Skip links

Zorg met een kwaliteitskeurmerk

PZC Dordrecht biedt professionele zorg en dienstverlening. Dat is onze basis. Voor deze basis zijn wij gecertificeerd. Dat wil zeggen dat wij in het bezit zijn van het kwaliteitskeurmerk HKZ voor instellingen in de sector zorg en welzijn. HKZ betekent Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit keurmerk omvat een stevig pakket van kwaliteitseisen die gebaseerd zijn op de kwaliteitskaders van verpleeghuiszorg en wijkverpleging. Door een externe auditor is vastgesteld dat wij voldoen aan alle eisen en daarmee is gezien dat wij verantwoorde (thuis)zorg leveren.

PZC Dordrecht gaat verder

Wij verstaan onder kwaliteit méér dan het keurmerk. Kwaliteit is voor ons vooral hoe wij werken als níemand kijkt. Dan gaat het om onze uitstraling naar de bewoners, onze zorgintentie richting de bewoners en onze persoonlijke aandacht voor het welzijn van de bewoners. Dag in, dag uit. De basis voor onze dienstverlening is de relatie tussen bewoner, (zorg)medewerker en naaste.
Om dat voor elkaar te krijgen houden medewerkers zichzelf en elkaar scherp met betrekking tot zorg en welzijn van onze bewoners. Dat doen we door te kijken en elkaar te zien, elkaar te bevragen en elkaar te hóren bij de uitvoering van het werk.

Wij leren van elkaar

Werkoverleggen, interne en observerende audits, inspraakorganen zoals de professionele adviesraad (PAR), een effectief klachtenmeld- en afhandelingssysteem, een centrale cliëntenraad, een ondernemingsraad, tevredenheidsonderzoeken en huiskamergesprekken zijn voorbeelden van belangrijke activiteiten waarmee onze persoonlijke (vrijwillige) inzet en het welzijn van cliënten continu onder de aandacht blijven. Zo leren wij van elkaar, ontdekken wij waar ontwikkeling wenselijk is en kunnen wij samen korte cyclische verbeteracties inzetten zoals die te volgen zijn via de kleurrijke verbeterborden op de afdelingen. Dát is onze kwaliteit, dag in dag uit.

Meer weten?

Op de pagina feiten en cijfers staat het kwaliteitsjaarverslag. Hier vindt u ook de kwaliteitsplannen van PZC Dordrecht voor de komende jaren in het meerjarenkwaliteitsplan.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PZC Dordrecht. Onze medewerkers helpen u graag verder.