Skip links

Terug naar
overzicht

Langdurige bewustzijnsstoornis

De zorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) is complex. Onze expertise op het gebied van LBS, waaronder langdurige intensieve neurorevalidatie (LIN) is uniek in de regio. Met een multidisciplinair afgestemd zorg- en behandelprogramma en actieve inzet van familie en mantelzorgers werken wij samen aan herstel waar mogelijk.

Langdurige intensieve neurorevalidatie (LIN)

Wij gaan door waar anderen opgeven. Het doel van ons revalidatieprogramma is het realiseren van een hoger niveau van bewustzijn en het vergroten van de kwaliteit van leven. Er zijn drie fases tijdens het verblijf: de observatiefase, behandelfase en ontslagfase. De observatiefase is bedoeld om een op maat gemaakt behandelplan op te stellen, afgestemd op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de zorgvrager. Na het opstellen van het behandelplan starten we met de behandelingen. We kijken per persoon wat we kunnen bieden en doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt. Zolang we vooruitgang zien, gaan we door.
Een gemiddeld verblijf van de zorgvrager bij PZC Dordrecht ligt tussen de zes en achttien maanden. Na het revalidatieprogramma zoeken we samen met de zorgvrager en naasten naar een passend verblijf afgestemd op de behaalde resultaten.

LBS chronisch verblijf

Als na het benutten van alle mogelijkheden tot herstel van bewustzijn in het LIN-programma een toestand is bereikt waar geen verdere verbetering meer wordt verwacht, treedt de chronische fase in. Bij start van de chronische zorg is in het algemeen de revalidatie afgerond en dit heeft niet tot (volledige) herstel van bewustzijn geleid. Tijdens de chronische fase wordt per bewoner ook maatwerk geboden in de zorg, behandeling en begeleiding.

Intensieve zorg

De complexiteit van de zorg voor mensen met LBS is heel groot. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg en voert de regie over het multidisciplinaire behandelteam. Er is intensief overleg binnen het team. Ook familie en mantelzorgers spelen een grote rol in het revalidatieproces. Zij kennen de persoon het beste en hun betrokkenheid is van grote waarde. Ook in de chronische fase blijft de betrokkenheid van familie en mantelzorgers erg belangrijk.
De bewoners hebben de beschikking over een eigen kamer met een gedeelde badkamer. In totaal hebben we acht plaatsen voor de langdurige neurorevalidatie en we groeien naar vier plaatsen voor het chronisch verblijf. Er is een gemeenschappelijke, prikkelarme huiskamer waar bewoners alleen of met familie en mantelzorgers kunnen verblijven. Daarnaast hebben we op de afdeling een behandelruimte waarin wij gebruikmaken van moderne technologie om de bewoners te stimuleren in hun revalidatie. We zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en blijven investeren in innovatieve oplossingen.

Koploper in Nederland

Als koploper in Nederland op het gebied van langdurige bewustzijnsstoornis en intensieve neurorevalidatie investeren we veel in scholing en volgen we alle landelijke ontwikkelingen. Ook zijn we aangesloten bij het landelijk expertisenetwerk EENnacoma. Uitwisseling van kennis en ervaring leidt ertoe dat we mensen steeds beter vooruit kunnen helpen naar een zo zinvol mogelijk bestaan.
Gezien de kleine aantallen kunnen weinig instellingen deze expertise ontwikkelen. PZC Dordrecht is al vele jaren gespecialiseerd in de doelgroep LBS. Op de website Wegwijzer LBS vindt u de organisaties die ook gespecialiseerd zijn in LBS.

Foto Linde PZC

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Zorgwinkel. Onze medewerkers helpen u graag verder. De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.