Skip links

Geslaagd symposium ‘Zinvolle zorg in het verpleeghuis’

Wat is de samenhang tussen zorg en zin in het verpleeghuis en welke rol speelt de geestelijk verzorger hierbij? Nico van der Leer, geestelijk verzorger en zingevingsspecialist bij PZC Dordrecht, presenteerde tijdens een interactief online symposium de resultaten van zijn promotieonderzoek naar deze thema’s.

Opgenomen worden in een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis die iemand overkomt. Dat kan zingevingsvragen oproepen als ‘Wie ben ik nog?’ Gaan werken in een verpleeghuis is daarentegen vaak een bewuste keus, die alles te maken heeft met de eigen zingeving: van betekenis willen zijn voor anderen.
In het onderzoek van Van der Leer staat de vraag centraal wat het in de praktijk voor iemand betekent om in het verpleeghuis te verblijven, te wonen of te werken. De geestelijk verzorger blijkt een belangrijke rol te kunnen spelen in de bewustwording en ondersteuning van de aandacht voor zingeving. Het onderzoek laat zien dat niet alleen zorgverleners maar ook zorgvragers van betekenis willen zijn. Dat maakt het verpleeghuis tot een plek waar mensen met elkaar optrekken en voor elkáár zorgen.

Zingeving een podium geven
Zingeving in leven, zorg en werk is waarin PZC Dordrecht zich onderscheidt. Het is de rode draad binnen PZC Dordrecht, of je er nu woont of werkt. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk? Hoe ervaart een zorgvrager dit ten opzichte van de zorgverlener? Dit en vele andere onderwerpen zijn besproken tijdens het symposium, waarbij niet alleen het podium is gegeven aan Nico van der Leer maar ook aan onder andere prof.dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek, prof. dr. Marie-José Gijsberts, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg en drs. Claartje Kruijff, psycholoog, voormalig Theoloog des Vaderlands en Remonstrants predikant. Daarnaast vertelde een van onze zorgprofessionals en een bewoner hoe zij tegen zingeving aankijken.
Ook is aandacht besteed aan beleid met betrekking tot zingeving in de verpleeghuiszorg waarbij Anno Pomp (coördinator strategie langdurige zorg VWS) en Wim van der Kruijff, CDA-raadslid in de gemeente Dordrecht, hun visie hebben gedeeld. Hierna kregen zij symbolisch het boek ‘Zinvolle zorg in het verpleeghuis’ van Van der Leer overhandigd.
Het dagvoorzitterschap van dit symposium was in handen van Wout Huizing, stafmedewerker van Reliëf.

Samen werken aan zingeving
Naast de online aanwezigen waren er diverse professionals live aanwezig bij het symposium. Deze professionals, van negen verschillende zorgorganisaties uit Nederland, kwamen na afloop van het symposium bij elkaar om te onderzoeken of zij elkaar kunnen vinden in een gezamenlijke visie op gebied van zingeving in het verpleeghuis. Wat deze visie inhoudt en hoe de samenwerking vorm krijgt, wordt nu verder onderzocht.