Skip links

PZC Dordrecht en gemeente Dordrecht slaan handen ineen voor de toekomst van woonzorglocatie Crabbehoven

PZC Dordrecht en gemeente Dordrecht hebben op 2 oktober de intentieovereenkomst ondertekend om de toekomst van woonzorglocatie Crabbehoven te onderzoeken. In de komende periode voeren de partijen gezamenlijk met omwonenden, bewoners, medewerkers van PZC en omliggende organisaties gesprekken met als doel een gedragen gebiedsvisie te ontwikkelen.

PZC Dordrecht 60 jaar
‘PZC Dordrecht viert in 2024 haar 60 jarig bestaan in wijk Crabbehof. De tijd is aangebroken voor PZC om meer aansluiting te zoeken bij de omliggende wijk’, aldus Sven de Langen, bestuurder van PZC Dordrecht. Dit vraagt om een nieuwe, creatieve inrichting van het PZC terrein. De huidige verbinding met de wijk is beperkt en de ambitie is om dit op termijn te veranderen.

Gemeente Dordrecht
De wijk Crabbehof is een onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. “Door de herontwikkeling van het terrein van PZC wordt het mogelijk om de wijk Crabbehof een nieuwe impuls te geven. Dat biedt niet alleen een kans voor de bewoners van Crabbehoven, maar ook voor inwoners en ondernemers”, aldus wethouder Peter Heijkoop.

De toekomst
De ambitie van PZC Dordrecht is om een toegankelijke, levendige en gezonde omgeving te creëren die uitnodigt tot wonen, werken en ontmoeten. Een buurt waar mensen met en zonder zorgbehoefte op een prettige wijze kunnen leven, voorbereid zijn op de toekomst en met oog voor duurzaamheid. Bovendien zullen andere buurtfuncties worden toegevoegd, waardoor een groene, vitale leefomgeving ontstaat voor (wijk)bewoners en medewerkers.

Verdere proces
In de komende periode zal er met betrokkenen worden nagedacht over de toekomstige indeling van Crabbehoven. ‘Recent is de eerste participatiebijeenkomst geweest met omwonenden en de aankomende periode vervolgen wij de gesprekken met diverse partijen. Wij streven erna om eind dit jaar een gedragen gebiedsvisie te kunnen presenteren’, aldus Mark Vosselman, directeur bedrijfsondersteuning PZC Dordrecht. Ook in wijk Dubbeldam wordt al voorzichtig nagedacht met betrokkenen over de toekomst van woonzorglocatie Dubbelmonde.