Skip links

Persoonlijk, zingevend en creatief

“Wij benaderen onze bewoners als mens en houden rekening met hun individualiteit, persoonlijk dus. Met bewoners bedoelen wij steeds bewoners en revalidanten. Wij geloven dat elke bewoner van waarde is. Ons streven is dat zij of hij zo veel mogelijk deelneemt aan de samenleving. Zingeving is onze centrale kernwaarde. En om met eenieder zingeving persoonlijk in te vullen, zetten wij veel creativiteit in.”

Sven de Langen
Bestuurder

Sinds 1964 zetten wij ons met passie in voor kwetsbare en oudere mensen in de regio Dordrecht. PZC staat voor Protestantse Zorggroep Crabbehoff. Dit is de officiële naam die onze afkomst weergeeft. Maar we bieden veel meer dan deze naam doet vermoeden. Iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond is welkom in onze organisatie. Daarnaast zijn we meer dan een zorggroep. We zorgen in de eerste plaats voor een thuis waar aandacht voor zingeving en welzijn voorop staan. Vanzelfsprekend kunt u daarbij rekenen op onze deskundige zorg als dat nodig is.

Onze kernwaarden

Bij PZC Dordrecht zetten meer dan 1100 zorgmedewerkers, behandelaren, vrijwilligers en stafmedewerkers zich dagelijks in om onze bewoners en revalidanten te stimuleren het beste uit hun dag te halen. Al deze mensen maken PZC Dordrecht. Wat ons verbindt, is de gezamenlijke drijfveer om van betekenis te zijn.

We zijn persoonlijk
Zorgen gaat altijd via de menselijke relatie. De relatie tussen bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers is de basis voor onze dienstverlening.

We werken zingevend
Als het leven kwetsbaar wordt, komt de vraag naar zingeving duidelijk naar voren. Wij voelen hoe belangrijk zingeving is. Wij zoeken naar wat mensen nodig hebben om zich van waarde te voelen. Wij geloven in zinvol leven en zinvol werken.

We zijn creatief
Inspelen op wat mensen willen, vraagt creativiteit. Elke bewoner heeft een eigen benadering nodig. In onze zorg streven wij elke dag naar creatieve oplossingen.

Een veilig en warm thuis

Wij bieden oudere en kwetsbare mensen in Dordrecht een thuis. Bewoners zijn voor ons geen zorgvragers maar mensen. Wij bieden hen een woonomgeving die voor henzelf zo gewoon mogelijk is. Die woonomgeving is deel van de wijk. Bij ons staat niet zorg centraal maar zo gewoon mogelijk leven – en dat mogelijk maken met wonen en zorg.
Als zij afhankelijk worden, helpen we hen te revalideren zodat zij terug kunnen naar hun eigen huis. Als dat niet meer kan, bieden we hen een veilig en warm thuis met de deskundige zorg en ondersteuning die nodig is.

Helpen waar nodig

Eigen regie staat voorop. Wij helpen waar dat nodig is. Wij zorgen dat iedereen op een goede plek terechtkomt en de juiste zorg krijgt. Samen met onze partners werken we aan sterke zorg- en welzijnsnetwerken en creëren we een vangnet voor de mensen in onze regio.

Een lerende organisatie

Bij PZC Dordrecht zijn we voortdurend bezig om de zorg en dienstverlening te verbeteren. We investeren in expertiseontwikkeling, samenwerking met zorgpartners, participatie in wetenschappelijk onderzoek en in de opleiding en ontwikkeling van onze eigen medewerkers.
+ lees meer


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PZC Dordrecht. Onze medewerkers helpen u graag.