Skip links

Terug naar
overzicht

PZC - logo Expertiseteam Dordrecht

Expertiseteam Dordrecht

Woont u nog zelfstandig en is er sprake van een complexe zorgvraag waar vanuit verschillende disciplines tegelijk behandeling is gewenst? Dan kunt u terecht bij het Expertiseteam Dordrecht. Onze multidisciplinaire expertiseteams zijn gespecialiseerd in de begeleiding van kwetsbare ouderen en bieden de juiste zorg bij chronische aandoeningen zoals multiple sclerose (MS), de ziekte van Parkinson en bij revalidatie na een CVA (beroerte).

Specialistische zorg thuis

Kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag kunnen op verwijzing van de huisarts of medisch specialist bij onze expertiseteams terecht. De expertiseteams zijn gespecialiseerd in chronische aandoeningen en bieden de juiste, op elkaar afgestemde zorg. Een belangrijke taak van de expertiseteams is om een analyse te maken van de problematiek en de huisarts en/of het zorgteam adviezen te geven over behandeling en begeleiding. Ook is gespecialiseerde behandeling of een combinatie van behandelingen mogelijk zoals ergotherapie, fysiotherapie, logopedie of voedings- en dieetadvies.

Samen deskundig

Afhankelijk van de zorgvraag wisselt de samenstelling van het expertiseteam. Het team kan bestaan uit een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog, logopedist, diëtist, psycholoog en/of geestelijk verzorger. De behandelaars binnen het expertiseteam overleggen intensief met elkaar, uw huisarts en andere betrokkenen om samen de juiste zorg te kunnen bieden.
+lees meer

Expertiseontwikkeling

Expertiseontwikkeling, samenwerking met zorgpartners en participatie in wetenschappelijk onderzoek zijn kernactiviteiten waarmee we voortdurend bezig zijn om de zorg en dienstverlening aan onze cliënten te verbeteren. Vanuit PZC Dordrecht zijn er nauwe samenwerkingsverbanden met zorginstellingen in de regio en zijn we aangesloten bij landelijke en regionale netwerken zoals CVA-ketenzorg, ParkinsonNet, MS Drechtsteden en EENnacoma.

PZC Dordrecht-onze expertise
PZC Dordrecht-onze expertise
PZC Dordrecht-onze expertise

Wilt u meer informatie over de inzet van onze expertiseteams bij complexe zorgvragen? Onze medewerkers helpen u graag verder. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt ons ook mailen. Wij nemen dan contact met u op.