Skip links

Terug naar
coronavirus

Kan ik op bezoek komen?

Onze locaties zijn geopend voor bezoek. Het dragen van een mondneusmasker is niet meer verplicht. Meer informatie over onze bezoekregeling, vindt u op deze pagina.

Op dit moment gelden onderstaande regels.*

– Conform de landelijke richtlijnen geldt op dit moment geen beperking in het aantal bezoekers op de afdelingen die open zijn. Echter wij vragen bezoekers om hier voorzichtig mee om te gaan vanwege de kwetsbaarheid van onze doelgroep.

– Nu mondkapjes niet meer verplicht zijn, is goede handhygiëne erg belangrijk. Was regelmatig uw handen en maak gerust gebruik van de desinfectiemiddelen die in onze locaties overal tot uw beschikking staan. U bent uiteraard vrij om wel een mondkapje te dragen.

Bezoektijden
We zijn de hele dag (en avond) geopend voor bezoekers.
Let op: voor Revalidatiezorg Dordrecht gelden afwijkende bezoektijden vanwege de therapieën. Deze vindt u op de website.

* Zodra er een coronabesmetting wordt geconstateerd bij een bewoner, kunnen de bezoekregels hierop aangepast worden voor de bewoners van die betreffende afdeling. De bewoners en eerste contactpersonen die het betreft, worden hierover geïnformeerd.

** Als er meerdere besmettingen op één afdeling zijn, gaat de afdeling in sociale isolatie. Als meer dan de helft van de bewoners besmet is met het coronavirus, wordt de afdeling een cohort. (Het kan ook zijn dat de arts besluit al eerder in cohort te gaan, als blijkt dat er een groot besmettingsrisico is.)
Op een afdeling in sociale isolatie en een cohortafdeling zijn 2 bezoekers per bewoner per 24 uur toegestaan. Ook gelden er andere regels voor u als bezoeker, zoals het dragen van een FFP2 mondmasker en beschermende kleding. Hier wordt u mondeling of schriftelijk over geïnformeerd.


Wij begrijpen dat u zich zorgen kunt maken. Wanneer wij daar aanleiding toe zien, nemen wij direct contact met u op.