert in Dubbelmonde aangezien bewoners daar hun eigen huisarts hebben?
A: De bewoners van Dubbelmonde hebben hun eigen huisarts die verantwoordelijk is voor de medische zorg. In samenwerking met de huisartsen hebben wij zelf de bewoners gevaccineerd. Er was een huisarts aanwezig bij de vaccinaties.

V: Kan iemand die gevaccineerd is toch ziek worden?
A: Zowel bij het vaccin van BioNTech/Pfizer als van Moderna wordt er twee keer gevaccineerd. Een tot twee weken na de tweede prik is iemand beschermd. Het vaccin beschermt 90-95% van de gevaccineerde personen tegen corona. De kans is dus klein dat iemand die gevaccineerd is corona krijgt.

V: Kan een medewerker die is gevaccineerd mij besmetten?
A: Het vaccin beschermt tegen ziekte door het coronavirus. Het is nog niet bekend of iemand die is gevaccineerd het virus kan verspreiden. Dat wordt nog onderzocht.

V: Zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en andere preventieve maatregelen (zoals 1,5 meter afstand en een beperkte bezoekregeling) nog nodig als de bewoners gevaccineerd zijn?
A: Het gebruik van beschermingsmiddelen en andere preventieve maatregelen blijft vooralsnog nodig. Ongeacht de keuze van onze bewoners en medewerkers om zich wel/niet te laten vaccineren, moet PZC Dordrecht voldoende maatregelen en voorzieningen treffen ter voorkoming of beperking van de kans op besmetting met COVID-19. Zolang het niet helder is of met het Pfizer-vaccin besmetting van anderen kan worden voorkomen, wordt er volgens de richtlijn(en) van het RIVM met beschermingsmiddelen gewerkt.


Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de receptie van PZC Dordrecht.