Skip links

Terug naar
overzicht

Muziektherapie

Muziektherapie maakt gebruik van de kracht van en de toepassingen in muziek. Als onderdeel van een behandelplan kan muziektherapie worden ingezet om samen te werken aan persoonlijke doelen of hulpvragen van verschillende aard op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Ook bij neurologische aandoeningen zoals bijvoorbeeld afasie, dementie of de ziekte van Parkinson laat muziektherapie goede resultaten zien.

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een therapie waarbij muzikale middelen gebruikt worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk/motorisch gebied. Muziektherapie maakt gebruik van de expertise van de muziektherapeut, de kennis van de mens, de kennis van de functies van muziek en de inzet van (muziek)therapeutische interventies en werkvormen. Onze ervaren muziektherapeuten beheersen meerdere specialisaties.

Ervaren en beleven staat centraal

Het gaat bij muziektherapie vooral over het ervaren en beleven van muziek. Kennis van muziek of het zelf kunnen bespelen van een instrument is niet nodig om profijt te hebben van muziektherapie. Affiniteit met muziek is een pluspunt, maar uiteindelijk gaat het om het te behalen therapeutisch effect of resultaat door middel van muziek of muzikale inzet. Bij muziektherapie kunt u zowel naar muziek luisteren als zelf muziek maken met (laagdrempelige) muziekinstrumenten, inclusief uw eigen stem, om aan uw persoonlijke doelen te werken.

Creatief werken aan persoonlijke doelen

Persoonlijke doelen kunnen bijvoorbeeld zijn het reguleren van emoties, gedrag, angst of prikkels, het verminderen van onrust of spanning, stemmingsverbetering, (re)activering, het vergroten van zelfvertrouwen of zelfstandigheid, non-verbale uiting/communicatie en verwerkings- en acceptatieproblematiek. Ook bij neurologische aandoeningen zoals bijvoorbeeld afasie, neglect, dementie of parkinson laat muziektherapie goede resultaten zien. In algemene zin levert muziektherapie ook een specifieke bijdrage aan het welbevinden van onze bewoners.

Behandeling en toepassing

Als u bij ons woont of revalideert, vindt verwijzing plaats door de specialist ouderengeneeskunde. Muziektherapie wordt binnen PZC Dordrecht ingezet op de locaties Crabbehoven, Dubbelmonde (Parkhoff) en Albert Schweitzerplaats. De therapiesessies kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Het aantal sessies is afhankelijk van het doel of hulpvraag en kan variëren van 15 tot 45 minuten.

PZC Dordrecht-muziektherapie
PZC Dordrecht-foto muziektherapie
PZC Dordrecht-muziektherapie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Zorgwinkel. Onze medewerkers helpen u graag verder. De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.