Skip links

Hoe gaan wij om met het coronavirus?

Inmiddels neemt landelijk het aantal coronabesmettingen weer toe. Voor de meest actuele informatie rond het coronavirus (COVID-19) verwijzen we naar het RIVM en de rijksoverheid. De rijksoverheid heeft zowel een website als een hulplijn voor vragen over het Coronavirus: telefoonnummer 0800-1351.

Hieronder vindt u informatie over hoe PZC Dordrecht omgaat met de coronacrisis. Onderaan de tekst vindt u de contactgegevens en waar u terecht kunt met vragen. Wij houden u op de hoogte door per maand een update te plaatsen.

Antwoorden op veelgestelde vragen op een aparte pagina

In de afgelopen maanden hebben we veel informatie op onze nieuwspagina geplaatst. Om dit voor u te clusteren,  hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden uit de nieuwsupdates voor u op een rij gezet. Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Kan ik op bezoek komen?

Onze locaties zijn geopend voor bezoekers onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie vindt u hier.

Update 13 november

We zien dat het onze bewoners goed doet dat zij weer bezoek kunnen ontvangen. Voor sommige naasten is dat best nog spannend en dat begrijpen wij heel goed. Daarom is het ook erg belangrijk om goed de hygiënemaatregelen in acht te nemen. Ontsmet goed uw handen bij binnenkomst en houd 1,5 meter afstand. Daarnaast is het echt heel belangrijk dat u uw mondneusmasker op houdt als u bij uw naaste bent. Ook als u op 1,5 meter afstand van elkaar zit.

Dringende oproep: volg aanwijzingen van onze medewerkers op
Hoewel de meeste bezoekers begrip hebben voor onze coronamaatregelen, zijn er soms bezoekers die deze maatregelen negeren. Dit heeft regelmatig discussies tot gevolg met onze (zorg)medewerkers. Wij wijzen u erop dat onze medewerkers bevoegd zijn bezoekers te weigeren die zich niet houden aan de bij PZC Dordrecht geldende voorschriften. In uw belang en in het belang van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers verzoeken wij u dringend om de aanwijzingen van onze medewerkers ter harte te nemen.

Was en boodschappen op Crabbehoven en ASP weer terug naar ‘normaal’
Nu alle afdelingen weer toegankelijk zijn voor bezoek, kunt u zelf de was weer brengen en halen. Ook als een afdeling in sociale isolatie is. Dit gaat in op maandag 16 november.
Ook voor de externe wasserijen geldt dat zij weer op de afgesproken dagen de was halen en brengen.
Ligt uw naaste op de cohortafdeling Amandel? Dan krijgt u een aparte wasinstructie hoe u op een veilige wijze de was kunt doen. De externe wasserijen halen ook op van de Amandel.
Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de boodschappen. Deze kunt u zelf weer meebrengen als u op bezoek komt.

Afdeling open of in sociale isolatie?
We krijgen soms de vraag van naasten hoe zij kunnen weten of een afdeling open is of in sociale isolatie. Het grote verschil hierin is namelijk dat een bewoner niet de afdeling af mag, als een afdeling in sociale isolatie is. Dit is duidelijk zichtbaar als u de afdeling op komt. De deuren zijn gesloten, er hangt een flyer en er zijn linten gespannen. Als u dit ziet, weet u dat de afdeling in sociale isolatie is. Op de website vindt u de afspraken over de bezoekregeling en welke regels er gelden.

Kapper weer open
De kapper op Crabbehoven en ASP is weer geopend voor bewoners die van de afdeling af mogen. (Dit geldt dus nog niet voor bewoners op afdelingen die nog in sociale isolatie zitten.)

Op bezoek bent geweest en zelf klachten?
Als u op bezoek bent geweest in een van onze locaties en u ontwikkelt naderhand zelf coronagerelateerde klachten, verzoeken wij u dringend om dit door te geven aan de zorgmedewerkers. Zij kunnen dan uw naaste extra monitoren. Ook als u wordt getest op corona en u bent recent op bezoek geweest, horen wij dit graag.

Afdelingen Linde en KSW3 geen cohort meer
Eerder hebben wij u gemeld dat er drie cohortafdelingen waren: Amandel, Linde en Kleinschalig wonen (KSW) 3. Vanaf deze week zijn zowel Linde als KSW 3 geen cohortafdeling meer omdat bijna alle bewoners hersteld zijn. Op Linde zijn nog twee bewoners besmet met COVID-19 en op KSW 3 nog één bewoner. Deze bewoners zitten in druppelisolatie (quarantaine). Dat betekent voor u dat u geen extra beschermende kleding meer aan hoeft als u op bezoek wilt komen bij uw naaste. (Uitgezonderd voor de bewoners in druppelisolatie.)

Tijdelijke sluiting dagbesteding
Vanuit het team dagbesteding zijn enkele medewerkers positief getest op COVID-19. Omdat wij geen enkel risico willen nemen met deze kwetsbare doelgroep, hebben wij besloten om de dagbesteding per 10 november te sluiten tot en met vrijdag 20 november. Wij streven ernaar maandag 23 november weer open te gaan. Alle cliënten van de dagbesteding, de huisartsen en de gemeente zijn hierover geïnformeerd.

Cijfers testuitslagen beschikbaar op de website
Vanaf deze week vindt u naast de wekelijkse cijfers ook tijdelijk een dagelijkse update over het aantal besmettingen op onze locaties. Deze vindt u hier. Wij kunnen op dit moment melden dat het aantal positieve besmettingen flink is gedaald. Dat is ontzettend goed nieuws en we doen er alles aan om deze lijn voort te kunnen zetten.

Update 6 november

2 november hebben we u geïnformeerd dat locaties Albert Schweitzerplaats (ASP) en Crabbehoven gefaseerd weer open zijn gegaan vanaf 3 november. Dit betrof alleen de afdelingen die ‘schoon’ zijn. Hierbij hebben we aangegeven dat er nog een vervolg komt over het opengaan van de afdelingen die nu nog gesloten zijn vanwege de incubatietijd en de cohortafdelingen. Dit hebben we vervroegd zodat wij u vanaf morgen, zaterdag 7 november, weer kunnen verwelkomen op alle afdelingen. Onderstaande afspraken hebben wij in afstemming met de centrale cliëntenraad en onze artsen gemaakt.

Nieuwe bezoekregeling Crabbehoven en ASP
Wij vinden het erg fijn dat we weer op alle afdelingen bezoekers kunnen verwelkomen. Wel zijn we gebonden aan een aantal veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat het aantal besmettingen wederom toeneemt. Hieronder geven wij per situatie aan welke regels van toepassing zijn. Of een afdeling in sociale isolatie is, merkt u op het moment dat u de afdeling betreedt. Voor deze afdeling gelden vanaf heden dezelfde bezoekregels als voor de schone afdelingen. Wanneer u eerste contactpersoon bent van iemand die getest wordt en in contactdruppelisolatie gaat, hoort u dit van de arts en verzoeken wij u om eventuele andere bezoekers hierover te informeren. Op dat moment is, totdat de testuitslag er is, geen bezoek mogelijk.

Bezoektijden
Voor Crabbehoven is bezoek mogelijk tussen 11.00 en 19.00 uur voor alle afdelingen. Voor ASP blijven de normale bezoektijden gehandhaafd. De bezoektijden van ASP zijn als volgt:
• 10.30 uur – 12.30 uur
• 14.30 uur – 16.30 uur
• 19.00 uur – 21.30 uur

Mondneusmasker wordt door PZC Dordrecht uitgereikt
In tegenstelling tot de afgelopen weken gaan wij weer de mondneusmaskers uitreiken aan bezoekers. Dit doen we om verwarring te voorkomen. Want op een open afdeling is een chirurgisch mondneusmasker bijvoorbeeld niet nodig maar op een afdeling in sociale isolatie wel. Daarom hebben we op advies van de artsen besloten alle bezoekers een chirurgisch mondmasker uit te reiken en geen onderscheid te maken tussen de open afdelingen en de afdelingen in sociale isolatie.

Afspraken bezoek voor afdelingen die open zijn
– Eén bezoeker per dag per bewoner, tussen 11.00 en 19.00 uur.
– Handreiniging en registratie bij de hoofdingang is verplicht.
– Bezoeker krijgt een chirurgisch mondneusmasker uitgereikt.
– De 1,5 meter afstand blijft van kracht.
– De bewoner mag naar buiten, zich houdend aan de landelijke richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Afspraken bezoek voor afdelingen waar getest wordt en afdelingen die in sociale isolatie zijn vanwege de quarantaineperiode
– Eén bezoeker per dag per bewoner, tussen 11.00 en 19.00 uur.
– Bewoner mag de afdeling niet verlaten.
– Handreiniging en registratie bij de hoofdingang is verplicht.
– Bezoeker krijgt een chirurgisch mondneusmasker uitgereikt.
– De 1,5 meter afstand blijft van kracht.
– De bewoner die in zijn kamer moet blijven omdat hij/zij getest wordt, kan geen bezoek ontvangen totdat de testuitslag bekend is. Als de bewoner positief test op COVID-19 gaat de bewoner over naar een cohortafdeling en gelden de maatregelen zoals beschreven bij de cohortafdelingen.

Afspraken bezoek voor cohortafdelingen (Amandel en KSW 3)*
– Eén bezoeker per dag per bewoner, tussen 11.00 en 19.00 uur.
– Handreiniging en registratie bij de hoofdingang is verplicht.
– Bezoeker krijgt bij de registratie beschermende kleding aan: speciaal mondneusmasker (FFP2), schort met lange mouwen en handschoenen.
– Bezoeker krijgt instructie mee over de gang van zaken op de afdeling en verlaten van de afdeling.
– Bezoeker krijgt na registratie een instructie mee over het juist uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is zeer belangrijk voor uw veiligheid dat u de beschermingsmiddelen precies uittrekt zoals op de instructie vermeld staat. Als u deze niet begrijpt, geef dit dan gerust aan.

* NB: voor de cohortafdeling Linde gelden specifieke regels die onveranderd zijn. Deze zijn bekend bij de bezoekers.

Overige instructies
– Tijdens het bezoek op de afdeling wordt eten en drinken afgeraden omdat het afzetten van het mondneusmasker een risico vormt.
– Voor alle afdelingen geldt dat de bezoeker na beëindiging van het bezoek het pand direct moet verlaten.
– Wij hebben ons ingespannen om bezoek weer toe te laten per zaterdag 7 november. We vragen uw begrip als u bij de ingang mogelijk even moet wachten bij het verkrijgen en aantrekken van beschermende kleding.

Aangepaste bezoekregeling Dubbelmonde
De bezoekregeling voor Dubbelmonde is ook tijdelijk aangepast. Tot 17 november geldt voor de gehele locatie: er is één bezoeker per dag per bewoner welkom tussen 11.00 en 18.30 uur.

Informatie op de website
Tot nu toe stonden de afdelingen die gesloten waren voor bezoek op deze pagina. Omdat nu bezoek op alle afdelingen mogelijk is, wordt dit niet meer bijgehouden op deze pagina. Wel kunt u afspraken over aantal bezoekers en aangepaste openingstijden terugvinden. Daarnaast staat er een handig schema met daarin bovenstaande afspraken per locatie.

Wij vinden het erg fijn dat we u weer kunnen begroeten in onze locaties. Wij verzoeken u dringend om alle aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. Voor uw veiligheid en die van uw naasten en onze medewerkers. Tot snel!

Update 2 november

Vorige week zijn alle bewoners/revalidanten, medewerkers en vrijwilligers met cliëntgebonden taken op locaties Crabbehoven en Albert Schweitzerplaats (ASP) getest op COVID-19. Dit was nodig om een totaalbeeld te krijgen van waar de besmettingen zich voordoen en om te bepalen wanneer en hoe we weer open kunnen. Inmiddels hebben wij besloten dat we vanaf dinsdag 3 november weer gefaseerd open kunnen voor bezoek. Dat vinden wij erg fijn maar, zoals eerder aangekondigd, kan dat alleen onder bepaalde voorwaarden:
– Alleen afdelingen die ‘schoon’ zijn, mogen open. *
– Er is één bezoeker per dag per bewoner toegestaan.
– Het dragen van een mondneusmasker en de centrale registratie van bezoekers blijft verplicht.
– De bezoektijden zijn tijdelijk aangepast van 11.00 tot 19.00 uur.
Let op: bovenstaande voorwaarden gelden specifiek voor Crabbehoven en ASP. Voor bezoekers aan Dubbelmonde blijven de huidige regels van toepassing (centrale bezoekregistratie en mondneusmaskers verplicht en maximaal 2 personen per dag per bewoner).

Op dit moment betekent dit dat de volgende afdelingen opengaan op dinsdag 3 november: Citrus, Museum, Kustpad en Anemoon, allen op Crabbehoven. Op de pagina ‘update afdelingen’ staat vanaf dinsdag weer welke afdelingen gesloten zijn. Ook al zijn de meeste bewoners inmiddels tijdelijk verplaatst naar de isolatieafdeling, sommige afdelingen zijn nog wel gesloten voor bezoekers omdat de quarantaineperiode nog niet voorbij is.

* Hoe bepalen we of een afdeling ’schoon’ is?
Afgelopen week heeft de medische dienst samen met externe adviseurs een testbeleid opgesteld dat passend is bij onze huidige situatie. In onze situatie hanteren we een sociale isolatietijd die gelijk valt met de maximale incubatietijd van 14 dagen. Dag 1 is de dag dat de uitslag komt dat bij een bewoner COVID-19 is vastgesteld We testen vervolgens op dag 2 en 12 uit voorzorg alle medebewoners waar nog geen COVID-19 is vastgesteld. Op dag 2 vangen we mogelijke verspreiders op en op dag 12 kan worden vastgesteld of iemand al dan niet in de incubatietijd besmet is geraakt. Als er op dag 12 geen positieve besmettingen naar boven komen, kan de afdeling weer open op dag 14. Komen er dan wel weer nieuwe besmettingen uit? Dan gaat de cyclus van 14 dagen weer in. De bewoner die besmet is, verhuist tijdelijk naar een aparte cohortafdeling.
Alle medewerkers dragen chirurgische mondneusmaskers. Dat betekent dat volgens de richtlijnen de medewerkers niet steeds opnieuw getest hoeven te worden tenzij de arts daar aanleiding toe ziet. Daarbij kunnen medewerkers zelf veel beter klachten aangeven dan bewoners.

Bezoek aan cohortafdelingen en gesloten afdelingen
Het welzijn van onze bewoners vinden we erg belangrijk. Daarom is ons streven om ook bezoek toe te laten aan de bewoners op de cohortafdelingen en de afdelingen die vanwege de incubatietijd in sociale isolatie zitten. Dit moet echter wel veilig gebeuren en volgens de richtlijnen. Volgende week informeren wij u hierover.

Aantallen besmettingen
Op dit moment (maandagochtend 2 november) zijn 45 bewoners en 41 medewerkers positief getest op het coronavirus. Sinds de toename van het aantal besmettingen op 2 oktober zijn 2 bewoners hersteld en 3 bewoners overleden aan COVID-19. 41 bewoners liggen op een isolatie- of cohortafdeling. In de strijd tegen het coronavirus is het goed om te melden dat wij veel steun en advies krijgen van het RLM (Regionaal Laboratorium medische Microbiologie) en de GGD. In samenwerking met onze eigen artsen doen wij het maximale om het virus in huis te bestrijden.

Opzetten nieuwe cohortafdeling
Op dit moment zijn de bewoners die besmet zijn met COVID-19 waar mogelijk overgebracht naar de Amandel. De afdeling Amandel is een cohortafdeling waar alleen bewoners verpleegd worden met COVID-19. Inmiddels zijn ook KSW 3 (Zuidenwind en Dauwdruppel) en afdeling Linde cohortafdelingen omdat we daar met meerdere besmettingen te maken hebben. Zo zorgen we ervoor dat het aantal bewoners dat positief getest is, geconcentreerd wordt waardoor de kans dat andere bewoners besmet raken, verkleint.
Omdat het aantal besmettingen op dit moment hoger ligt dan het aantal plaatsen op de afdeling Amandel, hebben we besloten een nieuwe cohortafdeling voor te bereiden. Wanneer deze opengaat, is nog niet bekend. Hier moeten nog een aantal aanpassingen voor plaatsvinden zodat hij aan alle eisen voldoet.
Het doel is om alle besmette revalidanten en bewoners te clusteren zodat besmette en niet-besmette cliënten van elkaar gescheiden worden en we kennis en kunde centreren.

Veelgestelde vragen op de website
Soms worden er vragen gesteld naar aanleiding van deze updates. Omdat het veel tijd kost iedereen persoonlijk antwoord te geven, hebben wij op deze website een pagina waar de veelgestelde vragen op staan. Heeft u een vraag? Kijk eens op de pagina ‘veelgestelde vragen’ of uw vraag daar al beantwoord is. Zo kunnen wij onze tijd zoveel mogelijk besteden aan de zorg van uw naasten. We vullen deze regelmatig aan.

Tot slot
We zitten landelijk nog steeds in een gedeeltelijke lockdown en weten nog niet of het effect van de huidige landelijke coronamaatregelen voldoende is. Het is een zware tijd voor iedereen. En ook al zijn we het soms zat, we moeten het samen volhouden om nog zwaardere maatregelen te voorkomen. Voor uzelf en voor elkaar. Dit was de boodschap van premier Rutte en minister De Jonge tijdens het persmoment over de stand van zaken rond de bestrijding van het coronavirus. Wij sluiten ons hierbij aan. Ook wij moeten soms besluiten nemen die veel pijn doen. Maar bij alle besluiten die wij nemen, hebben wij de veiligheid en welzijn van onze bewoners en medewerkers altijd voor ogen.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen stellen via CarenZorgt. Wij zorgen ervoor dat uw vraag z.s.m. wordt beantwoord. Heeft u een dringende vraag? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers.
Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

PZC Dordrecht poster corona