Skip links

Terug naar
de Zorgwinkel

U heeft een zorgvraag

Heeft u verzorging, verpleging of behandeling nodig? Wij helpen u bij de Zorgwinkel graag verder. Ook voor dagbesteding, thuiszorg en huishoudelijke hulp kunt u bij ons terecht. Onze medewerkers zijn zeer deskundig en staan voor u klaar om u te ontzorgen. Omdat we uit ervaring weten dat er best veel komt kijken bij het regelen van de juiste zorg.

Indictie of herindicatie

Voor een aantal van onze woon- en zorgvormen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van de gemeente Dordrecht (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo). In een indicatiebesluit staat welke zorg u nodig heeft, op hoeveel zorg u recht heeft en voor hoe lang. Onze zorgconsulenten kunnen u helpen bij het aanvragen van een indicatie of herindicatie.

Wat zijn de kosten?

Wat gaat u betalen voor de zorg die u nodig heeft? Heel veel regels en vooral uw eigen situatie spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de kosten voor de zorg die u nodig heeft. De medewerkers van de Zorgwinkel wijzen u graag de weg.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor zorg of ondersteuning thuis en met verblijf (Wet langdurige zorg en Wmo). Ook geeft zij informatiefolders uit die inzicht geven in de eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor zorg met verblijf. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is? Bereken het met de rekenhulp van het CAK.

Wachtlijstbeheer

De Zorgwinkel beheert de wachtlijst van PZC Dordrecht en wijst de zorg aan u toe. Wilt u weten of er een wachtlijst is? Neem dan contact op met de Zorgwinkel.

Dagbesteding

Woont u thuis en wilt u uw zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden? Op onze dagbesteding staat zelfredzaamheid centraal. We gaan uit van wat u wél kan. Veel aandacht gaat uit naar bewegen. Daarnaast kunt u gebruikmaken van georganiseerde groepsactiviteiten. Uiteraard houden we bij alles rekening met uw mogelijkheden.

Thuiszorg

Wanneer u zelfstandig in onze woonzorgcentra woont en meer zorg nodig heeft, biedt thuiszorg van PZC Dordrecht uitkomst. Vanuit onze woonzorgcentra Crabbehoven en Dubbelmonde bieden vaste teams 24 uur per dag zorg die is afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.

PZC Dordrecht-de zorgwinkel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Zorgwinkel. Onze medewerkers helpen u graag verder. De Zorgwinkel is geopend op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.