Skip links

PZC en privacy

Uw privacy is een belangrijk aandachtspunt voor PZC Dordrecht. In de zorg worden heel veel gevoelige persoonlijke gegevens van u als cliënt verwerkt. Deze gegevens hebben wij nodig om de zorg goed vorm te geven en op een correcte manier te verantwoorden. Op deze pagina informeren wij u over hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan.

In de cliëntinformatie vindt u alle informatie die wij aan onze bewoners en cliënten geven bij de start van onze zorg- en dienstverlening. Bij de functionaris gegevensbescherming (FG) kunt u een melding maken als u vermoedt dat er onzorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Of als u het vermoeden heeft dat er een veiligheids- en/of datalek heeft plaatsgevonden.

Ons uitgebreide privacyreglement kunt u opvragen bij de functionaris gegevensbescherming (FG). Hierin worden alle aspecten over het verwerken van gegevens uitgebreid beschreven. Dit betreft gegevensverwerkingen rond zorg- en dienstverlening en onze personeels- en salarisadministratie.
Wilt u meer weten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG). Zij helpt u graag verder. De FG is via de e-mail bereikbaar. Zij neemt dan contact met u op.