Skip links

Terug naar
overzicht

Zorg voor kwetsbare ouderen

Als u ouder wordt, kan het zijn dat u te maken krijgt met aandoeningen die vragen om extra zorg. Deze zorg is vaak complexer omdat er verschillende zorgverleners bij betrokken zijn. Binnen PZC Dordrecht zijn we gespecialiseerd in ouderenzorg. We werken met multidisciplinaire teams die de benodigde zorg goed op elkaar afstemmen.

Gespecialiseerde ouderenzorg

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Samen met de verpleegkundig specialisten zijn zij verantwoordelijk voor de aansturing van de multidisciplinaire behandelteams en voor de geleverde zorg. Ook is gespecialiseerde behandeling of een combinatie van behandelingen mogelijk zoals ergotherapie, fysiotherapie, logopedie of voedings- en dieetadvies.
+lees meer

Geriatrische revalidatie

Heeft u een ingrijpende operatie ondergaan of een medisch-specialistische behandeling als gevolg van een CVA (beroerte) of een trauma? Dan kunt u bij ons revalideren in een gastvrije omgeving. Het doel van de behandeling is dat u snel kunt terugkeren naar huis. Onze multidisciplinaire behandelteams zijn gespecialiseerd in geriatrische revalidatie en in het bijzonder in revalidatie bij neurologische aandoeningen zoals een CVA of de ziekte van Parkinson.
+lees meer

Expertiseteam Dordrecht

Woont u nog thuis maar heeft u een complexe zorgvraag waardoor gelijktijdig behandeling gewenst is vanuit verschillende disciplines? Dan kunt u bij onze expertiseteams terecht. Afhankelijk van de zorgvraag is hier mogelijk een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist voor nodig. Een belangrijke taak van het expertiseteam is om een analyse te maken van de problematiek en de huisarts en/of het zorgteam advies te geven over behandeling en begeleiding. Ook uw huisarts kan ons om advies vragen.
+lees meer

Aandacht voor preventie

Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Naast goede zorg en ondersteuning zijn voldoende bewegen en sociale contacten belangrijk om kwetsbaarheid te verminderen. Vanuit PZC Dordrecht hebben we fysiotherapeuten in huis die gespecialiseerd zijn in valpreventie. Hiermee proberen we te voorkomen dat een val u zorgafhankelijk maakt. Ook zijn er speciale fitnessprogramma’s voor 55+-ers.

PZC Dordrecht-zorg voor kwetsbare ouderen
PZC Dordrecht-zorg voor kwetsbare ouderen
PZC Dordrecht-zorg voor kwetsbare ouderen

Meer weten of een afspraak maken? Onze medewerkers helpen u graag verder. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt ons ook mailen. Wij nemen dan contact met u op.