Skip links

Terug naar
overzicht

Revalidatie na een CVA

Een beroerte (CVA) kan het leven van iemand van de een op andere dag enorm veranderen. Er kan sprake zijn van lichamelijke beperkingen, maar ook andere klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen en veranderingen in gedrag kunnen een rol spelen. PZC Dordrecht biedt specifieke expertise bij revalidatie na een beroerte. Ook bieden we poliklinische revalidatiezorg waarbij geen sprake is van een tijdelijke opname.

Wat is een CVA?

De Latijnse benaming voor beroerte is CVA. CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident. Dat is de medische term voor een beschadiging in de bloedvaten van de hersenen. Een CVA kan op twee manieren ontstaan: door een hersenbloeding of een herseninfarct. In beide gevallen wordt de toevoer van bloed naar de hersenen verstoord. Daardoor krijgt een gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof en raakt het beschadigd. Door de verscheidenheid aan problemen zijn er bij de behandeling en begeleiding altijd meerdere disciplines betrokken.

Revalidatie na een CVA

Binnen PZC Dordrecht werken we met multidisciplinaire teams die goed op elkaar zijn afgestemd. Deze teams, onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist, bestaan uit diverse behandelaars. De revalidatie is in eerste instantie gericht op herstel. Waar herstel niet meer mogelijk is, begeleiden we iemand om zo goed mogelijk om te leren gaan met de beperkingen.

Poliklinische revalidatie na een CVA

Na ontslag uit het ziekenhuis of na verblijf in ons revalidatiecentrum nog behandeling nodig? Dan spreken we over poliklinische revalidatie. Meestal gebeurt dat op locatie, maar behandeling aan huis is in Dordrecht ook mogelijk. Dan wordt u behandeld en begeleid door de specialisten uit ons Expertiseteam Dordrecht.

Expertiseteam Dordrecht

Vanuit het Expertiseteam Dordrecht bieden we specialistische zorg voor mensen die nog thuis wonen en problemen ondervinden als gevolg van een beroerte. De behandelaars komen bij de mensen thuis indien nodig. Verwijzing vindt plaats door de huisarts of medisch specialist.

ASZ Behandelpad

Speciaal voor mensen die een beroerte hebben meegemaakt en hun mantelzorgers is er een app ontwikkeld waarin informatie over het behandeltraject en de aandoening in kleine stappen wordt uitgelegd. Deze app heet ASZ Behandelpad en is te downloaden voor zowel Android als iOS.

Samenwerken en kennisdelen

We werken samen met andere regionale en landelijke zorgverleners zoals de geriaters en neurologen uit het Albert Schweitzer Ziekenhuis, de behandelaars en revalidatieartsen van Rijndam Revalidatie en met wijkverpleegkundigen van thuiszorgorganisaties. Met de Hersenstichting werken we samen waar het gaat om lotgenotencontact.

PZC Dordrecht-revalidatie na CVA
PZC Dordrecht-revalidatie na CVA

Meer weten of een afspraak maken? Onze medewerkers helpen u graag verder. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt ons ook mailen. Wij nemen dan contact met u op.