Skip links

Hoe gaan wij om met het coronavirus?

Inmiddels hebben we in het hele land te maken met coronabesmettingen. Voor de meest actuele informatie rond het coronavirus (COVID-19) verwijzen we naar het RIVM en de rijksoverheid. De rijksoverheid heeft zowel een website als een hulplijn voor vragen over het Coronavirus: telefoonnummer 0800-1351.
Op de website van de branchevereniging Actiz vindt u hier algemene informatie over de tijdelijke sluiting van de deuren van verpleeghuizen en woonzorgcentra.

Hieronder vindt u informatie over hoe PZC Dordrecht omgaat met de coronacrisis. Onderaan de tekst vindt u de contactgegevens en waar u terecht kunt met vragen. Wij houden u op de hoogte door per maand een update te plaatsen.

Antwoorden op veelgestelde vragen op een aparte pagina

In de afgelopen maanden hebben we veel informatie op onze nieuwspagina geplaatst. Om dit voor u te clusteren,  hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden uit de nieuwsupdates voor u op een rij gezet. Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Zijn er afdelingen dicht vanwege (een verdenking op) corona?

De actuele stand van zaken vindt u hier.

Update 25 juni

In eerdere communicatie zijn we uitgegaan van een volgende stap in de bezoekersregeling per 1 juli. Dit vervroegen we echter naar zaterdag 27 juni zodat ook de bewoners van Crabbehoven dagelijks bezoek kunnen ontvangen. Het gaat namelijk goed en we constateren op dit moment gelukkig al langere tijd geen nieuwe besmettingen. Daarom durven wij deze stap te nemen.

Bezoekregeling – een volgende stap vanaf 27 juni
Wat houdt deze volgende stap in per locatie?

Locatie Crabbehoven
– Eén bezoeker per dag, ongeacht op welke afdeling men woont. Bezoeker mag één kind tot 12 jaar meenemen. Ook een huisdier mag worden meegenomen.
– Bezoek binnen de tijdsloten 09.30 – 12.30 of 14.00 – 17.00 uur.
– Bezoek mag bewoner meenemen naar de tuin of een ommetje maken. Bij voorkeur niet naar het winkelcentrum of andere plaatsen waar groepen mensen zijn omdat daar de 1,5 meter moeilijker gehandhaafd kan worden.
– Bewoner mag zelfstandig naar buiten.
– Bezoekregisseur blijft tot nader order gehandhaafd in verband met de registratie van bezoekers en het uitdelen van de mondkapjes. Registratie blijft nodig voor eventueel contactonderzoek als er een besmetting optreedt.
– Mondkapje blijft van kracht voor bezoeker als het bezoek binnen is. Gelieve koffie/thee buiten te nuttigen en de tafels schoon achter te laten.
– Buiten mag het mondkapje af.
– De 1,5 meter blijft zoveel mogelijk gehandhaafd (ook buiten).

Locatie Dubbelmonde
– Eén bezoeker per dag. Bezoeker mag één kind tot 12 jaar meenemen. Ook een huisdier mag worden meegenomen.
– Bezoek binnen de tijdsloten: 09.30 – 12.30 of 14.00 – 17.00 uur.
– Bezoek mag bewoner meenemen naar de tuin of een ommetje maken, bij voorkeur niet naar het winkelcentrum of andere plaatsen waar groepen mensen zijn vanwege de grotere risico’s.
– Bewoner mag zelfstandig naar buiten.
– Bezoekregisseur blijft tot nader order gehandhaafd in verband met de registratie van bezoekers en het uitdelen van de mondkapjes. Registratie blijft nodig voor eventueel contactonderzoek als er een besmetting optreedt.
– Mondkapje blijft van kracht voor bezoeker als het bezoek binnen is. Gelieve koffie/thee buiten te nuttigen en de tafels schoon achter te laten.
– Buiten mag het mondkapje af.
– De 1,5 meter blijft zoveel mogelijk gehandhaafd (ook buiten).

Locatie Albert Schweitzerplaats (ASP)
– Eén bezoeker per dag. Bezoeker mag één kind tot 12 jaar meenemen. Ook een huisdier mag worden meegenomen.
– Bezoek binnen de tijdsloten 10.00 – 12.00 uur of 14.30 – 16.30 uur.
– Bezoek mag bewoner meenemen naar het terras of een ommetje maken.
– Bewoner mag zelfstandig naar buiten.
– Bezoekregisseur blijft tot nader order gehandhaafd in verband met de registratie van bezoekers en het uitdelen van de mondkapjes. Registratie blijft nodig voor eventueel contactonderzoek als er een besmetting optreedt.
– Mondkapje blijft van kracht voor bezoeker als het bezoek binnen is. Gelieve koffie/thee buiten te nuttigen en de tafels schoon achter te laten.
– Buiten mag het mondkapje af.
– De 1,5 meter blijft zoveel mogelijk gehandhaafd (ook buiten).

(Proef)verlof
Vanaf zaterdag 27 juni is het voor de cliënten van de revalidatieafdelingen weer mogelijk om met proefverlof naar huis te gaan, inclusief overnachting. Dit wordt gezien als een verlengde van de behandeling en is een graadmeter om te kijken of cliënt met ontslag naar huis kan.
Ook voor de bewoners op de afdeling LIN waar mensen verblijven met bewustzijnsstoornissen, is het toegestaan om met proefverlof naar huis te gaan, inclusief overnachting. Dit wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het herstel. Voorwaarde hiervoor is wel dat de specialist ouderengeneeskunde akkoord is en dat dit vastgelegd is in het zorgplan.

Voor alle andere afdelingen van Crabbehoven en Dubbelmonde geldt dat de bewoner wel mee mag voor een bezoek aan huis, maar nog niet kan overnachten. Dit geeft namelijk extra risico’s met hulp bij zelfzorghandelingen en dergelijke.
Voor de bewoners van de afdeling kleinschalige dementiezorg (KDZ) geldt daarbij dat de specialist ouderengeneeskunde akkoord moet zijn (zoals altijd al gebruikelijk) en dat dit is vastgelegd in het zorgplan.

Voor alle (proef)verlof geldt, dat als een afdeling in sociale isolatie is vanwege een (verdenking op) besmetting, het (proef)verlof niet is toegestaan.

Bezoekregeling – een volgende stap vanaf 4 juli
Vanaf 4 juli mogen op alle locaties twee bezoekers per dag komen. Dit mogen er twee tegelijk zijn of verspreid over de dag. Let op: wel binnen de eerder genoemde tijdsblokken! Een kind tot 12 jaar en een huisdier mogen daarnaast ook worden meegenomen. Niet meer dan twee bezoekers tegelijk vanwege de 1,5 meter afstand. Onderzocht wordt of er gebruik kan worden gemaakt van digitale bezoekregistratie. Zodra dat mogelijk is, zou er ook weer een openstelling voor de avond kunnen komen.

Quarantainer tot 15 juli
U kunt nog tot 15 juli gebruikmaken van de quarantainers bij Crabbehoven en Dubbelmonde. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden door families die met elkaar op bezoek willen komen, bijvoorbeeld gezinnen met kinderen.

Horeca start weer op
Wij streven ernaar om 16 juli de Plaza in Crabbehoven en restaurant De Koningshoff in Dubbelmonde weer te openen. In de loop van deze week worden de looproutes aangegeven zodat iedereen alvast kan wennen aan de nieuwe situatie. In beide horecagelegenheden staat een standaard met desinfectans waar de bezoekers hun handen moeten desinfecteren.

Crabbehoven Plaza
Vanaf 23 juni kan men al koffie/thee, drankje, ijsje, tosti of een broodje afhalen in de Plaza om in de tuin te nuttigen. Uiteraard op 1,5 meter afstand.
Vanaf 16 juli is men welkom om in de Plaza plaats te nemen (maximaal 30 personen). Iedere bezoeker moet zich melden voor registratie. Links van de kassa komt hiervoor een tafel te staan. Gezien de hoeveelheid rolstoelen is het aantal van 30 namelijk niet te herleiden naar het aantal bezette stoelen.

Restaurant De Koningshoff Dubbelmonde
In de eerste fase (vanaf 16 juli) is het restaurant alleen geopend voor de bewoners van Dubbelmonde in de middag. In totaal kunnen er 16 bezoekers plaatsnemen.
Er wordt gewerkt met shifts waarop men kan inschrijven zodat niet alle bewoners tegelijk naar binnen gaan. De bewoners worden hier apart over geïnformeerd.

Update 18 juni

Naar buiten per zaterdag 20 juni weer mogelijk!
Er lag een dringend verzoek om naast de bezoekregeling nog eens heel goed te kijken naar de mogelijkheid om naar buiten te kunnen gaan op alle drie de locaties. Na afstemming met andere ouderenzorgorganisaties in de regio is besloten om vanaf zaterdag 20 juni het naar buiten gaan toe te staan. De bezoeker mag de bewoner meenemen naar de tuin, het balkon, het terras of een ommetje maken. Wij verzoeken u dringend om niet naar het winkelcentrum of andere plaatsen te gaan waar groepen mensen zijn vanwege de grotere risico’s. Daarnaast mag de bewoner ook zelfstandig naar buiten. Het dragen van een mondneusmasker binnen blijft verplicht. Buiten is er minder kans op besmetting en mag het mondneusmasker af (hoeft niet). Ook als u achter de rolstoel loopt en er minder dan 1,5 meter afstand is. In dat geval ademt u namelijk niet in elkaars gezicht. Wel adviseren wij u om ook buiten zoveel mogelijk afstand te houden. Bij gebruik van het mondneusmasker het masker alleen bij de elastieken beetpakken en afdoen.

Brengen en halen van de was/boodschappen
Nu de bezoekregeling wordt versoepeld, heeft dit gevolgen voor het logistieke wasproces. Vanaf 15 juni kunt u zelf weer de was en eventuele persoonlijke boodschappen meenemen voor onze bewoners en daarbij ook de vuile was weer retour nemen. Ook onze externe wasserijen (Wasserij Joke, Wasserij Drechtsteden en Wasserij Stoomshop) hervatten vanaf die datum hun werkzaamheden. Zij halen en brengen zelf weer de was op de afdelingen.

Toch zijn er situaties te bedenken dat u niet op bezoek kunt komen. Bijvoorbeeld als een afdeling tijdelijk wordt gesloten bij (een verdenking op) een besmetting met COVID-19. Wij hebben u eerder bericht hierover maar er zijn per locatie kleine aanpassingen in de regeling. Wij zetten de regeling per locatie voor u op een rij.

Crabbehoven
Als de afdeling van uw naaste tijdelijk wordt gesloten, blijft het mogelijk om op donderdagavond de schone was of eventuele persoonlijke boodschappen te brengen of de vuile was op te halen. Dit kan in de sluis van de hoofdingang tussen 18.00 en 20.00 uur. Daar komen twee containers te staan, één voor de schone en één voor de vuile was. Dit is bedoeld voor familieleden die zelf de was verzorgen en tijdelijk niet op bezoek kunnen komen.
Let op! Als pas op woensdag of donderdag bekend wordt dat een afdeling sluit, kunt u de was pas de week erop op donderdag brengen en halen. Dit komt omdat het logistiek niet haalbaar is dit op zo’n korte termijn te regelen.
Voorbeeld: op woensdag 1 juli hoort u dat een afdeling is gesloten wegens een verdenking op een besmetting. Als de test negatief blijkt, gaat de afdeling vaak de dag erna alweer open en kunt u alsnog op bezoek komen. Als de test positief blijkt, blijft de afdeling minimaal 2 weken dicht. Dan kunt u de week erop, op donderdag 9 juli de vuile was ophalen en eventuele schone was en/of boodschappen brengen.

Als een afdeling in sociale isolatie is voor tenminste twee weken vanwege een besmetting, blijven de externe wasserijen hun werkzaamheden gewoon uitvoeren. Uiteraard met inachtneming van de daarvoor geldende richtlijnen.

Dubbelmonde
Op Dubbelmonde is de situatie anders omdat dit losse appartementen zijn. Dan gaat veelal niet een gehele afdeling in isolatie. Als een bewoner wordt getest, geldt dat de familie niet op bezoek mag komen totdat de uitslag van de test bekend is. In dat geval neemt de zorg contact op met de eerste contactpersoon om afspraken te maken over de was.

Albert Schweitzerplaats (ASP)
Als een afdeling tijdelijk is gesloten vanwege (een verdenking op) een besmetting, kunt u net als de afgelopen weken op maandag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur de was/boodschappen halen/brengen. Dit wijkt dus af van wat wij vorige week meldden. De regeling blijft dus zoals hij nu ook al is.

Vrijwilligers
Nu de regels versoepelen, hopen we onze vrijwilligers ook weer te kunnen verwelkomen. Dat zal nog niet voor iedereen gelden want veel vrijwilligers vinden het zelf nog spannend of vallen onder de zogenaamde risicogroep. De planning is als volgt:
Vanaf 15 juni zijn weer vrijwilligers werkzaam die de taken van PZC Helpt overnemen. Dit is nog een beperkt aantal. Vanaf 1 juli kan een aantal vrijwilligers weer taken oppakken op de afdelingen, met uitzondering van de vrijwilligers in de leeftijd van 70 jaar en ouder. Zij kunnen vanaf 15 juli weer aan de slag, onder voorbehoud van gezondheid en als zij dit zelf ook willen.
Nog een leuk feitje: afgelopen week hebben de vrijwilligerscoördinator en haar collega alle vrijwilligers persoonlijk –aan huis- een klein cadeautje overhandigd namens PZC Dordrecht. Om hen te laten weten dat wij hen enorm missen en om hen een hart onder de riem te steken. De reacties waren hartverwarmend.

Horeca start weer op
Zoals eerder aangegeven doen wij de versoepeling van de maatregelen in kleine stappen om het zo veilig mogelijk te houden. Daarom is een volgende stap om onze horecagelegenheden weer open te stellen voor bewoners en medewerkers. Ook dit gaat fasegewijs. Wij streven ernaar om 16 juli de Plaza in Crabbehoven en restaurant De Koningshoff in Dubbelmonde weer te openen. Verdere informatie volgt nog.

Afspraken bij overlijden
Eerder meldden wij u dat in geval van overlijden van uw naaste, wij met één partij (de firma Klink) afspraken hebben gemaakt om de overledene over te brengen. Dit was om het aantal verkeersbewegingen intern zo veel mogelijk terug te dringen. Bovendien weet deze partij wat onze interne afspraken zijn op gebied van hygiëne en het voorkomen van besmettingen. Het staat u uiteraard geheel vrij om zelf voor een andere uitvaartondernemer te kiezen. Dat staat los van het overbrengen van de overledene. De firma Klink neemt met de eerste contactpersoon contact op om te horen wie de uitvaartondernemer van voorkeur is.
Op dit moment brengt de firma Klink de overledene nog naar een extern rouwcentrum. Dit is ontstaan vanwege de sluitingen van onze woonzorgcentra. Nu wij voorzichtig weer bezoekers toelaten, zijn we in gesprek om op korte termijn onze eigen rouwkamer weer te gaan gebruiken. Zodra we met de firma Klink de voorwaarden voor het gebruik van de rouwkamer hebben afgestemd, is extern overbrengen niet meer nodig bij overledenen waarbij geen verdenking is van corona. Als hier duidelijkheid over is, informeren wij u hierover.
Wij betreuren het dat er uitvaartondernemingen zijn die, zonder onze regels te kennen, de familie anders informeren en daardoor voor verwarring zorgen. Onze medewerkers zijn door ons geïnstrueerd dat alleen de firma Klink overbrengt. Met grote regelmaat evalueren we de samenwerking met de firma Klink.

Update 11 juni

Vorige week hebben we aangegeven dat we u inzicht zouden geven in de vervolgfases van de uitbreiding van de bezoekregeling. Dit hebben we opgesplitst in fases van twee weken zodat we goed kunnen monitoren wat de effecten zijn. Tot nu toe zijn we heel tevreden met hoe het loopt en zien we hoe waardevol dit is voor alle partijen. Hoe gaan we nu verder?

Bezoekregeling 15 t/m 30 juni

Crabbehoven
In de periode van 15 t/m 30 juni rouleert het bezoek per doelgroep. Op de dag dat de doelgroep van uw naaste aan de beurt is, is per bewoner één bezoeker per dag mogelijk tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en het hoeft niet altijd dezelfde bezoeker te zijn. De bezoekregisseur noteert voor wie u komt zodat wij weten welke bewoner bezoek heeft ontvangen. Als uw naaste in de huiskamer verblijft, mag u uw naaste zelf ophalen in de huiskamer. Het dragen van een mondneusmasker, het invullen van de vragenlijst bij binnenkomst en het behouden van 1,5 meter afstand blijven verplicht vanwege de veiligheid.

Doelgroepen in Crabbehoven
Kleinschalige Dementiezorg (KDZ): afdelingen Bosbes, Berberis, Plataan, Regenboog, Kustpad, Museum, Zuidenwind en Dauwdruppel
Niet-aangeboren-hersenletsel (NAH): afdelingen Cypres en Waterhoen
Geriatrische revalidatiezorg (GRZ): afdelingen Anemoon en Amaryllis
Wonen met zorg: afdelingen Anjer, Braam, Bonsai, Conifeer, Ceder, Citrus, Reiger, Aalscholver en huurders Henri Polakhof (HPH). De huurders HPH blijven vooralsnog onder Wonen met zorg vallen omdat zij inpandig in Crabbehoven verblijven.

Planning Crabbehoven
16 juni Kleinschalige dementiezorg (KDZ)
17 juni Revalidatie (GRZ) + NAH
18 juni Wonen met zorg
19 juni KDZ
20 juni GRZ + NAH
21 juni Wonen met zorg (incl. de huurders van Henri Polakhof)
22 juni KDZ
23 juni GRZ + NAH
24 juni Wonen met zorg (incl. de huurders van Henri Polakhof)
25 juni KDZ
26 juni GRZ + NAH
27 juni Wonen met zorg (incl. de huurders van Henri Polakhof)
28 juni KDZ
29 juni GRZ + NAH
30 juni Wonen met zorg (incl. de huurders van Henri Polakhof)

NB: maandag 15 juni valt nog onder de eerste fase van de bezoekregeling en wordt nog volgens planning ingevuld.

Dubbelmonde
Eén bezoeker per dag tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en het hoeft niet altijd dezelfde bezoeker te zijn. De bezoekregisseur noteert voor welke bezoeker u komt zodat wij weten welke bewoner bezoek heeft ontvangen. U kunt rechtstreeks naar het appartement van uw naaste gaan. Als uw naaste op de Eikendonck verblijft, dan graag van tevoren contact opnemen met de receptie van Dubbelmonde zodat zij het bezoek tijdig kunnen doorgeven aan de medewerkers van de Eikendonck. Zij zorgen er dan voor dat uw naaste in het eigen appartement aanwezig is. Het dragen van een mondneusmasker, het invullen van de vragenlijst bij binnenkomst en het behouden van 1,5 meter afstand blijven verplicht vanwege de veiligheid.

ASP
Eén bezoeker per dag tussen 15.00 en 17.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en het hoeft niet altijd dezelfde bezoeker te zijn. De bezoekregisseur noteert voor welke bezoeker u komt zodat wij weten welke cliënt bezoek heeft ontvangen. Het dragen van een mondneusmasker, het invullen van de vragenlijst bij binnenkomst en het behouden van 1,5 meter afstand blijven verplicht vanwege de veiligheid.

Wat gebeurt er na 1 juli?
Naast bovenstaande regeling denken we na over de volgende stappen. Dit hangt uiteraard af van hoe de situatie zich ontwikkelt maar we geven u graag inzicht in onze plannen.
We streven ernaar om per 1 juli één bezoeker per dag te verwelkomen voor alle bewoners. Dan werken we niet meer per doelgroep. U mag dan ook een kind tot 12 jaar meenemen en er mag een huisdier meegenomen worden. Ook mag u uw naaste meenemen naar de tuin in Crabbehoven en Dubbelmonde of naar het terras in ASP met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
De komende weken blijven wij de ontwikkelingen voortdurend monitoren. Als alles goed verloopt en het aantal besmettingen neemt niet toe, streven we ernaar om per 15 juli volledig open te gaan. Dan bekijken we ook of het weer mogelijk is voor de bewoners om onder begeleiding naar buiten te gaan.
Wij begrijpen dat veel bewoners en bezoekers graag weer terug willen naar ‘normaal’. Bovenstaande verruiming vinden wij best spannend omdat het grote stappen in een relatief korte tijd zijn. Maar ook wij zien dat de behoefte om elkaar te zien groot is en nemen dit altijd mee in onze afwegingen.

Brengen en halen van de was/boodschappen
Nu de bezoekregeling wordt versoepeld, heeft dit gevolgen voor het logistieke wasproces. Vanaf 15 juni kunt u zelf weer de was en eventuele persoonlijke boodschappen meenemen voor onze bewoners en daarbij ook de vuile was weer retour nemen. Ook onze externe wasserijen (Wasserij Joke, Wasserij Drechtsteden en Wasserij Stoomshop) hervatten vanaf die datum hun werkzaamheden. Zij halen en brengen zelf weer de was op de afdelingen.

Wat als u niet op bezoek kunt komen bij Crabbehoven of Dubbelmonde?
Tot 1 juli is het op donderdagavond mogelijk om de schone was of eventuele persoonlijke boodschappen te brengen of de vuile was op te halen. Dit kan bij Crabbehoven en Dubbelmonde in de sluis van de hoofdingang tussen 18.00 en 20.00 uur. Daar komen twee containers te staan, één voor de schone en één voor de vuile was. Dit is bedoeld voor familieleden die die zelf de was verzorgen en nog niet op bezoek zijn geweest. Bijvoorbeeld door tijdelijke sluiting van een afdeling of doordat de bewoner het nog niet aandurft bezoek te ontvangen. Deze mogelijkheid op donderdagavond is tijdelijk en wordt tussentijds geëvalueerd. Hoe dit na 1 juli plaatsvindt, hoort u in een volgende update.
Als een afdeling in sociale isolatie is voor tenminste twee weken vanwege een besmetting, blijven de externe wasserijen hun werkzaamheden gewoon uitvoeren. Uiteraard met inachtneming van de daarvoor geldende richtlijnen.

Wat als u niet op bezoek kunt komen bij ASP?
Als een afdeling tijdelijk is gesloten kunt u in de week van 15 t/m 21 juni net als de afgelopen weken op maandag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur de was/boodschappen halen/brengen. Als een afdeling vanaf 22 juni langere tijd dicht zou gaan vanwege een besmetting, nemen de medewerkers contact met u op om een moment af te spreken dat de was/boodschappen gehaald en gebracht kunnen worden.

Check voor uw bezoek altijd de website of de afdeling ‘open’ is!
Nu de bezoekersregeling wordt verruimd, is niet meer bekend wie er op bezoek komt. Dat betekent dat wij niet weten wie we moeten bellen als zich op de afdeling van uw naaste een (verdenking van een) besmetting voordoet. Zodra wij een test afnemen bij een bewoner, gaat de afdeling in ‘sociale isolatie’ en zijn wij genoodzaakt de aangepaste bezoekregeling voor die afdeling te laten vervallen. Zodra blijkt dat de bewoner niet is besmet, gaat de afdeling weer ‘open’. Als er sprake is van een besmetting gaat de afdeling langer in isolatie. Raadpleeg hiervoor dan ook de website.
Hier vindt u het overzicht op de website: www.pzcdordrecht.nl/update-afdelingen.

Waarom een mondmasker voor bezoekers?
We krijgen regelmatig vragen van bezoekers waarom PZC Dordrecht ervoor kiest om alle bezoekers een chirurgisch mondmasker te laten dragen terwijl onze medewerkers hier niet standaard mee werken. De reden hiervoor is dat onze medewerkers extra op de hoogte zijn van de maatregelen rondom COVID-19. Wij weten precies wanneer het gebruik van beschermende middelen nodig is en zijn er met elkaar alert op dat we de regels volgen. Als er aanleiding voor is, dragen onze medewerkers ook een mondmasker. Bijvoorbeeld als een medewerker in contact is geweest met iemand die positief is besmet met COVID-19. Daarnaast volgen wij de richtlijnen van het RIVM waar ook in staat dat zorgpersoneel niet met mondmaskers hoeft te werken tenzij de situatie hierom vraagt. Omdat wij niet weten of iedere bezoeker ook buiten de omgeving van PZC Dordrecht de regels strikt naleeft, geven wij iedereen uit voorzorg een mondmasker. Dit mondmasker wordt verstrekt door ons bij binnenkomst. Zo maken we het besmettingsgevaar voor de bewoners zo klein mogelijk.

Mondzorg langdurige zorg wordt opgestart
Tot voor kort was het verlenen van mondzorg binnen zorginstellingen vanwege corona niet mogelijk, spoedzorg uitgezonderd. Inmiddels zijn de richtlijnen landelijk versoepeld en mag de mondzorg in verpleeghuizen weer opgestart worden. Dat betekent dat de mondzorg in Crabbehoven voor bewoners met de indicatie langdurige zorg en behandeling weer opgestart wordt vanaf 17 juni. Uiteraard met in achtneming van de juiste voorzorgsmaatregelen.

Update 5 juni

Deze week zijn wij gestart met het ontvangen van de eerste bezoekers. Dat is geweldig voor onze bewoners en voor u, maar tegelijkertijd zien we ook dat men het spannend vindt en dat het emotioneel is. Logisch, na zo’n lange periode.
Onze eerste ervaringen zijn dat het bezoek goed verloopt. Over het algemeen houdt iedereen zich goed aan de regels en afspraken. Dat waarderen wij enorm. Wel vragen we u alert te blijven op de 1,5 meter afstand, hoe moeilijk dit ook is. We vragen dit voor de veiligheid van onze bewoners, onze medewerkers én voor u. Ook verzoeken wij u dringend om het bezoek op de kamer te laten plaatsvinden.

Hoe nu verder?
De wens van iedereen is om meerdere bezoekers te ontvangen in een hogere frequentie. Inmiddels zijn we bezig om alle mogelijkheden voor verruiming van de bezoekregeling in kaart te brengen. Volgende week geven we u meer informatie door middel van een concreet stappenplan over het verruimen van de bezoekregeling.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen stellen via CarenZorgt (uitgezonderd Revalidatiezorg Dordrecht). Wij zorgen ervoor dat uw vraag z.s.m. wordt beantwoord. Heeft u een dringende vraag of heeft u een vraag aan Revalidatiezorg Dordrecht? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers.
Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

Tot slot

Wij wensen u veel sterkte de komende tijd. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt u geïnformeerd. Het Rode Kruis heeft een telefoonnummer geopend, speciaal voor ouderen die behoefte hebben aan een luisterend oor. U kunt hier uw verhaal kwijt. Het nummer is: 070 445 58 88.

PZC Dordrecht poster corona