Skip links

Terug naar
coronavirus

Kan ik op bezoek komen?

Onze locaties zijn geopend voor bezoek. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht. Daarnaast is het belangrijk dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Wat verder nog van belang is, vindt u op deze pagina.

Op dit moment gelden onderstaande regels.*

– Conform de landelijke richtlijnen geldt een beperking van het aantal bezoekers: maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag (uitgezonderd kinderen jonger dan 13 jaar).

Let op: daar waar geen 1,5 meter afstand mogelijk is, moet men uitwijken naar centrale ruimtes zoals de Plaza (Crabbehoven), De Koningshoff (Dubbelmonde), ontbijtruimte/serre (Albert Schweitzerplaats), terras, tuin, et cetera.

– Het aantal mensen in een ruimte blijft aan een maximum gebonden omdat deze zijn ingericht op 1,5 meter afstand (denk aan de kamers en de woonkamers). Bezoek mag in de woonkamer komen maar het dringende advies is om zoveel mogelijk op de kamer van uw naaste te blijven. Tenzij dit qua aantal personen en de 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Dan verzoeken wij u uit te wijken naar de centrale ruimtes zoals hierboven genoemd.

– Het dragen van mondneusmaskers is verplicht in onze locaties. Dat geldt zowel voor bezoekers als voor medewerkers.

– Handhygiëne bij binnenkomst is verplicht.

– De basisregels blijven: 1,5 meter afstand, handhygiëne, testen en thuisblijven bij klachten.

– De mondneusmaskers liggen op tafels bij alle ingangen en bij de recepties (in Albert Schweitzerplaats bij de entree op de afdeling).

Bezoektijden
De bezoektijden worden op dit moment niet aangepast. We zijn de hele dag (en avond) geopend voor bezoekers.
Let op: voor Revalidatiezorg Dordrecht gelden afwijkende bezoektijden vanwege de therapieën. Deze vindt u op de website.

* Zodra er een coronabesmetting wordt geconstateerd bij een bewoner, kunnen de bezoekregels hierop aangepast worden voor de bewoners van die betreffende afdeling. De bewoners en eerste contactpersonen die het betreft, worden hierover geïnformeerd.

** Als er meerdere besmettingen op één afdeling zijn, gaat de afdeling in sociale isolatie. Als meer dan de helft van de bewoners besmet is met het coronavirus, wordt de afdeling een cohort. Op een afdeling in sociale isolatie en een cohortafdeling zijn 2 bezoekers per bewoner per 24 uur toegestaan. Ook gelden er andere regels voor u als bezoeker, zoals het dragen van een FFP2 mondmasker en beschermende kleding. Hier wordt u mondeling of schriftelijk over geïnformeerd.


Wij begrijpen dat u zich zorgen kunt maken. Wanneer wij daar aanleiding toe zien, nemen wij direct contact met u op.