Skip links

Zinvol leven en werken

“Wij zoeken naar wat mensen nodig hebben om deel te nemen aan de maatschappij en zich van waarde te voelen. Dit vraagt van ons dat wij blijven luisteren naar onze (toekomstige) bewoners/cliënten en hun naasten om onze dienstverlening te blijven verbeteren.”

Sven de Langen
Bestuurder

Sinds 1964 zetten wij ons met passie in voor kwetsbare en oudere mensen in de regio Dordrecht. PZC staat voor Protestantse Zorggroep Crabbehoff. Dit is de officiële naam die onze afkomst weergeeft. Maar we bieden veel meer dan deze naam doet vermoeden. Iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond is welkom in onze organisatie. Daarnaast zijn we meer dan een zorggroep. We zorgen in de eerste plaats voor een thuis waar aandacht voor zingeving en welzijn voorop staan. Vanzelfsprekend kunt u daarbij rekenen op onze deskundige zorg als dat nodig is.

Onze kernwaarden

Bij PZC Dordrecht zetten meer dan 1100 zorgmedewerkers, behandelaren, vrijwilligers en stafmedewerkers zich dagelijks in om onze cliënten en bewoners te stimuleren het beste uit hun dag te halen. Al deze mensen maken PZC Dordrecht. Wat ons verbindt, is de gezamenlijke drijfveer om van betekenis te zijn.

We zijn persoonlijk
Hier zorgen mensen voor mensen. Een persoonlijke band tussen bewoner of cliënt, (zorg)medewerker en naasten is voor ons de basis van onze dienstverlening.

We werken zingevend
Wij kijken naar wat mensen nodig hebben om deel te nemen aan de samenleving en zich van waarde te voelen. Zinvol leven en zinvol werken is voor ons belangrijk en is het uitgangspunt van hoe wij met elkaar en met de bewoners en cliënten omgaan.

We zijn creatief
Samen met onze bewoners, cliënten, hun naasten, onze medewerkers en vrijwilligers zoeken wij naar creatieve oplossingen om te komen tot een zinvolle dag. Elke dag opnieuw.

Een veilig en warm thuis

Wij bieden oudere en kwetsbare mensen in Dordrecht een thuis. Als zij afhankelijk worden, helpen we hen te revalideren zodat zij terug kunnen naar hun eigen huis. Als dat niet meer kan, bieden we hen een veilig en warm thuis met de deskundige zorg en ondersteuning die nodig is.

Helpen waar nodig

Eigen regie staat voorop. Wij helpen waar dat nodig is. Wij zorgen dat iedereen op een goede plek terechtkomt en de juiste zorg krijgt. Samen met onze partners werken we aan sterke zorg- en welzijnsnetwerken en creëren we een vangnet voor de mensen in onze regio.

Een lerende organisatie

Bij PZC Dordrecht zijn we voortdurend bezig om de zorg en dienstverlening te verbeteren. We investeren in expertiseontwikkeling, samenwerking met zorgpartners, participatie in wetenschappelijk onderzoek en in de opleiding en ontwikkeling van onze eigen medewerkers.
+ lees meer


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PZC Dordrecht. Onze medewerkers helpen u graag.