Skip links

Terug naar
de Zorgwinkel

Mantelzorgers: partners in zorg

Wie langere tijd voor een ander zorgt, op wat voor manier dan ook, is mantelzorger. Als mantelzorger weet u als geen ander wat uw naaste nodig heeft. Daarom doen we er alles aan om u als mantelzorger te betrekken. Voor ons bent u een partner in de zorg. Samen met u kijken onze zorgmedewerkers wat u kunt betekenen als uw naaste bij ons woont of revalideert. Ook zijn wij er om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen waar nodig.

Onmisbare aanvulling op professionele zorg

Als u langer dan drie maanden, meer dan acht uur per week zorgt voor een vader, moeder, partner, vriend, vriendin, buurman of buurvrouw, bent u mantelzorger. Iets waar u vaak niet voor kiest, maar wat u overkomt. En wat de nodige impact heeft op uw eigen leven. Onze waardering voor mantelzorgers is groot. Omdat we weten hoe zwaar de zorg kan zijn. Uw inzet en betrokkenheid zien we als een onmisbare aanvulling op de professionele zorg die wij kunnen bieden. Samen kunnen we de kwaliteit van zorg en het welzijn van uw naaste verbeteren.

Bij wie kunt u terecht?

De eerst verantwoordelijk verzorgende of verpleegkundige (EVV) is het aanspreekpunt voor de eerste contactpersoon en helpt u met de vragen die u heeft. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze bewoners. Inhoudelijke zorgaspecten bespreken wij daarom alleen met de eerste contactpersoon van onze bewoners. De EVV kan u ook in contact brengen met andere medewerkers binnen PZC Dordrecht of andere organisaties die u als mantelzorger verder kunnen ondersteunen. Uiteraard kunt u ook altijd terecht bij de zorgverleners die op dat moment op de afdeling aanwezig zijn. Wij vinden het belangrijk dat u zich welkom voelt.

Wat doen wij voor u?

Wij blijven graag in gesprek met mantelzorgers. Zo organiseren we huiskamergesprekken, familiecontactbijeenkomsten, tevredenheidsmetingen of persoonlijke gesprekken met de EVV en/of het management. Ook hebben we oog voor uw behoefte als mantelzorger en bieden we verlichting waar we kunnen door de zorg tijdelijk of langer van u over te nemen.

Dagbesteding

We stimuleren graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Maar we begrijpen ook heel goed dat de dagelijkse zorg voor een partner, familielid of naaste zwaar kan zijn. Op onze locatie Crabbehoven bieden wij de mogelijkheid van dagbesteding. Mensen met een fysieke beperking, bijvoorbeeld als gevolg van een CVA (beroerte), de ziekte van Parkinson of multiple sclerose (MS) kunnen bij ons terecht voor één of meerdere dagen in de week mits hier een indicatie voor is. Meer informatie hierover vindt u bij het onderwerp dagbesteding.

Krijg ik een vergoeding voor mantelzorg?

Als uw naaste nog zelfstandig woont, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. In de polis van uw zorgverzekering staan de voorwaarden.

Waar vindt u meer informatie over mantelzorg?

Op de volgende websites kunt u als mantelzorger meer informatie vinden. Daarmee ziet u dat u er niet alleen voor hoeft te staan.

MEE Mantelzorg ondersteunt mantelzorgers in Dordrecht zodat zij de zorg beter vol kunnen houden.
MantelzorgNL is de website van de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Hier vindt u meer adressen bij u in de buurt waar u voor advies en hulp terecht kunt.
• De overheid ondersteunt mantelzorgers met bijvoorbeeld respijtzorg. Via deze website vindt u ook meer informatie over de wettelijke regelingen en nieuws rondom mantelzorg.
In voor mantelzorgers: In voor mantelzorg-thuis wil een betere ondersteuning van mantelzorgers van ouderen in de thuissituatie.
Mantelaar biedt zorgstudenten aan voor ondersteuning en vervanging in Dordrecht.

PZC Dordrecht-mantelzorg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Zorgwinkel. Onze medewerkers helpen u graag verder. De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.