Skip links

Herontwikkeling PZC terreinen Crabbehoven en Dubbelmonde.

PZC Dordrecht viert haar 60-jarig bestaan in wijk Crabbehof en 50-jarig bestaan in wijk Dubbeldam. Het wordt tijd voor meer wijk in PZC!

Dit vraagt om een nieuwe, creatieve inrichting van de PZC terreinen Crabbehoven en Dubbelmonde. De verbinding met de wijk is nu beperkt en de ambitie is om dit te veranderen. Alles is erop gericht om een toegankelijke, levendige en gezonde omgeving te creëren die uitnodigt tot wonen, werken en ontmoeten. Een buurt waar mensen met en zonder zorgbehoefte op een prettige wijze leven, voorbereid op de toekomst en met oog voor duurzaamheid. Ook andere buurt functies worden toegevoegd, waardoor er een groene, vitale leefomgeving ontstaat voor (wijk) bewoners en medewerkers met uitbreiding van horeca en welzijn. De komende periode gebruiken we om met betrokkenen na te denken over de toekomstige indeling van de terreinen. Pas als dat beeld helder is, kan de stap worden gezet naar verder ontwerp en inrichting. Denkt u mee?

Participatiebijeenkomsten

Partners