Skip links

Terug naar
overzicht

Eerstelijnsverblijf

Kunt u om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of omdat uw partner of familie niet de benodigde zorg kan bieden? Dan kunt u bij ons op twee locaties terecht voor kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV). Afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag komt u in aanmerking voor ELV laag complex of ELV hoog complex. Om van eerstelijnsverblijf gebruik te kunnen maken, heeft u van uw huisarts of behandelend medisch specialist een medische indicatie nodig.

Duur van uw verblijf

Uw eerstelijnsverblijf duurt zolang dit medisch noodzakelijk is. De verwachtte verblijfsduur kan variëren van enkele nachten tot maximaal drie maanden. Op basis van de indicatie die u krijgt (laag of hoog complex), kan de zorg bestaan uit verpleging, verzorging, medische of paramedische zorg zoals fysiotherapie en ergotherapie. In overleg met u en/of uw partner of familie komen we tot de juiste behandeling. Samen zorgen we ervoor dat u snel terug kunt keren naar huis.

ELV laag complex

Op onze locatie Dubbelmonde kunt u terecht voor ELV laag complex als er sprake is van laag complexe zorg. Dit betekent dat u wel tijdelijk 24 uur per dag zorg nodig heeft, maar de verwachting is dat u snel weer opknapt en naar huis kunt. Tijdens uw verblijf blijft de medische zorg in handen van uw huisarts. PZC Dordrecht helpt u bij de persoonlijke verzorging. Bezoektijden voor revalidatie in Dubbelmonde zijn gelijk aan de bezoektijden in het woonzorgcentrum.

ELV hoog complex

U komt in aanmerking voor ELV hoog complex als u tijdelijk intensieve zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig heeft. Afhankelijk van de indicatie kan het zijn dat paramedische zorg zoals fysiotherapie of ergotherapie wordt ingezet. Bij ELV hoog complex neemt de specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist tijdelijk de zorg van de huisarts over. ELV hoog complex vindt plaats op onze locatie Crabbehoven.
Op de revalidatieafdeling in Crabbehoven gelden bezoektijden. Er zijn maximaal twee bezoekers tegelijk toegestaan. De bezoektijden zijn als volgt:
– 10.30 – 12.00 uur
– 14.30 – 16.30 uur
– 19.00 – 21.30 uur

Aanmelden

De huisarts of medisch specialist overlegt met de Zorgwinkel of u in aanmerking komt voor een eerstelijnsverblijf op één van onze locaties. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van landelijk vastgestelde criteria.

Vergoeding en kosten

De kosten voor eerstelijnsverblijf worden betaald uit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar en komen ten laste van uw eigen risico. Voor een aantal zaken rekenen we extra kosten, zoals de was en schoonmaak. Tijdens het gesprek dat we met u hebben, ontvangt u hierover meer informatie.


Wilt u weten of u in aanmerking komt voor eerstelijnsverblijf? Dan kunt u contact opnemen met de Zorgwinkel. Onze medewerkers helpen u graag verder. De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.