Skip links

Sven de Langen volgt Johan Groen op als bestuurder

In januari 2022 start Sven de Langen als nieuwe bestuurder van PZC Dordrecht. De Langen neemt het stokje over van Johan Groen die met pensioen gaat.

Afscheid van een tijdperk
Johan Groen heeft ruim 46 jaar gewerkt in de ouderenzorg, waarvan de laatste 12,5 jaar als bestuurder van PZC Dordrecht. Hij heeft PZC Dordrecht door grote veranderingen in de (ouderen)zorg en door crises geloodst. Onder zijn leiding is expertise ontwikkeld rond zingevingsvraagstukken in de ouderenzorg; ‘leven met sterven’. Johan heeft veel medewerkers en bewoners geïnspireerd om te luisteren naar elkaar, er voor elkaar te zijn. Dankzij hem is PZC Dordrecht meer dan een zorggroep. PZC Dordrecht zorgt voor een thuis waar aandacht voor welzijn en zingeving voorop staan.

Ruime bestuurlijke ervaring
Met De Langen bindt PZC Dordrecht een bestuurder aan zich die in staat is om zowel intern als extern verbinding te creëren. Sinds 2017 is De Langen wethouder van Zorg, Volksgezondheid, Ouderen en Sport bij de Gemeente Rotterdam. Zijn bestuurlijke en regionale ervaring en zijn netwerk zijn relevant voor de opgaven waarvoor PZC Dordrecht staat: het intensiveren van regionale en ketensamenwerking en het concretiseren en uitvoeren van de (huisvestings)strategie. Het is echter niet de relevantie van deze ervaring die doorslaggevend is geweest in de keuze voor Sven de Langen. Van doorslaggevende betekenis waren zijn bewuste keuze voor de sector, PZC Dordrecht, haar bewoners en de medewerkers. En daarnaast zijn drive om niet alleen strategisch, maar ook operationeel te doen wat nodig is om een gezonde toekomst voor PZC Dordrecht zeker te stellen.
De raad van toezicht is verheugd over zijn komst. Kim Bruggeman, voorzitter van de raad van toezicht: “Sven de Langen brengt relevante bestuurlijke ervaring met zich mee vanuit zijn wethouderschap. Echter, niet die ervaring als wethouder, maar vooral zijn betrokken persoonlijkheid heeft de doorslag gegeven in onze keuze voor Sven als bestuurder van PZC Dordrecht.”