Skip links

Stichting Vrienden van PZC Dordrecht

De Stichting Vrienden van PZC Dordrecht (Protestantse Zorggroep Crabbehoff) biedt de bewoners van onze woonzorgcentra en verpleeghuis mogelijkheden voor extra ontspanning en recreatie. Dingen die het leven net wat aangenamer maken en kleur geven. Activiteiten die zorgen voor een zinvol leven, die zorgen voor een thuis.

De stichting beheert een fonds van waaruit zaken die PZC Dordrecht zelf niet kan financieren, worden bekostigd. Zoals de rolstoelbus die wordt gebruikt voor uitstapjes van de bewoners. Daarnaast beschikken woonzorgcentra Crabbehoven en Dubbelmonde over een duofiets en een belevenistafel. Ook planten voor de huiskamers, tv-toestellen, een biljarttafel, een piano en geluidsapparatuur zijn door de stichting geregeld. Voor bewoners die graag op vakantie willen en niet het volledige bedrag kunnen betalen, wordt in eerste instantie een beroep gedaan op de gelden van Waardigheid en trots. Zij helpen mensen die geen bijdrage kunnen betalen voor een paar dagen vakantie. In uitzonderlijke gevallen neemt de stichting in overweging of er een bijdrage geleverd kan worden. Kortom, wij denken graag met u en PZC Dordrecht mee over het leiden van een zinvol leven.

Steunt u ons?

Wij kunnen uw steun niet missen. Uw bijdrage stelt de stichting Vrienden in staat om daadwerkelijk iets voor de bewoners te kunnen betekenen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het wonen en welzijn van onze bewoners? Dan kunt u ons op verschillende wijzen steunen:

  • Word donateur voor minimaal 15 euro per jaar (meer mag uiteraard ook). Vul het donateurformulier in of haal onze folder op bij één van onze recepties en vul de ‘Ik doneerkaart’ in.
  • Maak uw gift over op rekeningnummer NL87 RABO 0315 3851 62, onder vermelding van ‘Stichting Vrienden van PZC Dordrecht’.
  • U kunt ons ook steunen door een schenking of een legaat vast te leggen in uw testament.
ANBI

Wij zijn als organisatie erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken waarvoor geen drempel geldt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst.

Contact

Stichting Vrienden van PZC Dordrecht
Postbus 1493
3300 BL Dordrecht

PZC Dordrecht-vrienden van PZC Dordrecht

Wilt u meer informatie over de Stichting Vrienden van PZC Dordrecht? Onze medewerkers helpen u graag verder. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt ons ook mailen. Wij nemen dan contact met u op.