Skip links

ADRA Nederland schenkt tablets voor digitale ondersteuning revalidatie

Directeur Geert Hendriks van ADRA Nederland heeft op woensdag 3 maart acht tablets overhandigd aan Marco Sternal, manager Revalidatiezorg Dordrecht. Samen met Johan Groen, bestuurder van PZC Dordrecht, nam Marco Sternal de tablets in ontvangst.

Tablets als hulpmiddel voor de revalidatie
ADRA Nederland zet zich wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid.  Zij bestrijdt structurele armoede en verbetert op duurzame wijze de levensomstandigheden van mensen wereldwijd. Toch is nu bewust gekozen voor een zorgorganisatie in eigen land. Geert Hendriks: “De pandemie drukt hard op de maatschappelijke pijnplekken in Nederland. Eén daarvan is eenzaamheid bij ouderen. Bovendien is de generatiebreuk door de snelle digitale ontwikkelingen steeds verder gaan scheuren. Terwijl we weten dat het inzetten van computers het contact tussen mensen kan vereenvoudigen. Het schuurt aan twee kanten. Het aanbieden van de tablets is ons respons op het knelpunt.”

De non-profitorganisatie heeft speciaal voor PZC Dordrecht gekozen omdat de vader van een medewerker op de revalidatieafdeling bij ons lag. Meity Bodenstaff- de Folter, medewerker Voorlichting & Bewustwording: “Mijn vader voelde zich thuis op de afdeling. Elke dag keek hij uit naar onze bezoekjes. Het is vreselijk als bewoners geen of beperkt bezoek kunnen ontvangen. Hopelijk verzacht het beeldbellen een klein beetje de pijn van het gemis.” “Dit sluit precies aan op onze kernwaarden persoonlijk, zingevend en creatief. Wij zoeken steeds op creatieve wijze naar manieren om persoonlijk contact te houden met de naasten. Zeker tijdens de sluiting van de verpleeghuizen in de eerste lockdown was dit ongelooflijk belangrijk.”, aldus bestuurder Johan Groen.

Tablets voor revalidatie
Behalve voor beeldbellen kunnen de tablets ook op andere manieren ingezet worden. De bedoeling is dat zij actief gebruikt gaan worden als onderdeel van een revalidatietraject. Denk aan toelichting geven op het ziektebeeld via online beeldmateriaal, het leren van digitaal bestellen van goederen en diensten en het volgen van instructiefilmpjes gemaakt door de therapeuten van Revalidatiezorg Dordrecht (onderdeel van PZC Dordrecht).
“Binnen de revalidatie is het belangrijk dat iemand zelf de regie behoudt. Alles is revalidatie is ons uitgangspunt. Zo behoud je je zelfstandigheid en zelfredzaamheid en deze tablets voegen hier een digitale dimensie aan toe” geeft Marco Sternal aan.

Mentale ondersteuning
Naast praktische ondersteuning van de revalidatie geven de tablets ook mentale ondersteuning. Voor ouderen betekent het werken met digitale middelen soms ook het overwinnen van angst voor de onbekende digitale wereld. Doordat alles steeds verder digitaliseert, voorkomt het ook dat mensen in een isolement raken. Met behulp van digitale middelen kunnen ouderen hun welzijn en zelfstandigheid verhogen.