Skip links

Terug naar
overzicht

Multiple sclerose

Wij begeleiden en behandelen mensen met multiple sclerose (MS). Dit kan zowel bij u thuis als op onze locatie Crabbehoven. Wij hebben veel kennis en ervaring in huis op het gebied van MS. Samen met onze partners blijven we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden die bijdragen aan een zo hoog mogelijke levenskwaliteit voor mensen met MS.

Wat is MS?

Multiple sclerose is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. De zenuwen in het centrale zenuwstelsel worden omgeven door een beschermende isolatielaag: myeline. Om nog onbekende redenen ontstaan er bij MS ontstekingen gericht tegen deze isolatielaag. Hierdoor kunnen de zenuwen minder goed functioneren en ontstaan er klachten. De klachten die kunnen optreden, zijn divers en afhankelijk van de plaats in het centrale zenuwstelsel. Hoe vaak, waar en hoe varieert van persoon tot persoon. Daardoor heeft iedereen met MS zijn of haar eigen verhaal. Voor meer informatie verwijzen wij u naar MS Zorg Nederland.

Multidisciplinaire aanpak

Binnen PZC Dordrecht hebben we de expertise in huis om mensen met MS de juiste zorg en behandeling te bieden. Door de verscheidenheid aan klachten zijn er bij de behandeling en begeleiding altijd meerdere zorgverleners betrokken. Onze multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat de verschillende behandelingen zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie of logopedie goed op elkaar afgestemd zijn. Onze behandelaars zijn op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten binnen hun vakgebied.

Expertiseteam Dordrecht

Met het Expertiseteam Dordrecht bieden we specialistische zorg voor mensen die nog thuis wonen en problemen ondervinden als gevolg van chronische aandoeningen zoals MS. Verwijzing vindt plaats door de huisarts of medisch specialist.
+lees meer

MS Drechtsteden

Om de zorg voor mensen met MS zo goed mogelijk te organiseren, werken wij samen met een drietal partners, te weten de Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN), het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rijndam Revalidatie. Deze samenwerking is bedoeld om mensen met MS duidelijkheid te geven over waar zij terecht kunnen wanneer er vragen zijn. Daarnaast kunnen de betrokken behandelaars, mits hier toestemming voor is, de casuïstiek bespreken en een plan van aanpak bepalen. Op deze manier kunnen we samen met u en uw behandelaars tijdig de juiste keuzes maken en u zo doeltreffend mogelijk behandelen, adviseren en begeleiden.

PZC Dordrecht-MS
PZC Dordrecht-MS

Meer weten of een afspraak maken? Onze medewerkers helpen u graag verder. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt ons ook mailen. Wij nemen dan contact met u op.