Skip links

Veelgestelde vragen over corona

Op deze pagina staan veelgestelde vragen en antwoorden over de situatie binnen PZC Dordrecht. Deze lijst vullen wij regelmatig aan. Op onze nieuwspagina houden wij u ook op de hoogte van de stand van zaken. Deze veelgestelde vragen overlappen deels met de informatie op de nieuwspagina.

De huidige stand van zaken vindt u hier.

Het blijkt dat op steeds meer plekken in Europa het aantal coronabesmettingen helaas weer toeneemt. In veel landen worden de coronaregels dan ook weer aangescherpt. Per land zijn kleurcodes aangegeven door de overheid die op dit moment dagelijks kunnen wijzigen. Als u op vakantie bent geweest in een veilig (geel) gebied, bent u van harte welkom om op bezoek te komen in een van onze locaties. Mits u geen klachten heeft uiteraard. Komt u uit een gebied dat kleurcode oranje of rood heeft, kunt u gedurende 10 dagen (de quarantaineperiode) niet op bezoek komen bij onze bewoners/revalidanten. (Dit was eerst 14 dagen maar is door de overheid bijgesteld naar 10 dagen.)

Meer informatie over reizen en op vakantie gaan vindt u hier.
Meer informatie over thuisquarantaine na een vakantie in oranje/rood gebied vindt u hier.

Regelmatig worden vragen gesteld over wat er nu exact gebeurt als een bewoner klachten heeft die eventueel op corona kunnen duiden. Wij zetten de stappen nogmaals graag voor u op een rij:

– Zodra er twijfel is over de gezondheid van een bewoner, nemen wij een test af. De 1e contactpersoon van de betreffende bewoner informeren wij hierover. Totdat er een negatieve testuitslag is, gaat de bewoner in druppelisolatie. Dit betekent dat zorgmedewerkers de bewoner als “besmet” benaderen en beschermingsmiddelen dragen. De afdeling blijft wel open voor bezoek. Het kan echter voorkomen dat de arts bij twijfel  toch besluit een afdeling te sluiten (ook al is de uitslag nog niet bekend). In dat geval wordt de 1e contactpersoon ook geïnformeerd.
– Als een test wordt afgenomen, worden de eerste contactpersoon en de andere bewoners van de afdeling hierover geïnformeerd.
– Bij de ingang van de betreffende afdeling komt een opvallende flyer te hangen dat er op de afdeling is getest.
– De medewerkers van de betreffende afdeling werken met een chirurgisch mondmasker en handschoenen bij alle bewoners totdat de uitslag bekend is.
– Is een testuitslag negatief? Dan is de bewoner niet besmet en worden alle maatregelen opgeheven. De eerste contactpersoon wordt hierover geïnformeerd.
– Is een testuitslag positief? Dan is iemand besmet met het coronavirus en wordt de betreffende bewoner, in overleg met de eerste contactpersoon (en eventueel de huisarts bij Dubbelmonde), overgebracht naar de isolatieafdeling Amandel. Daar is gespecialiseerd personeel aanwezig en wordt de bewoner verpleegd volgens de richtlijnen van het RIVM.
– Bij een positieve besmetting gaat de betreffende afdeling minimaal 14 dagen in isolatie uit voorzorg. In deze periode worden alle bewoners nauwgezet gevolgd door onze personeel. Als na 14 dagen geen besmetting is geconstateerd, kan de afdeling weer open en kunnen de bewoners de afdeling weer af. Door op deze manier te handelen, beperken wij optimaal de risico’s van overdracht van besmetting.
– Op de pagina ‘update afdelingen’ geven wij aan wanneer een afdeling is gesloten.

 • De openingstijden zoals die ook voor de coronacrisis werden gehanteerd, gaan weer in voor alle drie de locaties.
 • Er zit geen maximum meer op het aantal bezoekers. De 1,5 meter-regel blijft echter bestaan zolang er geen vaccin is voor COVID-19. Hiermee volgen wij de richtlijnen van het RIVM.
 • De 1,5 meter afstand geldt tussen bezoek en naaste, afstand tot andere bewoners en tot medewerkers.
 • Als het niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand te bewaren, wordt het bezoek verzocht om uit te wijken naar een plek waar dat wel mogelijk is, zoals de Plaza (in Crabbehoven), De Koningshoff (in Dubbelmonde) of naar buiten (in de tuinen of terrassen).
 • Er vindt geen centrale bezoekregistratie meer plaats bij de hoofdingang. Dat doen wij vanaf 11 juli op de kamer van de bewoner/cliënt.
 • Er komt op de kamer van de bewoners/cliënten een registratieformulier te liggen waarop het bezoek zijn naam, telefoonnummer en datum van bezoek kan invullen. Wij verzoeken u dringend om dit bij ieder bezoek in te vullen in verband met mogelijk contactonderzoek als er een besmetting blijkt te zijn. Dan is op afdelingsniveau inzichtelijk wie op bezoek is geweest. Wij verzoeken u zelf een pen mee te nemen uit veiligheidsoverwegingen.
  Op de afdelingen van de Kleinschalige Dementiezorg en Bosbes/Berberis komt het registratieformulier in de huiskamers te liggen.
 • Op locatie Crabbehoven gaan alle ingangen weer open vanaf 11 juli. Op locatie Dubbelmonde gaat de tussendeur tussen het aanleungedeelte en het woonzorgcentrum per 1 augustus open.
 • Bij alle ingangen staat handalcohol. Alle bezoekers moeten de handen reinigen voordat ze verder naar binnen gaan.
 • Er komen banners en flyers bij de ingangen om iedereen alert te houden op de regels.
 • Het dragen van mondkapjes is niet langer verplicht. Als de bezoeker of de bewoner het prettig vindt om uit veiligheidsoverwegingen wel een mondkapje te dragen, is dat uiteraard toegestaan. Mondkapjes worden niet langer verstrekt door PZC Dordrecht. Bezoek kan zelf een mondkapje meebrengen.
 • Bent u verkouden of grieperig? Dan kunt u niet op bezoek komen.
 • Bent u in het buitenland geweest? Dan verzoeken wij u om de eerste 14 dagen na thuiskomst niet op bezoek te komen.

Nu PZC Dordrecht weer volledig is geopend voor bezoek, heeft dit gevolgen voor het logistieke wasproces. Vanaf 15 juni kunt u zelf weer de was en eventuele persoonlijke boodschappen meenemen voor onze bewoners en daarbij ook de vuile was weer retour nemen. Ook onze externe wasserijen (Wasserij Joke, Wasserij Drechtsteden en Wasserij Stoomshop) hervatten vanaf die datum hun werkzaamheden. Zij halen en brengen zelf weer de was op de afdelingen.

Toch zijn er situaties te bedenken dat u niet op bezoek kunt komen. Bijvoorbeeld als een afdeling tijdelijk wordt gesloten bij een besmetting met COVID-19. Wij hebben u eerder bericht hierover maar er zijn per locatie kleine aanpassingen in de regeling. Wij zetten de regeling per locatie voor u op een rij.

Crabbehoven
Als de afdeling van uw naaste tijdelijk wordt gesloten, blijft het mogelijk om op donderdagavond de schone was of eventuele persoonlijke boodschappen te brengen of de vuile was op te halen. Dit kan in de sluis van de hoofdingang tussen 18.00 en 20.00 uur. Daar komen twee containers te staan, één voor de schone en één voor de vuile was. Dit is bedoeld voor familieleden die zelf de was verzorgen en tijdelijk niet op bezoek kunnen komen.
Let op! Als pas op woensdag of donderdag bekend wordt dat een afdeling sluit, kunt u de was pas de week erop op donderdag brengen en halen. Dit komt omdat het logistiek niet haalbaar is dit op zo’n korte termijn te regelen.
Voorbeeld: op woensdag 1 juli hoort u dat een afdeling is gesloten wegens een besmetting. De afdeling blijft dan minimaal 2 weken dicht. Dan kunt u de week erop, op donderdag 9 juli de vuile was ophalen en eventuele schone was en/of boodschappen brengen.

Als een afdeling in sociale isolatie is voor tenminste twee weken vanwege een besmetting, blijven de externe wasserijen hun werkzaamheden gewoon uitvoeren. Uiteraard met inachtneming van de daarvoor geldende richtlijnen.

Dubbelmonde
Op Dubbelmonde is de situatie anders omdat dit losse appartementen zijn. Dan gaat veelal niet een gehele afdeling in isolatie. Als een bewoner wordt getest, geldt dat de familie niet op bezoek mag komen totdat de uitslag van de test bekend is. In dat geval neemt de zorg contact op met de eerste contactpersoon om afspraken te maken over de was.

Albert Schweitzerplaats (ASP)
Als een afdeling tijdelijk is gesloten vanwege een besmetting, kunt u op maandag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur de was/boodschappen halen/brengen.

Update 11  juli 2020: PZC Dordrecht gaat weer volledig open voor bezoek. Wel vindt nog bezoekregistratie plaats. De lijsten liggen bij uw naaste op de kamer of in de huiskamer. Wij doen dit zodat we bij een besmetting kunnen terugzien wie er op bezoek is geweest.

Onderstaande info is niet meer van toepassing.

Bezoekregeling – een volgende stap vanaf 27 juni
Wat houdt deze volgende stap in per locatie?

Locatie Crabbehoven
– Eén bezoeker per dag, ongeacht op welke afdeling men woont. Bezoeker mag één kind tot 12 jaar meenemen. Ook een huisdier mag worden meegenomen.
– Bezoek binnen de tijdsloten 09.30 – 12.30 of 14.00 – 17.00 uur.
– Bezoek mag bewoner meenemen naar de tuin of een ommetje maken. Bij voorkeur niet naar het winkelcentrum of andere plaatsen waar groepen mensen zijn omdat daar de 1,5 meter moeilijker gehandhaafd kan worden.
– Bewoner mag zelfstandig naar buiten.
– Bezoekregisseur blijft tot nader order gehandhaafd in verband met de registratie van bezoekers en het uitdelen van de mondkapjes. Registratie blijft nodig voor eventueel contactonderzoek als er een besmetting optreedt.
– Mondkapje blijft van kracht voor bezoeker als het bezoek binnen is. Gelieve koffie/thee buiten te nuttigen en de tafels schoon achter te laten.
– Buiten mag het mondkapje af.
– De 1,5 meter blijft zoveel mogelijk gehandhaafd (ook buiten).

Locatie Dubbelmonde
– Eén bezoeker per dag. Bezoeker mag één kind tot 12 jaar meenemen. Ook een huisdier mag worden meegenomen.
– Bezoek binnen de tijdsloten: 09.30 – 12.30 of 14.00 – 17.00 uur.
– Bezoek mag bewoner meenemen naar de tuin of een ommetje maken, bij voorkeur niet naar het winkelcentrum of andere plaatsen waar groepen mensen zijn vanwege de grotere risico’s.
– Bewoner mag zelfstandig naar buiten.
– Bezoekregisseur blijft tot nader order gehandhaafd in verband met de registratie van bezoekers en het uitdelen van de mondkapjes. Registratie blijft nodig voor eventueel contactonderzoek als er een besmetting optreedt.
– Mondkapje blijft van kracht voor bezoeker als het bezoek binnen is. Gelieve koffie/thee buiten te nuttigen en de tafels schoon achter te laten.
– Buiten mag het mondkapje af.
– De 1,5 meter blijft zoveel mogelijk gehandhaafd (ook buiten).

Locatie Albert Schweitzerplaats (ASP)
– Eén bezoeker per dag. Bezoeker mag één kind tot 12 jaar meenemen. Ook een huisdier mag worden meegenomen.
– Bezoek binnen de tijdsloten 10.00 – 12.00 uur of 14.30 – 16.30 uur.
– Bezoek mag bewoner meenemen naar het terras of een ommetje maken.
– Bewoner mag zelfstandig naar buiten.
– Bezoekregisseur blijft tot nader order gehandhaafd in verband met de registratie van bezoekers en het uitdelen van de mondkapjes. Registratie blijft nodig voor eventueel contactonderzoek als er een besmetting optreedt.
– Mondkapje blijft van kracht voor bezoeker als het bezoek binnen is. Gelieve koffie/thee buiten te nuttigen en de tafels schoon achter te laten.
– Buiten mag het mondkapje af.
– De 1,5 meter blijft zoveel mogelijk gehandhaafd (ook buiten).

U, uw naaste en onze medewerkers hebben afgelopen weken alles gedaan om van deze situatie het beste te maken. We bedanken u voor uw vertrouwen. Samen staan we sterk!

Wij hanteren van het begin een actief testbeleid. Zodra wij een vermoeden hebben dat een bewoner of medewerker is besmet, nemen wij een test af. Dit doen wij bij iedere bewoner en medewerker, ook bij twijfel. Daarin wachten wij niet op verdere symptomen. Veiligheid voor de bewoners en onze medewerkers staat voorop!

Op het moment dat een bewoner/cliënt verdacht wordt besmet te zijn met het coronavirus handelen wij volgens protocol. Dit houdt in dat de specialist ouderengeneeskunde (SO) bepaalt of een test wordt ingezet. Indien een test wordt afgenomen gebeurt dit door geautoriseerde medewerkers van PZC Dordrecht. Zij nemen een kweek af in de neus en in de keel van de bewoner waarbij ze de richtlijnen volgen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen. Vervolgens informeert de SO de bewoner/eerste contactpersoon over de volgende stappen en wanneer de testuitslag verwacht wordt. Afhankelijk van de drukte bij de testlaboratoria is de testuitslag meestal binnen 24 uur bekend.
Als sprake is van een bewoner uit Dubbelmonde of iemand die van ons thuiszorg ontvangt, bepaalt de huisarts of een test wordt afgenomen. De huisarts informeert vervolgens de bewoner en eerste contactpersoon. Meer informatie over testen kunt u ook vinden op de website van het RIVM.
Ook als er al meerdere cliënten op één afdeling of woongroep een positieve test hebben ontvangen, blijven wij testen. Wij hanteren een zeer actief testbeleid.

Update 25 juni 2020: de Quarantainer vanaf 15 juli niet meer beschikbaar. PZC Dordrecht is weer volledig open dus het gebruik van de Quarantainer is niet meer nodig.

U bent van harte welkom om langs te komen op locatie Crabbehoven of Dubbelmonde. Hieronder geven we per locatie aan wat de aanmeldprocedure is.
Een bezoek in de quarantainer duurt ongeveer 15 minuten. Het verzoek is om u daaraan te houden zodat de volgende bezoekers ook voldoende tijd hebben.

Quarantainer Crabbehoven
U kunt een e-mail sturen naar pzchelpt@pzcdordrecht.nl. Graag daarin het volgende vermelden:
– welke bewoner en welke afdeling
– voorkeur voor dag (ma-di-woe-do-vr) en dagdeel (ochtend of middag). Bezoek is mogelijk tussen 9.30 en 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur. Ingangsdatum 19 mei.
– contactgegevens waarop u telefonisch bereikbaar bent
Let op: wij proberen rekening te houden met uw voorkeur. Het kan zijn dat dit niet altijd lukt. U krijgt sowieso een bevestiging van de afspraak (via e-mail of telefoon). Komt het echt niet uit, dan kunt u de afspraak verzetten.

Quarantainer Dubbelmonde
U kunt een e-mail sturen naar activiteiten.dubbelmonde@pzcdordrecht.nl. Graag daarin het volgende vermelden:
– welke bewoner en welke afdeling
Onze activiteitenbegeleiders nemen dan contact met u op voor een afspraak. Uw naaste wordt vervolgens door één van onze medewerkers naar de quarantainer gebracht.

Let op: In de Quarantainers is geen toilet aanwezig.

Een quarantainer is een cabine met daarin twee woonkamers van elk 3 x 3 meter met een plexiglas scheidingswand. U kunt met maximaal 3 personen plaatsnemen aan de ene kant en uw naaste neemt plaats aan de andere kant. Zo kunt u elkaar wel zien, maar niet aanraken. Via een babyfoon kunt u met elkaar praten. Een bezoek in de quarantainer duurt ca. 15 minuten.
Wilt u weten hoe dit gaat, kijk dan naar het filmpje dat door RTV Dordrecht op de locatie Dubbelmonde is gemaakt. Bekijk hier het filmpje. Meer informatie vindt u op www.quarantainer.nl.

Update 9 juli 2020: onderstaande informatie is niet meer van toepassing omdat PZC Dordrecht vanaf 11 juli weer volledig open is voor bezoek. Hiermee is het verplicht dragen van een mondkapje vervallen.

We krijgen regelmatig vragen van bezoekers waarom PZC Dordrecht ervoor kiest om alle bezoekers een chirurgisch mondmasker te laten dragen terwijl onze medewerkers hier niet standaard mee werken. De reden hiervoor is dat onze medewerkers extra op de hoogte zijn van de maatregelen rondom COVID-19. Wij weten precies wanneer het gebruik van beschermende middelen nodig is en zijn er met elkaar alert op dat we de regels volgen. Als er aanleiding voor is, dragen onze medewerkers ook een mondmasker. Bijvoorbeeld als een medewerker in contact is geweest met iemand die positief is besmet met COVID-19. Daarnaast volgen wij de richtlijnen van het RIVM waar ook in staat dat zorgpersoneel niet met mondmaskers hoeft te werken tenzij de situatie hierom vraagt. Omdat wij niet weten of iedere bezoeker ook buiten de omgeving van PZC Dordrecht de regels strikt naleeft, geven wij iedereen uit voorzorg een mondmasker. Dit mondmasker wordt verstrekt door ons bij binnenkomst. Zo maken we het besmettingsgevaar voor de bewoners zo klein mogelijk.

In de media staan berichten over het gebruik van ondeugdelijke mondmaskers in de ouderenzorg. Wij kunnen u hierbij melden dat hier geen sprake van is binnen PZC Dordrecht. Bij de aanschaf van mondmaskers die niet van onze vaste leveranciers komen, hebben we steeds de bijbehorende CE-certificaten opgevraagd en gecheckt met een daarbij behorende code. Die code is gekoppeld is aan de testen die zijn gedaan met dit product volgens Europese richtlijnen. Deze codes zijn bij elke partij die we in gebruik hebben genomen vooraf gecontroleerd. Als die code er niet was, hebben we deze maskers niet ingekocht. Naast het CE-certificaat en de code zijn testrapporten opgevraagd. Daarnaast is elk masker voorzien van een nummer. Dit moet overeenkomen met het certificaat en testrapport. Als er enige vorm van twijfel is over het certificaat, code of testrapport, kopen wij niet in. Alle mondmaskers die wij gebruiken, voldoen aan de eisen van het RIVM.

Ook nu PZC Dordrecht sinds 11 juli weer volledig is geopend, blijven we doorgaan met de andere manieren om contact te houden.
Deze zijn in de loop van de crisis uitgebreid tot de volgende keuzen:
– elkaar zien en spreken in de Quarantainer (mogelijk tot 15 juli)
– beeldbellen (met Skype, FaceTime of WhatsApp videobellen)
– vragen stellen via CarenZorgt
– zwaaien en wandelen en contact via de tuin
– briefjes en kaarten en natuurlijk andere attenties

Wij hebben binnen PZC Dordrecht extra tablets die wij gebruiken voor het beeldbellen met de bewoners en u. Belangrijk voor u om te weten is dat u niet zelf kunt inbellen naar onze tablets. Wij nemen hierin het initiatief om contact met u op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld via Skype, WhatsApp videobellen of FaceTime. Bewoners die ondersteuning nodig hebben, worden door ons geholpen. In Crabbehoven is dat voor iedere afdeling anders geregeld.
Woont uw naaste in Dubbelmonde? Dan kunt u een e-mailsturen naar activiteiten.dubbelmonde@pzcdordrecht.nl met het verzoek voor beeldbellen. Het verzoek is om in uw e-mail aan te geven om welke bewoner het gaat. Dan plannen wij in overleg met u een belmoment in.

Sinds de verplichte sluiting van de verpleeghuizen en woonzorgcentra is de dagbesteding ook volledig gesloten. Nu de maatregelen versoepelen en PZC Dordrecht weer volledig geopend is voor bezoekers, is ook de dagbesteding weer opgestart.

Op alle drie de locaties zijn, onder strikte voorwaarden en met alle benodigde veiligheidsmaatregelen, de kappers weer open.

Wij nemen alle veiligheidsmaatregelen in acht en gebruiken de persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, schorten, handschoenen, spatbrillen) zoals voorgeschreven door het RIVM en de GGD. Daarnaast proberen we ook in het verpleeghuis de 1,5 meter afstand in acht te nemen wanneer dat maar kan. Bijvoorbeeld tijdens maaltijden. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de kans op besmetting te voorkomen. Helaas is COVID-19 zeer besmettelijk en is overdracht niet altijd uit te sluiten.

Dit virus is erg besmettelijk en we doen er alles aan om verspreiding te voorkomen, maar garanties zijn er niet. En dat is voor alle betrokkenen stressvol. Onze medewerkers zijn zich zeer bewust van de enorme verantwoordelijkheid die zij dragen om zelf gezond te blijven en proberen het risico op besmettingen altijd te voorkomen. Juist om hen te beschermen voor wie zij zo graag zorgen. PZC Dordrecht zorgt voor de beschermingsmiddelen en we zijn blij dat we extra testen in kunnen zetten voor medewerkers. Ons actieve testbeleid voor zowel medewerkers als bewoners draagt eraan bij dat we tijdig maatregelen kunnen nemen.

Zodra een bewoner verdacht wordt besmet te zijn met het coronavirus brengen we uiteraard de bewoner en de eerste contactpersoon hier zo spoedig mogelijk persoonlijk van op de hoogte. Zodra de testuitslag binnen is, nemen we opnieuw contact op met de desbetreffende bewoner en eerste contactpersoon. Als de testuitslag positief is, plaatsen we de bewoner in overleg over naar de isolatieafdeling Amandel. Ook de medebewoners en eerste contactpersonen van dezelfde afdeling worden geïnformeerd dat er sprake is van een positieve test op de afdeling. Om de privacy van de bewoners te waarborgen, noemen we uiteraard geen namen.
Bij een positieve besmetting wordt de afdeling nog 14 dagen in quarantaine gehouden uit voorzorg. In die 14 dagen worden alle bewoners nauwgezet gevolgd door ons personeel. Als na 14 dagen geen besmetting is geconstateerd, kan de afdeling weer open en kunnen de bewoners de afdeling weer af.
Door op deze manier te handelen, beperken wij optimaal de risico’s van overdracht van besmetting.

De voorraden beschermende middelen zijn op dit moment onderwerp van gesprek in Nederland. Wij houden dit vanaf het begin van de coronacrisis nauwlettend in de gaten. Wij hebben een infectiepreventieteam die dagelijks de voorraden monitort en tijdig een signaal geeft als er tekorten dreigen.
Door de start van de isolatieafdeling Amandel kunnen wij het gebruik van de beschermende middelen beperken. Dit is een groot voordeel. Mocht er sprake zijn van een dreigend tekort, doen wij er alles aan dit op te lossen. Wij schalen dan op naar de hoogste organen zodat wij veilig kunnen blijven werken.

Bij de inzet van beschermende middelen houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. Vanuit het crisisbeleidsteam van PZC Dordrecht is voortdurend aandacht voor en monitoring over de inzet en voorraad van de beschermende middelen. We zijn heel alert op signalen, testen heel actief en zorgen als dat nodig is voor beschermende middelen. Daarnaast zijn onze procedures getoetst door de inspectie (IGJ) en ook zij geven aan dat wij aan alle richtlijnen voldoen en zelfs meer. (Doordat wij een zeer actief testbeleid hebben voor zowel bewoners als medewerkers.)

Hoewel deze materialen (soms) schaars waren, hebben we nog geen tekort gehad. Onze infectiepreventiecommissie is vanaf het begin zeer actief geweest in het voorraadbeheer van beschermingsmaterialen, zoals mondkapjes, handschoenen, schorten en brillen. Op een dashboard houden wij dagelijks bij hoe groot de voorraad nog is en er wordt tijdig opgeschaald als dit nodig zou zijn.

Gezamenlijke activiteiten vinden in kleine groepen plaats. Daarnaast besteden wij op andere manieren aandacht aan het welzijn en de leefbaarheid van de bewoners. Wekelijks staan er genoeg activiteiten op de agenda. Denk aan online bewegen met een beweegcoach, online kerkdiensten, zingen, diverse optredens binnen (door medewerkers) en buiten, verven, kaartjes maken voor het thuisfront, mandela’s maken, etc. Ook tijdens de feestdagen is extra aandacht aan onze bewoners besteed.
Benieuwd naar wat we zoal doen? Volg onze Facebookpagina.

Begin april is in locatie Crabbehoven de isolatieafdeling Amandel gestart. Amandel is een afdeling waar bewoners van PZC Dordrecht die positief getest zijn op corona naartoe gaan (in overleg met de bewoner en de familie). U kunt het zien als een soort ‘ziekenboeg’. De vaste kamer van de bewoner blijft uiteraard behouden.

Deze isolatieafdeling, genaamd Amandel, heeft de volgende doelstellingen:
– Concentreren van deskundigheid om zorg te leveren aan deze zieke bewoners.
– Het voorkomen van verdere besmetting op de reguliere afdelingen.
– Het zoveel mogelijk handhaven van de ‘normale’ gang van zaken op de andere afdelingen.
– Het beperken van gebruik van beschermende middelen.

Bewoners die al bij ons in zorg zijn en die na verdenking op corona positief getest zijn. Dit kunnen bewoners zijn van wonen met zorg, NAH, kleinschalige dementiezorg, Dubbelmonde of revalidatie. De enige uitzondering die we maken, zijn de bewoners op de LIN-afdeling, vanwege de benodigde deskundigheid die daarvoor nodig is en de geringe kans op verspreiding van besmetting bij deze bewoners. Als een bewoner tijdelijk verhuist naar de afdeling Amandel, wordt de eerste contactpersoon hierover geïnformeerd.

De Amandel bevindt zich in de vleugel in Henri Polakhof (boven kinderdagverblijf de Zandvlinder) op de 1e en 2e etage in locatie Crabbehoven. Deze vleugel ligt al wat geïsoleerd. De kamers zijn volledig ingericht om zorg te kunnen verlenen.

De afdeling Amandel is een afdeling waar iemand tijdelijk verblijft. Daarom kunnen alleen de hoogstnoodzakelijke spullen mee. Denk aan toiletspullen of kleine persoonlijke dingen waar iemand aan gehecht is.

Op de afdeling Amandel komt een vast team van zorgmedewerkers, een specialist ouderengeneeskunde en een geestelijk verzorger. Als er overplaatsing vanuit Dubbelmonde plaatsvindt, neemt de specialist ouderengeneeskunde in dat geval de medische zorg tijdelijk over van de huisarts. De huisartsen zijn hierover geïnformeerd. Er is vanzelfsprekend altijd afstemming over de overdracht van medische gegevens.

Vanuit de zorg streven wij er altijd naar om de contacten met de naasten zoveel mogelijk uit te laten voeren door dezelfde persoon. In deze hectische tijd, kan het zijn dat we dit niet altijd kunnen waarborgen omdat onze medewerkers worden ingezet op afdelingen waar dat het hardst nodig is. Zo is er ook een team voor de Amandel (isolatieafdeling, zie de informatie verderop op deze pagina) samengesteld vanuit onze eigen medewerkers. Dat betekent dat de vaste contactpersoon niet altijd beschikbaar is om uw vragen telefonisch of via CarenZorgt te beantwoorden. En dat onze bewoners nu ook andere gezichten gaan zien. Dit doen wij zodat wij overal de zorg kunnen blijven verlenen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Update 25 juni 2020: doordat er weer bezoek mogelijk is, zijn veel taken van PZC Helpt vervallen. Ook pakken de vrijwilligers langzaam maar zeker weer taken op. Daarom stoppen de activiteiten van PZC Helpt per 15 juli.

Als gevolg van het besluit om instellingen te sluiten voor bezoek zijn we er nog meer op gericht om een dag zinvol te maken voor de verschillende bewoners, ondanks de bijzondere omstandigheden. Er ontstaan dan ook allerlei nieuwe initiatieven van mensen en organisaties die ons willen helpen in vele vormen; in de vorm van muziek, sponsoren van materialen, diensten enzovoorts. Bijzondere initiatieven waar we graag als organisatie antwoord op geven.
PZC Helpt is een platform dat we per direct zijn gestart om vragen van bewoners te verbinden met een groep medewerkers, vrijwilligers en andere initiatiefnemers. Vragen zoals een wandeling door de tuin, een boodschap doen, een potje sjoelen, helpen met beeldbellen maar ook het geven van een tuinconcert, of nu recent ‘het zwaaien naar je familielid/naaste vanuit een hoogwerker’. Dit kunnen ook vragen van een naaste en/of familielid zijn. Dien een vraag of verzoek in via pzchelpt@pzcdordrecht.nl en u krijgt via dit platform een reactie terug.

Er is op onze locaties vanaf 2 juni weer beperkt bezoek mogelijk tenzij er zwaarwegende redenen zijn om van deze maatregel af te wijken. Dit gebeurt altijd in overleg met de manager en de arts. De gezondheid en het welzijn van uw naaste staan hierbij altijd voorop. Als de situatie zich voordoet dat uw naaste u nodig heeft, nemen wij uiteraard contact met u op. Dan kan het zijn dat we u vragen om op bezoek te komen.

Vanaf zaterdag 27 juni is het voor de cliënten van de revalidatieafdelingen weer mogelijk om met proefverlof naar huis te gaan, inclusief overnachting. Dit wordt gezien als een verlengde van de behandeling en is een graadmeter om te kijken of cliënt met ontslag naar huis kan.
Ook voor de bewoners op de afdeling LIN waar mensen verblijven met bewustzijnsstoornissen, is het toegestaan om met proefverlof naar huis te gaan, inclusief overnachting. Dit wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het herstel. Voorwaarde hiervoor is wel dat de specialist ouderengeneeskunde akkoord is en dat dit vastgelegd is in het zorgplan.

Voor alle andere afdelingen van Crabbehoven en Dubbelmonde geldt dat de bewoner wel mee mag voor een bezoek aan huis, maar nog niet kan overnachten. Dit geeft namelijk extra risico’s met hulp bij zelfzorghandelingen en dergelijke.
Voor de bewoners van de afdeling kleinschalige dementiezorg (KDZ) geldt daarbij dat de specialist ouderengeneeskunde akkoord moet zijn (zoals altijd al gebruikelijk) en dat dit is vastgelegd in het zorgplan.

Voor alle (proef)verlof geldt, dat als een afdeling in sociale isolatie is vanwege een (verdenking op) besmetting, het (proef)verlof niet is toegestaan.

Nu de regels versoepelen, hopen we onze vrijwilligers ook weer te kunnen verwelkomen. Dat zal nog niet voor iedereen gelden want veel vrijwilligers vinden het zelf nog spannend of vallen onder de zogenaamde risicogroep. De planning is als volgt:
Vanaf 15 juni zijn weer vrijwilligers werkzaam die de taken van PZC Helpt overnemen. Dit is nog een beperkt aantal. Vanaf 1 juli kan een aantal vrijwilligers weer taken oppakken op de afdelingen, met uitzondering van de vrijwilligers in de leeftijd van 70 jaar en ouder. Zij kunnen vanaf 15 juli weer aan de slag, onder voorbehoud van gezondheid en als zij dit zelf ook willen.

Nog een leuk feitje: afgelopen week hebben de vrijwilligerscoördinator en haar collega alle vrijwilligers persoonlijk –aan huis- een klein cadeautje overhandigd namens PZC Dordrecht. Om hen te laten weten dat wij hen enorm missen en om hen een hart onder de riem te steken. De reacties waren hartverwarmend.

Naast het bezoek via de Quarantainer adviseren wij u om vooral contact te houden met uw naaste via telefoon, WhatsApp videobellen, Skype of Facetime. Als uw naaste daar hulp bij nodig heeft, helpen wij graag. Natuurlijk is een kaartje, brief of andere vorm van post ook leuk. Alle vormen van contact zijn welkom. Denkt u eraan om zowel de naam van uw naaste als de afdeling/kamernummer bij het adres te vermelden?

We worden momenteel overspoeld met telefoontjes terwijl de druk in de zorg al hoog ligt. We vragen u altijd eerst op de website te kijken of uw vraag daarop al beantwoord wordt. Zo niet, dan kunt u een bericht versturen via CarenZorgt. Wij doen ons best om binnen 3 dagen antwoord te geven op uw vragen.
Via CarenZorgt blijft u zorginhoudelijk op de hoogte van hoe het met uw naaste gaat.* U kunt onder andere:
– het persoonlijke zorgdossier en actuele zorgplan inzien.
– berichten sturen naar medewerkers van PZC Dordrecht en andere mantelzorgers die toegang hebben tot het dossier via CarenZorgt.
Wij verzoeken u dringend om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken zodat de zorgmedewerkers zich zoveel mogelijk kunnen wijden aan de verzorging van uw naaste. Heeft u geen toegang tot CarenZorgt? Neem dan contact op met de Zorgwinkel via 078 652 88 00.

* Let op: dit geldt niet voor de cliënten van Revalidatiezorg Dordrecht. Vragen over de revalidatie kunt u stellen aan uw EVV binnen Revalidatiezorg Dordrecht.

Als u wilt weten hoe het gaat met de revalidatie van uw naaste, kunt u contact opnemen met de eerst verantwoordelijke verzorgende/verpleegkundige (EVV) binnen Revalidatiezorg Dordrecht.

Wij verzoeken u dringend om de richtlijnen van het RIVM te volgen! Let op goede handhygiëne, houd voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) en kom met maximaal twee unieke bezoekers per dag om de kans op besmetting tot een minimum te beperken. Heeft u last van hoestklachten, koorts of andere verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis ter bescherming van uw naasten.

PZC Dordrecht poster corona

Wij beseffen hoe zwaar deze maatregel is. Wij wensen u veel sterkte de komende tijd en hopen van harte dat deze maatregelen niet lang hoeven te duren. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt u geïnformeerd.
Het Rode Kruis heeft een telefoonnummer geopend, speciaal voor ouderen die behoefte hebben aan een luisterend oor. U kunt hier uw verhaal kwijt. Het nummer is: 070 445 58 88.