Skip links

PZC Dordrecht getroffen door beveiligingsincident Nedap

Op donderdag 27 oktober zijn wij op de hoogte gebracht door Nedap (leverancier van ons cliëntportaal Caren) dat daar een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden. De kwetsbaarheid in de software is direct opgelost en er is een onderzoek gestart naar de mogelijke impact. Daaruit is gebleken dat PZC Dordrecht één van de zorgorganisaties is die getroffen is door dit beveiligingsincident. Nedap heeft meteen maatregelen genomen maar helaas kon niet worden voorkomen dat ook van een deel van de cliënten van PZC Dordrecht informatie is gedownload uit het zorgportaal Caren. Wij zijn hier recent over geïnformeerd door Nedap. Het heeft ons enige tijd gekost om duidelijk te krijgen wie het betreft en wat er precies is gebeurd. Zorgvuldigheid is hierbij van groot belang. Dat is de reden dat wij de getroffen cliënten niet eerder konden informeren.

Over Caren
Caren is een digitale omgeving waar mensen en zorginstanties informatie met elkaar uitwisselen. Het systeem wordt gebruikt door bijna een half miljoen mensen en ruim 9.000 zorgaanbieders. Nedap is de leverancier van Carenzorgt.nl.

Wat betekent dit voor onze cliënten?
Cliënten die dit betreft, worden geïnformeerd. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de documenten verspreid zijn. Nedap heeft direct aangifte gedaan bij de politie en de politie doet nog verder onderzoek. Inmiddels is er een verdachte aangehouden. Nedap staat in contact met de politie over de voortgang van het onderzoek.

Privacy en beveiliging
Wij vinden privacy en beveiliging van gegevens zeer belangrijk en hebben hier doorlopend aandacht voor. We hebben dan ook direct melding gemaakt van dit incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij betreuren het zeer dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden.
We zijn nu in verdere afwachting van het politieonderzoek.

Meer informatie
Hoe er bij PZC Dordrecht wordt omgegaan met privacy vindt u op onze website. Aanvullende informatie over het incident vindt u op de website van Caren.
Voor vragen of meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, kunt u een e-mail sturen naar fg@pzcdordrecht.nl.