Skip links

Terug naar
overzicht

Langdurige Intensieve Neurorevalidatie

De zorg voor mensen in laagbewuste toestand na coma is complex. Onze expertise op het gebied van Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN) is uniek in de regio. Met een multidisciplinair afgestemd zorg- en behandelprogramma en actieve inzet van familie en mantelzorgers werken wij samen aan herstel waar mogelijk.

Wij gaan door waar anderen opgeven

Het doel van ons revalidatieprogramma is het realiseren van een hoger niveau van bewustzijn en het vergroten van de kwaliteit van leven. Er zijn drie fases tijdens het verblijf: de observatiefase, behandelfase en ontslagfase. De observatiefase is bedoeld om een op maat gemaakt behandelplan op te stellen, afgestemd op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de zorgvrager. Na het opstellen van het behandelplan starten we met de behandelingen. We kijken per persoon wat we kunnen bieden en doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt. Zolang we vooruitgang zien, gaan we door.
Een gemiddeld verblijf van de zorgvrager bij PZC Dordrecht ligt tussen de zes en twaalf maanden. Na het revalidatieprogramma zoeken we samen met de zorgvrager en naasten naar een passend verblijf afgestemd op de behaalde resultaten.

Intensieve zorg

De complexiteit van de zorg voor mensen in laagbewuste toestand is heel groot. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg en voert de regie over het multidisciplinaire behandelteam. Er is intensief overleg binnen het team. Ook familie en mantelzorgers spelen een grote rol in het revalidatieproces. Zij kennen de persoon het beste en hun betrokkenheid is van grote waarde.

Koploper in Nederland

Als koploper in Nederland op het gebied van Langdurige Intensieve Neurorevalidatie investeren we veel in scholing en volgen we alle landelijke ontwikkelingen. Ook zijn we aangesloten bij het landelijk expertisenetwerk EENnacoma. Uitwisseling van kennis en ervaring leidt ertoe dat we mensen steeds beter vooruit kunnen helpen naar een zo zinvol mogelijk bestaan.

Prikkelarme omgeving

De bewoners die het LIN-programma volgen, hebben de beschikking over een eigen appartement met een gedeelde badkamer. Er is een gemeenschappelijke, prikkelarme huiskamer waar bewoners alleen of met familie en mantelzorgers kunnen verblijven.

PZC Dordrecht-LIN
PZC Dordrecht-LIN woonkamer
PZC Dordrecht-LIN

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Zorgwinkel. Onze medewerkers helpen u graag verder. De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur. Telefonisch zijn we bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.30 uur.