Skip links

Terug naar
overzicht

Niet-aangeboren hersenletsel

PZC Dordrecht biedt intensieve zorg en behandeling op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Onze afdeling is er speciaal voor (jongere) mensen vanaf 18 jaar. In een stimulerend woon- en leefklimaat werken we aan herstel waar mogelijk. Als verder herstel niet meer mogelijk is, bieden we een warm thuis met begeleiding gericht op welzijn en zingeving.

Wat is niet-aangeboren hersenletsel?

Niet-aangeboren hersenletsel is een verzamelnaam voor letsel dat later in het leven ontstaat bijvoorbeeld na een ongeval of beroerte, een hersentumor of verkeerd medicijngebruik. De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen verschillend. Er kunnen lichamelijke beperkingen zijn, geheugen- of concentratieproblemen, maar ook vermoeidheid en veranderingen in gedrag of emoties komen vaak voor.

Zelfstandigheid en eigen regie

Op de locatie Crabbehoven kunnen mensen met niet-aangeboren hersenletsel onder begeleiding samen leven en wonen. Alle bewoners beschikken over een eigen appartement met badkamer. We stimuleren eigen regie en zelfstandigheid. Er is sprake van dagbesteding waarin het concept van werken centraal staat. Zo geven we structuur aan de dag. Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners de vrijheid ervaren om te zijn wie ze zijn, zich geaccepteerd voelen en van betekenis kunnen zijn. Wij bieden ze een thuis.

NAH met complexe zorg

Bij PZC Dordrecht hebben we ook een afdeling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel die complexe lichamelijke zorg nodig hebben. Zij kunnen niet zelfstandig wonen. De bewoners van deze afdeling bieden we deskundige en verantwoorde zorg met warme begeleiding gericht op welzijn en zingeving.

Een multidisciplinair behandelteam

De specialist ouderengeneeskunde (SO) of de verpleegkundig specialist (VS) is verantwoordelijk voor de medische zorg en voert de regie over het multidisciplinaire behandelteam. De eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) is het vaste aanspreekpunt op de afdeling. De behandeling richt zich op het bevorderen van herstel waar mogelijk en op het leren omgaan met de beperkingen. Samen gaan we op zoek naar passende oplossingen.

Aandacht voor familie en mantelzorgers

Mensen met hersenletsel gedragen zich vaak anders dan voorheen. Zij worden sneller emotioneel of kunnen zich juist niet goed meer uiten. Voor familie en naasten is het niet altijd makkelijk om hier goed mee om te gaan. Wij staan voor u klaar om de vragen die u heeft te beantwoorden.

PZC Dordrecht-NAH
PZC Dordrecht-NAH

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Zorgwinkel. Onze medewerkers helpen u graag verder. De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.