Skip links

Partners van PZC Dordrecht

Als gids ondersteunen we kwetsbare en oudere mensen (en hun naasten) in de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning in de regio. Een zoektocht die door onze bewoners en cliënten vaak als een doolhof wordt ervaren. Wij helpen waar dat nodig is en zorgen dat iedereen op een goede plek terechtkomt en dienstverlening krijgt die past bij de wensen en situatie.
Deze gidsrol vervullen wij samen met onze samenwerkingspartners. Wij zien de ontwikkeling van zorg- en welzijnsnetwerken en samenwerkingsvormen als een belangrijke ontwikkeling in de regio. Wij voelen ons verantwoordelijk hierin te participeren. Zo leveren wij actief een bijdrage aan onze regionale samenleving.

Onze samenwerkingspartners

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Zorgwinkel. Onze medewerkers helpen u graag verder. De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur. Telefonisch zijn we bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.30 uur.