Skip links

CVA keten Zuid- Holland Zuid: wie zijn we en wat doen we?

Revalidatiezorg Dordrecht is onderdeel van de CVA-keten Zuid-Holland Zuid. In de CVA-keten Zuid-Holland Zuid werken meerdere organisaties samen om de zorg voor mensen die een CVA (beroerte) hebben doorgemaakt zo goed mogelijk op elkaar te af te stemmen. Deze keten heeft voor zorgprofessionals een nieuwe brochure uitgebracht. Het doel: nog betere samenwerking in de keten om de beste zorg te realiseren voor patiënten die een CVA hebben doorgemaakt.

In de CVA-keten Zuid-Holland Zuid werken 9 zorginstellingen en de patiëntenvereniging hersenletsel.nl samen om de zorg voor mensen die een CVA hebben doorgemaakt zo goed mogelijk op elkaar te af te stemmen.
Een beroerte is een ongelooflijk ingrijpende gebeurtenis, zowel voor de patiënt als voor naasten. In korte tijd gebeurt er heel veel. De zorg begint meestal na een 112-melding of een verwijzing in het ziekenhuis en wordt overgenomen door diverse zorgpartners zoals (poli)klinische revalidatiecentra, dagbehandeling, verpleeghuiszorg en de huisartsen. De patiënt volgt een persoonlijk traject om zo goed mogelijk te herstellen. Hierbij is het belangrijk dat alle zorg goed op elkaar is afgestemd. Met natuurlijk zo kort mogelijke lijnen tussen zorgprofessionals en tussen zorginstellingen onderling.

Brochure CVA-ketenzorg
Omdat er veel verschillende zorgprofessionals werkzaam zijn in de keten en niet bij iedereen bekend is wat deze ketensamenwerking precies inhoudt, is de nieuwe brochure CVA-ketenzorg Zuid-Holland Zuid ontwikkeld. Het doel van de brochure is om zorgverleners in de keten en regio een goed beeld te geven van de rol van alle ketenpartners. Op die manier willen we de samenwerking nog verder verbeteren. De brochure is te vinden op de website van Drechtzorg.