Skip links

Compliment, suggestie of klacht? Vertel het ons!

De medewerkers en vrijwilligers van PZC Dordrecht zetten zich in voor de beste zorg en dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u zich prettig voelt bij ons. En stellen het dan ook op prijs wanneer u als bewoner, cliënt of naaste uw ervaringen met onze zorg en dienstverlening wilt delen.

Complimenten en suggesties

Een compliment ontvangen is fijn. Voor iedere medewerker maar ook voor PZC Dordrecht als organisatie. Elke medewerker hoort graag dat zijn kwaliteiten, persoonlijke vaardigheden en inzet worden gewaardeerd. Wij stellen het dan ook erg op prijs als u uw compliment aan de betrokken medewerker(s) geeft. Voor PZC Dordrecht als organisatie is het ook belangrijk om te weten wat er goed en fout gaat in de dagelijkse praktijk. Waar bent u tevreden over? Wat kan er beter? Heeft u suggesties? Vul dan het online formulier in of deponeer uw (verbeter)punten in de brievenbus bij de recepties van de locaties Crabbehoven en Dubbelmonde. Met uw terugkoppeling kunnen wij onze zorg en dienstverlening verbeteren of op peil houden. U kunt uw compliment ook plaatsen op onze Facebookpagina.

Geef een compliment op Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland kunt u anoniem uw mening geven over uw ervaringen met de zorg bij PZC Dordrecht. Een reactie geven is eenvoudig en kost niet veel tijd. Het spreekt voor zich dat we de reacties op deze website regelmatig bekijken en actie ondernemen als dat nodig is.
Hartelijk dank voor uw moeite!

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over onze zorg? Of lopen zaken anders dan u graag had gezien? We stellen het op prijs als u dat aan ons laat weten. We gaan graag met u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Ons eerste advies is om dit bespreekbaar te maken op de afdeling en met de betrokken medewerker en/of leidinggevende. Heeft dat niet geholpen? Dan kunt u ervoor kiezen om uw punt te bespreken met een cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang. Deze kan contact leggen tussen u en de betrokkene en/of leidinggevende van de afdeling maar u ook helpen om een klacht bij in te dienen bij PZC Dordrecht. Uw klacht wordt behandeld door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zorgt er samen met u voor dat de klacht naar tevredenheid wordt opgelost.
Om op een juiste wijze met uw onvrede om te gaan, hebben wij een klachtenregeling opgesteld. Deze past binnen de kwaliteitsregels zoals bepaald in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wetten bieden regels voor het leveren van goede zorg en het klachtrecht.

De stappen op een rij

1. Bespreek uw onvrede met de betrokkene en/of leidinggevende.
2. Heeft dat niet geholpen? Neem contact op met de cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang of de cliëntvertrouwenspersoon Wzd van Zorgbelang.
3. Wilt u een klacht indienen? Neem contact op met de klachtenfunctionaris.

Contactgegevens cliëntondersteuner Adviespunt Zorgbelang
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 0900 243 81 81 (lokaal tarief). Of vul een formulier in op www.adviespuntzorgbelang.nl.

Contactgegevens cliëntvertrouwenspersoon Wzd Zorgbelang
Nazma van Belle
(06) 57 20 85 28
nazmavanbelle@zorgbelangcvp.nl

Contactgegevens klachtenfunctionaris
Annemarie van Kessel
(078) 652 88 88
klachtenfunctionaris@pzcdordrecht.nl


Wilt u meer weten over de manier waarop wij bij PZC Dordrecht met klachten omgaan? De volledige klachtenprocedure kunt u opvragen bij de klachtenfunctionaris.