Skip links
In gesprek met de dagbesteding

In gesprek met de dagbesteding

Dit artikel is de eerste in een serie van artikelen waarin Jannet van Klaveren, GZ-psycholoog van PZC Dordrecht, oud-cliënten opzoekt die op onze afdeling Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN) gerevalideerd hebben. Zij vraagt hen naar hun ervaring op de afdeling en hoe het nu met ze gaat.