Skip links

Veelgestelde vragen over corona

Op deze pagina staan veelgestelde vragen en antwoorden over de situatie binnen PZC Dordrecht. Deze lijst vullen wij regelmatig aan. Op onze nieuwspagina houden wij u ook op de hoogte van de stand van zaken. Deze veelgestelde vragen overlappen deels met de informatie op de nieuwspagina.

De huidige stand van zaken vindt u hier.

Onze medewerkers en bezoekers dragen een mondneusmasker als extra preventieve maatregel nu het aantal besmettingen in Nederland weer toeneemt. Dat betekent voor u, dat als u op bezoek komt, ook verplicht bent een mondneusmasker te dragen.
Vanaf 22 april 2021 geldt de volgende regel: als de bewoner waar u op bezoek gaat volledig is gevaccineerd (dus na 2 prikken) is het voor bezoekers toegestaan het mondneusmasker af te doen op de kamer van de bewoner. De 1,5 afstandsregel blijft nog steeds van kracht.

Let op: het uitgangspunt is en blijft de 1,5 meter afstand. Ook met een mondneusmasker op verzoeken wij u dringend om altijd 1,5 meter afstand te houden. Het mondneusmasker is een extra preventiemaatregel naast het bewaren van 1,5 meter afstand.

Het blijkt dat op steeds meer plekken in Europa het aantal coronabesmettingen helaas weer toeneemt. In veel landen worden de coronaregels dan ook weer aangescherpt. Per land zijn kleurcodes aangegeven door de overheid die op dit moment dagelijks kunnen wijzigen. Als u op vakantie bent geweest in een veilig (geel) gebied, bent u van harte welkom om op bezoek te komen in een van onze locaties. Mits u geen klachten heeft uiteraard. Komt u uit een gebied dat kleurcode oranje of rood heeft, mag u gedurende 10 dagen (de quarantaineperiode) niet op bezoek komen bij onze bewoners/revalidanten. (Dit was eerst 14 dagen maar is door de overheid bijgesteld naar 10 dagen.)

Meer informatie over reizen en op vakantie gaan vindt u hier.
Meer informatie over thuisquarantaine na een vakantie in oranje/rood gebied vindt u hier.

Regelmatig worden vragen gesteld over wat er nu exact gebeurt als een bewoner klachten heeft die eventueel op corona kunnen duiden. Wij zetten de stappen nogmaals graag voor u op een rij:

– Zodra er twijfel is over de gezondheid van een bewoner, nemen wij een test af. De 1e contactpersoon van de betreffende bewoner informeren wij hierover. Totdat er een negatieve testuitslag is, gaat de bewoner in druppelisolatie. Dit betekent dat zorgmedewerkers de bewoner als “besmet” benaderen en beschermingsmiddelen dragen. De afdeling blijft wel open voor bezoek. Het kan echter voorkomen dat de arts bij twijfel  toch besluit een afdeling te sluiten (ook al is de uitslag nog niet bekend). In dat geval wordt de 1e contactpersoon ook geïnformeerd.
– Als een test wordt afgenomen, worden de eerste contactpersoon en de andere bewoners van de afdeling hierover geïnformeerd.
– Bij de ingang van de betreffende afdeling komt een opvallende flyer te hangen dat er op de afdeling is getest.
– De medewerkers van de betreffende afdeling werken met een chirurgisch mondmasker en handschoenen bij alle bewoners totdat de uitslag bekend is.
– Is een testuitslag negatief? Dan is de bewoner niet besmet en worden alle maatregelen opgeheven. De eerste contactpersoon wordt hierover geïnformeerd.
– Is een testuitslag positief? Dan is iemand besmet met het coronavirus en wordt de betreffende bewoner in druppelisolatie verpleegd (volledig beschermd).
– Bij een positieve besmetting wordt de afdeling nog 10 dagen in quarantaine gehouden uit voorzorg. In die 10 dagen worden alle bewoners nauwgezet gevolgd door ons personeel. Als na 10 dagen geen besmetting is geconstateerd, kan de afdeling weer open en kunnen de bewoners de afdeling weer af.
Door op deze manier te handelen, beperken wij optimaal de risico’s van overdracht van besmetting.

Wij vinden het erg fijn dat we weer op alle afdelingen bezoekers kunnen verwelkomen. Wel zijn we gebonden aan een aantal veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat het aantal besmettingen wederom toeneemt. Wij geven wij per locatie aan welke regels van toepassing zijn. Of een afdeling in sociale isolatie is, merkt u op het moment dat u de afdeling betreedt. Voor deze afdeling gelden namelijk andere bezoekregels als voor de schone afdelingen. Wanneer u eerste contactpersoon bent van iemand die getest wordt en in contactdruppelisolatie gaat, hoort u dit van de arts en verzoeken wij u om eventuele andere bezoekers hierover te informeren. Op dat moment is, totdat de testuitslag er is, geen bezoek mogelijk.

De meest actuele situatie over de bezoekregeling vindt u hier.

Sinds de opening in juni is het voor de cliënten van de revalidatieafdelingen weer mogelijk om met proefverlof naar huis te gaan, inclusief overnachting. Dit wordt gezien als een verlengde van de behandeling en is een graadmeter om te kijken of cliënt met ontslag naar huis kan.
Ook voor de bewoners op de afdeling LIN waar mensen verblijven met bewustzijnsstoornissen, is het toegestaan om met proefverlof naar huis te gaan, inclusief overnachting. Dit wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het herstel. Voorwaarde hiervoor is wel dat de specialist ouderengeneeskunde akkoord is en dat dit vastgelegd is in het zorgplan.

Voor alle andere afdelingen van Crabbehoven en Dubbelmonde geldt dat de bewoner wel mee mag voor een bezoek aan huis, maar nog niet kan overnachten. Dit geeft namelijk extra risico’s met hulp bij zelfzorghandelingen en dergelijke.
Voor de bewoners van de afdeling kleinschalige dementiezorg (KDZ) geldt daarbij dat de specialist ouderengeneeskunde akkoord moet zijn (zoals altijd al gebruikelijk) en dat dit is vastgelegd in het zorgplan.

Voor alle (proef)verlof geldt, dat als een afdeling in sociale isolatie is vanwege een (verdenking op) besmetting, het (proef)verlof niet is toegestaan.

Sociale isolatie na verlof nodig?
Als iemand met (proef)verlof gaat en vervolgens terugkomt naar de locatie is het, afhankelijk van de duur, soms nodig dat iemand 10 dagen in sociale isolatie gaat vanwege het verhoogde risico op een coronabesmetting. Wanneer dit van toepassing is, vindt u in onderstaand schema.

Soort verlof bewoner

Duur verlof

Isolatie?

Bijzonderheden

dagopname/poliklinische afspraak ziekenhuis.

≤ 24 uur*

Nee

 

ziekenhuisopname

≥ 24 uur

ja

 

 

proefverlof i.v.m. revalidatieontslag

≤ 48 uur

nee

Cliënt wordt verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven, drukte te vermijden en geen bezoek te ontvangen.

proefverlof i.v.m. revalidatieontslag

≥ 48 uur

Ja

Cliënt wordt verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven, drukte te vermijden en geen bezoek te ontvangen.

Verlof naar huis afdeling Wonen met zorg, Kleinschalige dementiezorgen NAH

≤ 8 uur (dus zonder overnachting)

Nee

Bewoner wordt verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven, drukte te vermijden en geen bezoek te ontvangen.

Verlof naar huis afd. LIN

≤ 48 uur

Nee

 

 

Individuele vakantie bewoner

 

Ja

Geldt ook als er slechts een aantal bewoners van een afdeling met elkaar op vakantie gaat.

Volledige afdelingsvakantie

 

Ja

Betreft sociale isolatie gehele afdeling

* ≤ betekent minder dan 24 of 48 uur
 ≥ betekent langer dan 24 of 48 uur

Wij hanteren van het begin een actief testbeleid. Zodra wij een vermoeden hebben dat een bewoner of medewerker is besmet, nemen wij een test af. Dit doen wij bij iedere bewoner en medewerker, ook bij twijfel. Daarin wachten wij niet op verdere symptomen. Veiligheid voor de bewoners en onze medewerkers staat voorop!

Op het moment dat een bewoner/cliënt verdacht wordt besmet te zijn met het coronavirus handelen wij volgens protocol. Dit houdt in dat de specialist ouderengeneeskunde (SO) bepaalt of een test wordt ingezet. Indien een test wordt afgenomen gebeurt dit door geautoriseerde medewerkers van PZC Dordrecht. Zij nemen een kweek af in de neus en in de keel van de bewoner waarbij ze de richtlijnen volgen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen. Vervolgens informeert de SO de bewoner/eerste contactpersoon over de volgende stappen en wanneer de testuitslag verwacht wordt. Afhankelijk van de drukte bij de testlaboratoria is de testuitslag meestal binnen 24 uur bekend.
Als sprake is van een bewoner uit Dubbelmonde of iemand die van ons thuiszorg ontvangt, bepaalt de huisarts of een test wordt afgenomen. De huisarts informeert vervolgens de bewoner en eerste contactpersoon. Meer informatie over testen kunt u ook vinden op de website van het RIVM.
Ook als er al meerdere cliënten op één afdeling of woongroep een positieve test hebben ontvangen, blijven wij testen. Wij hanteren een zeer actief testbeleid.

Ook als de locaties geopend zijn, blijven we doorgaan met de andere manieren om contact te houden.
Deze zijn in de loop van de crisis uitgebreid tot de volgende keuzen:
– beeldbellen (met Skype, FaceTime of WhatsApp videobellen)
– vragen stellen via CarenZorgt
– zwaaien en wandelen en contact via de tuin
– briefjes en kaarten en natuurlijk andere attenties

Wij hebben binnen PZC Dordrecht extra tablets die wij gebruiken voor het beeldbellen met de bewoners en u. Belangrijk voor u om te weten is dat u niet zelf kunt inbellen naar onze tablets. Wij nemen hierin het initiatief om contact met u op te nemen. Dit kan bijvoorbeeld via Skype, WhatsApp videobellen of FaceTime. Bewoners die ondersteuning nodig hebben, worden door ons geholpen. In Crabbehoven is dat voor iedere afdeling anders geregeld.
Woont uw naaste in Dubbelmonde? Dan kunt u een e-mailsturen naar activiteiten.dubbelmonde@pzcdordrecht.nl met het verzoek voor beeldbellen. Het verzoek is om in uw e-mail aan te geven om welke bewoner het gaat. Dan plannen wij in overleg met u een belmoment in.

De dagbesteding heeft een belangrijke functie voor mensen die nog zelfstandig thuis wonen. We hebben er daarom voor gekozen, mede op verzoek van de gemeente, om de dagbesteding open te houden in kleinere groepen. Uiteraard wel onder strenge voorwaarden.

Als een locatie is geopend, zijn, onder strikte voorwaarden en met alle benodigde veiligheidsmaatregelen, de kappers open. Hierbij zijn we wel afhankelijk van de landelijke richtlijnen voor contactberoepen zoals de kapper.

Dit virus is erg besmettelijk en we doen er alles aan om verspreiding te voorkomen, maar garanties zijn er niet. En dat is voor alle betrokkenen stressvol. Onze medewerkers zijn zich zeer bewust van de enorme verantwoordelijkheid die zij dragen om zelf gezond te blijven en proberen het risico op besmettingen altijd te voorkomen. Juist om hen te beschermen voor wie zij zo graag zorgen. PZC Dordrecht zorgt voor de beschermingsmiddelen en we zijn blij dat we extra testen in kunnen zetten voor medewerkers. Ons actieve testbeleid voor zowel medewerkers als bewoners draagt eraan bij dat we tijdig maatregelen kunnen nemen.
Daarnaast is een groot deel van onze medewerkers inmiddels gevaccineerd wat de kans op besmetting een stuk kleiner maakt.

Zodra een bewoner verdacht wordt besmet te zijn met het coronavirus brengen we uiteraard de bewoner en de eerste contactpersoon hier zo spoedig mogelijk persoonlijk van op de hoogte. Zodra de testuitslag binnen is, nemen we opnieuw contact op met de desbetreffende bewoner en eerste contactpersoon. Als de testuitslag positief is, plaatsen we de bewoner in overleg over naar de cohortafdeling Amandel. Ook de medebewoners en eerste contactpersonen van dezelfde afdeling worden geïnformeerd dat er sprake is van een positieve test op de afdeling. Om de privacy van de bewoners te waarborgen, noemen we uiteraard geen namen.
Bij een positieve besmetting wordt de afdeling nog 14 dagen in sociale isolatie (quarantaine) gehouden uit voorzorg. In die 14 dagen worden alle bewoners nauwgezet gevolgd door ons personeel en op de dag 12 nogmaals getest. Als hierna geen besmetting is geconstateerd, kan de afdeling weer uit sociale isolatie en kunnen de bewoners de afdeling weer af.
Door op deze manier te handelen, beperken wij optimaal de risico’s van overdracht van besmetting.

Hoewel deze materialen (soms) schaars waren, hebben we nog geen tekort gehad. Onze infectiepreventiecommissie is vanaf het begin zeer actief geweest in het voorraadbeheer van beschermingsmaterialen, zoals mondkapjes, handschoenen, schorten en brillen. Op een dashboard houden wij dagelijks bij hoe groot de voorraad nog is en er wordt tijdig opgeschaald als dit nodig zou zijn.

Gezamenlijke activiteiten vinden in kleine groepen plaats en waar de richtlijnen het toelaten, kunnen de groepen uitgebreid worden als bewoners volledig gevaccineerd zijn. Daarnaast besteden wij op andere manieren aandacht aan het welzijn en de leefbaarheid van de bewoners. Wekelijks staan er genoeg activiteiten op de agenda. Denk aan (online) bewegen met een beweegcoach, online kerkdiensten, zingen, diverse optredens binnen (door medewerkers) en buiten, verven, kaartjes maken voor het thuisfront, mandela’s maken, etc. Ook tijdens de feestdagen wordt extra aandacht aan onze bewoners besteed.
Benieuwd naar wat we zoal doen? Volg ons op Facebook en Instagram.

Onze vrijwilligers zijn van harte welkom. Veel vrijwilligers vinden het wel nog spannend of vallen onder de zogenaamde risicogroep waardoor zij liever (nog) niet komen.

We vragen u altijd eerst op de website te kijken of uw vraag daarop al beantwoord wordt. Zo niet, dan kunt u een bericht versturen via CarenZorgt. Wij doen ons best om binnen 3 dagen antwoord te geven op uw vragen.
Via CarenZorgt blijft u zorginhoudelijk op de hoogte van hoe het met uw naaste gaat. U kunt onder andere:
– het persoonlijke zorgdossier en actuele zorgplan inzien.
– berichten sturen naar medewerkers van PZC Dordrecht en andere mantelzorgers die toegang hebben tot het dossier via CarenZorgt.
Wij verzoeken u dringend om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken zodat de zorgmedewerkers zich zoveel mogelijk kunnen wijden aan de verzorging van uw naaste. Heeft u geen toegang tot CarenZorgt? Neem dan contact op met de Zorgwinkel via 078 652 88 00.

Wij verzoeken u dringend om de richtlijnen van het RIVM te volgen! Let op goede handhygiëne, houd voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) en kom met maximaal twee unieke bezoekers per dag om de kans op besmetting tot een minimum te beperken. Heeft u last van hoestklachten, koorts of andere verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis ter bescherming van uw naasten.

PZC Dordrecht poster corona

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de receptie van PZC Dordrecht.