Skip links

Feiten en cijfers

Wij houden u graag op de hoogte van onze organisatie. Dat doen we op verschillende manieren. In het meerjarenkwaliteitsplan leest u over onze toekomstvisie, de inhoudelijke thema’s, plannen en voornemens.  Onze behaalde resultaten vindt u terug in onze jaarverslagen. En de kengetallen over de medewerkers staan in personeelssamenstelling.

Plannen
Personeel
Wet zorg en dwang
PZC Dordrecht-medezeggenschap

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Zorgwinkel. Onze medewerkers helpen u graag verder. De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur. Telefonisch zijn we bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.30 uur.