Skip links

Hoe gaan wij om met het coronavirus?

Inmiddels neemt landelijk het aantal coronabesmettingen weer toe. Voor de meest actuele informatie rond het coronavirus (COVID-19) verwijzen we naar het RIVM en de rijksoverheid. De rijksoverheid heeft zowel een website als een hulplijn voor vragen over het Coronavirus: telefoonnummer 0800-1351.

Hieronder vindt u informatie over hoe PZC Dordrecht omgaat met de coronacrisis. Onderaan de tekst vindt u de contactgegevens en waar u terecht kunt met vragen. Wij houden u op de hoogte door per maand een update te plaatsen.

Antwoorden op veelgestelde vragen op een aparte pagina

In de afgelopen maanden hebben we veel informatie op onze nieuwspagina geplaatst. Om dit voor u te clusteren,  hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden uit de nieuwsupdates voor u op een rij gezet. Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Zijn er afdelingen dicht vanwege (een verdenking op) corona?

De actuele stand van zaken vindt u hier.

Update 23 oktober

Door het toenemend aantal COVID-19 besmettingen onder bewoners heeft het crisisbeleidsteam (CBT) besloten in de PZC locaties Crabbehoven (CH) en Albert Schweitzerplaats (ASP) tijdelijk geen bezoek toe te laten. Deze maatregel houdt in dat u vanaf vandaag, vrijdag 23 oktober 17.00 uur tijdelijk niet meer op bezoek kunt bij uw naaste in deze locaties. We weten op dit moment nog niet hoe lang deze maatregel nodig is maar hij is tijdelijk. Op maandag 26 oktober, in de loop van de dag, informeren wij u opnieuw.

Waarom deze maatregel?
Wij begrijpen dat dit voor u en uw naaste een zeer ingrijpende maatregel is. Deze maatregel is afgestemd met de GGD. Deze maatregel maakt het mogelijk om dit weekend alle bewoners en medewerkers preventief te testen en de voorbereiding te doen om de cohort (groepsgewijze) verpleging voor de besmette bewoners te starten. Dit alles gericht om verspreiding te voorkomen en bezoek weer toe te laten.

Informatie via Carenzorgt
Als uit de testen blijkt dat uw naaste positief test op COVID-19 dan nemen wij -volgens protocol- telefonisch contact met u op. Geen bericht is goed bericht. Via Carenzorgt, het portaal van het cliëntendossier, blijft u op de hoogte van hoe het met uw naaste gaat. Wij verzoeken u dringend om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken zodat de zorgmedewerkers zich zoveel mogelijk kunnen wijden aan de verzorging van uw naaste.

Aandacht voor bewoners
Voorop staat dat we uw naaste willen beschermen en tegelijk ons verantwoordelijk voelen voor zijn of haar welzijn. Dat betekent dat we de komende dagen zoveel mogelijk vasthouden aan de dagelijkse structuur. Daarbij proberen we op kleine schaal activiteiten aan te bieden. Deze vinden plaats in kleine groepen bewoners of individueel.

Maatwerk voor u en uw naaste
Er kunnen deze dagen zwaarwegende redenen zijn om van deze maatregel af te wijken. Dit gebeurt altijd in overleg met de manager en de arts. De gezondheid en het welzijn van uw naaste staan hierbij altijd voorop. Als de situatie zich voordoet dat uw naaste u nodig heeft, nemen wij uiteraard contact met u op. Dan kan het zijn dat we u vragen om op bezoek te komen.

Afspraken over kaarten, cadeautjes en boodschappen voor de bewoners
Aangezien het een tijdelijke sluiting betreft, is in dit bericht geen afspraak over de was van uw naaste. Wel willen we u de mogelijkheid bieden om morgen, zaterdag 24 oktober tussen 9.00 uur en 16.00 uur een bericht of attentie voor uw naasten af te geven in de sluis bij de hoofdingang van locatie Crabbehoven. Wij zorgen dan dat dit bij uw naaste bezorgd wordt, ook als uw naaste in ASP verblijft. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat er tijd zit tussen het afgeven en het bezorgen van uw gift/presentje en we bij de receptie geen koeling hebben.

Tot slot
Wij hopen dat u beseft dat de alle medewerkers de komende dagen volop ingezet zijn om de zorg voor uw naasten en de preventieve testen uit te voeren. Wij verzoeken u het contact met ons echt tot noodzakelijk contact te beperken. Mocht u toch ons willen bereiken voor niet-bewonergerelateerde zaken, stuur dan een bericht naar info@pzcdordrecht.nl en wij zullen zo spoedig als mogelijk reageren.

Wij beseffen hoe onverwacht deze maatregel voor u is en hopen van harte dat we u snel weer in Crabbehoven en ASP welkom kunnen heten.

Update 15 oktober

De coronamaatregelen in Nederland zijn opnieuwaangescherpt. Ook wij bekijken dagelijks de situatie op onze locaties en zien dat het aantal bewoners en medewerkers dat wordt getest steeds verder toeneemt. De kans dat het aantal besmettingen ook toeneemt, is groot. Voor onze bewoners en medewerkers is het daarom belangrijk dat wij de verkeersstromen en het aantal contactmomenten op de locaties zoveel mogelijk beperken. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal bezoekers dat op bezoek mag komen en de registratie daarvan. In deze update leest u wat dit voor u betekent.

Maximaal twee bezoekers per dag
Afgelopen maandag hebben we gecommuniceerd dat er nog twee personen per keer op bezoek mogen komen. We zien echter dat de hoeveelheid bezoekers nog steeds (te) groot is. Daarom hebben wij besloten dat vanaf maandag 19 oktobertwee per bezoekers per dag (per bewoner) langs mogen komen. Kinderen onder de 12 jaar tellen hierbij niet mee. De openingstijden van de locaties blijven vooralsnog ongewijzigd.

Eigen mondneusmasker mee
Wij verzoeken u uw eigen mondneusmasker mee te brengen. Als u deze vergeet, krijgt u deze bij binnenkomst.

Centrale registratie van bezoekers
De registratie van bezoekers is belangrijk voor de bron- en contactonderzoeken. Daarnaast kunnen we op deze manier monitoren dat het aantal van twee bezoekers per dag per bewoner wordt gehandhaafd. De registratie gebeurt vanaf maandag 19 oktober als volgt:
– U meldt zich bij de hoofdingang van de locatie (geldt voor Crabbehoven en Dubbelmonde, registratie op Albert Schweitzerplaats vindt op de afdeling plaats).
– U ontsmet vervolgens eerst uw handen waarna wij u vragen uw naam, naam van de bewoner en het kamernummer te noteren op een lijst van de betreffende afdeling waar uw naaste verblijft.
– Wij bewaren deze lijsten 10 dagen voor het bron- en contactonderzoek, waarna deze worden vernietigd.
– Als een bewoner positief getest wordt op het coronavirus, bellen wij de eerste contactpersoon en geven wij de namen door van de bezoekers zodat de eerste contactpersoon deze kan inlichten.

Bovenstaande wijzigingen in het aantal bezoekers en de registratie worden wekelijks gemonitord en geëvalueerd. Op deze manier kunnen wij opschalen als dat nodig is of afschalen waar dit kan.

Tijdelijk aparte ingang voor bezoekers Aalscholver, Reiger en Waterhoen
Op dit moment is de afdeling Anjer gesloten vanwege een positieve coronabesmetting op die afdeling. Bezoekers voor de Aalscholver, Reiger en Waterhoen kunnen hier nu niet langs. Daarom is tijdelijk de ingang aan de Henri Polakhof geopend zodat u vanuit daar naar de drie genoemde afdelingen kunt. Omdat daar geen centrale receptie is, doen wij een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel om zelf het registratieformulier in te vullen. Zodra de afdeling Anjer weer opengaat, kunnen deze bezoekers weer via de hoofdingang naar binnen.

Verlof bewoners in tijden van corona
Soms hebben bewoners of revalidanten (proef)verlof. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als dit het herstelproces bevordert,als iemand een dagje meegaat naar huis of opgenomen wordt in het ziekenhuis. Als iemand vervolgens terugkomt naar de locatie is het, afhankelijk van de duur, soms nodig dat iemand 10 dagen in sociale isolatie gaat vanwege het verhoogde risico op een coronabesmetting. Wanneer dit van toepassing is, vindt u in onderstaand schema.

Soort verlof bewoner

Duur verlof

Isolatie?

Bijzonderheden

dagopname/poliklinische afspraak ziekenhuis.

≤ 24 uur*

Nee

 

ziekenhuisopname

≥ 24 uur

ja

 

 

proefverlof i.v.m. revalidatieontslag

≤ 48 uur

nee

Cliënt wordt verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven, drukte te vermijden en geen bezoek te ontvangen.

proefverlof i.v.m. revalidatieontslag

≥ 48 uur

Ja

Cliënt wordt verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven, drukte te vermijden en geen bezoek te ontvangen.

Verlof naar huis afdeling Wonen met zorg, Kleinschalige dementiezorgen NAH

≤ 8 uur (dus zonder overnachting)

Nee

Bewoner wordt verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven, drukte te vermijden en geen bezoek te ontvangen.

Verlof naar huis afd. LIN

≤ 48 uur

Nee

 

 

Individuele vakantie bewoner

 

Ja

Geldt ook als er slechts een aantal bewoners van een afdeling met elkaar op vakantie gaat.

Volledige afdelingsvakantie

 

Ja

Betreft sociale isolatie gehele afdeling

* ≤ betekent minder dan 24 of 48 uur
 ≥ betekent langer dan 24 of 48 uur

Alles terug te vinden op onze website
Bovenstaande informatie en informatie van vorige updates kunt u ook terugvinden op deze website. Op de nieuwspagina staat per maand welke informatie we aan de contactpersonen hebben verstrekt. Ook vindt u daar de veelgestelde vragen, of er afdelingen tijdelijk gesloten zijn en of, en zo ja hoeveel, er besmettingen binnen PZC Dordrecht zijn.

Ondanks alle maatregelen staat de veiligheid en het welzijn van onze bewoners en revalidanten voorop. Een sluiting van de locaties zoals in de eerste coronagolf willen wij absoluut voorkomen. Daarom is het soms wel nodig de maatregelen verder aan te scherpen waarbij wij continu de balans moeten opmaken tussen welzijn, welbevinden en veiligheid. Dat is niet altijd makkelijk. Niet voor onze medewerkers, maar zeker ook niet voor u en onze bewoners. Dat begrijpen wij heel goed. We doen voortdurend een beroep op iedereen om deze coronacrisis goed doorkomen. Daarvoor willen wij u enormbedanken.

Update 12 oktober

Vorige week hebben wij u geïnformeerd over onze extra veiligheidsmaatregelen zoals het preventief dragen van een mondneusmasker als u op bezoek komt. Naast deze maatregel, hebben wij nog aanvullende maatregelen genomen waar wij u in deze update over informeren.

Maximaal twee bezoekers per keer
Nu het aantal besmettingen regionaal en landelijk weer toeneemt, wordt het bewaren van 1,5 meter afstand nog belangrijker. We merken dat dit bij bezoekers vaak lastig is als zij met veel personen tegelijk komen. Daarom hebben we afgesproken dat vanaf woensdag 14 oktober twee bezoekers per keer zijn toegestaan. Uw naaste mag dus wel vaker dan één keer per dag bezoek ontvangen, maar nooit meer dan twee personen tegelijk. Zo is het bewaren van 1,5 meter afstand beter gewaarborgd en beperken wij het aantal mensen in onze panden.

Eigen mondneusmasker mee
Vorige week hebben we gecommuniceerd dat PZC Dordrecht de mondneusmaskers uitdeelt aan bezoekers. Vanaf woensdag 14 oktober passen we dit aan en vragen we u om zelf een mondneusmasker mee te nemen. Reden hiervoor is dat wij advies hierover hebben ingewonnen bij het RIVM en onze artsen waarbij het meenemen van een eigen mondneusmasker voor bezoekers geadviseerd wordt.

Hoe handelen wij bij een besmetting?
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, is de kans reëel dat zich toch een besmetting voordoet. Op dat moment zijn wij genoodzaakt om de omgeving waar de besmette bewoner contact mee heeft gehad, te isoleren. De omgeving die geïsoleerd wordt, houden we zo klein mogelijk. Op deze manier zorgen we ervoor dat het sociale leven van de overige bewoners zoveel mogelijk door kan gaan. Welke afdelingen wel of niet geïsoleerd worden, gaat in samenspraak met de manager, de arts en de verpleegkundige. Op de website staat aangeven staat welke afdelingen gesloten zijn. Deze sluiting wordt opgeheven als er geen verhoogd risico op besmetting meer is. Hierbij moeten wij minimaal de incubatietijd van 10 dagen (na constatering van de besmetting) hanteren. Als de afdeling weer opengaat, wordt dit ook gemeld in Carenzorgt.

Centrale registratie van bezoekers
In de vorige update hebben we aangegeven dat we opnieuw kijken naar centrale registratie van bezoekers. Hier worden bepaalde eisen aan gesteld die wij nog aan het onderzoeken zijn. Om voldoende zicht te houden op het bezoek blijft in Crabbehoven vooralsnog alleen de hoofdingang geopend.

Dringende oproep: volg aanwijzingen van onze medewerkers op
Hoewel de meeste bezoekers begrip hebben voor onze coronamaatregelen, zijn er soms bezoekers die deze maatregelen negeren. Dit heeft regelmatig discussies tot gevolg met onze (zorg)medewerkers. Wij wijzen u erop dat onze medewerkers bevoegd zijn bezoekers te weigeren die zich niet houden aan de bij PZC Dordrecht geldende voorschriften. In uw belang en in het belang van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers verzoeken wij u dringend om de aanwijzingen van onze medewerkers ter harte te nemen.

Update 2 oktober

Premier Rutte gaf in de persconferentie begin deze week aan dat de situatie in het gehele land zorgelijk is. Dat geldt zeker ook voor de veiligheidsregio waarin onze locaties zich bevinden. Landelijk zijn er drie risiconiveaus als we over de coronacrisis praten: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Onze veiligheidsregio is nu van waakzaam naar zorgelijk gegaan waardoor sterk aanbevolen wordt om extra maatregelen te nemen. Dat hebben wij ter harte genomen en daarom brengen wij u in deze update op de hoogte wat er vanaf vrijdag 2 oktober verandert.

Preventief gebruik mondneusmasker
Vanaf vrijdag 2 oktober dragen onze medewerkers en bezoekers een mondneusmasker. Dat betekent voor u, dat als u op bezoek komt, ook verplicht bent een mondneusmasker te dragen. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten dat wij deze mondneusmaskers zelf verstrekken aan de bezoekers. Zelf meegebrachte mondneusmaskers mogen niet gedragen worden omdat deze niet altijd optimaal beschermen.
Let op: het uitgangspunt is en blijft de 1,5 meter afstand. Ook met een mondneusmasker op verzoeken wij u dringend om altijd 1,5 meter afstand te houden. Het mondneusmasker is een extra preventiemaatregel naast het bewaren van 1,5 meter afstand.

Alleen nog gebruik hoofdingang bij Crabbehoven
Om ervoor te kunnen zorgen dat wij iedereen een mondneusmasker kunnen overhandigen, hebben wij besloten om met ingang van 2 oktober alleen nog de hoofdingang aan de Groen van Prinstererweg open te stellen voor bezoekers van Crabbehoven. De andere ingangen worden gesloten voor bezoek. De mondneusmaskers liggen voor u klaar bij de receptie.

Verstrekken mondneusmaskers Dubbelmonde en Albert Schweitzerplaats
Op locatie Dubbelmonde liggen de mondneusmaskers voor u klaar bij de receptie.
Bij locatie Albert Schweitzerplaats (ASP) liggen de mondneusmaskers bij de ingang van de afdelingen Noord en Wantij.

Overige richtlijnen mondneusmasker
Wij verzoeken u om het mondneusmasker pas af te doen als u de locatie heeft verlaten.
We gaan het verplicht dragen van mondneusmaskers visueel ondersteunen op onze locaties met stickers op de deuren. Ook vermelden wij het op onze website. Wij verzoeken u dringend om u aan deze nieuwe richtlijnen te houden uit veiligheid voor onze bewoners en medewerkers.
In de tuin en op de terrassen is het dragen van een mondneusmasker niet verplicht, tenzij de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.

Preventief testen
Al maanden voert PZC Dordrecht een heel actief testbeleid. Dit blijft zoals het is maar voor de duidelijkheid zetten wij voor u onze afspraken op een rij:
– We gaan door met laagdrempelig testen van bewoners (bij zeer milde klachten/gedragsverandering).
– Bij een positieve besmetting van een bewoner in Crabbehoven en ASP worden alle bewoners van dezelfde afdeling preventief getest. Bij een positieve besmetting van een bewoner in Dubbelmonde bekijken we per situatie of het nodig is om alle bewoners van de betreffende wooneenheid te testen.

Ook alle zorgmedewerkers die tot 3 dagen voorafgaand aan de start van de klachten op die afdeling hebben gewerkt, worden preventief getest. Het doel hiervan is om de bron van de besmetting te achterhalen zodat deze zo snel mogelijk geïsoleerd kan worden.
– Bij een positieve besmetting van een medewerker testen we niet preventief nu iedereen mondneusmaskers draagt. Tenzij de arts en de manager vinden dat dit noodzakelijk is.

Communicatie via Carenzorgt en de website
Als sprake is van een positieve besmetting van een bewoner/cliënt op een afdeling gaat de afdeling dicht en wordt u hierover geïnformeerd. Zodra de afdeling weer opengaat, melden wij dit in Carenzorgt en passen wij dit aan op de website. Wij kiezen voor deze wijze van communiceren omdat het veel tijd kost voor de zorgmedewerkers om iedereen persoonlijk te informeren. Deze tijd zetten wij graag in voor de zorg voor uw naaste.

Centrale registratie van bezoekers
Het is gebleken dat de registratie van bezoekers op de afdelingen zoals hij nu wordt ingezet, niet voldoende is. Daarom willen we weer terug naar een centrale registratie van bezoekers. Hoe we dit het beste kunnen doen, wordt op korte termijn uitgezocht. Zodra hier een besluit over is genomen, wordt u geïnformeerd.

Bovenstaande maatregelen zijn nodig zolang onze veiligheidsregio in de fase ‘zorgelijk’ zit. Het zijn vooral preventieve maatregelen die er, samen met alle andere voorzorgsmaatregelen die wij al hebben getroffen, hopelijk voor zorgen dat wij de situatie in onze locaties onder controle blijven houden.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen stellen via CarenZorgt. Wij zorgen ervoor dat uw vraag z.s.m. wordt beantwoord. Heeft u een dringende vraag? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers.
Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

PZC Dordrecht poster corona