Skip links

Hoe gaan wij om met het coronavirus?

Inmiddels neemt landelijk het aantal coronabesmettingen af. Voor de meest actuele informatie rond het coronavirus (COVID-19) verwijzen we naar het RIVM en de rijksoverheid. De rijksoverheid heeft zowel een website als een hulplijn voor vragen over het Coronavirus: telefoonnummer 0800-1351.
Op de website van de branchevereniging Actiz vindt u hier algemene informatie over de tijdelijke sluiting van de deuren van verpleeghuizen en woonzorgcentra.

Hieronder vindt u informatie over hoe PZC Dordrecht omgaat met de coronacrisis. Onderaan de tekst vindt u de contactgegevens en waar u terecht kunt met vragen. Wij houden u op de hoogte door per maand een update te plaatsen.

Antwoorden op veelgestelde vragen op een aparte pagina

In de afgelopen maanden hebben we veel informatie op onze nieuwspagina geplaatst. Om dit voor u te clusteren,  hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden uit de nieuwsupdates voor u op een rij gezet. Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Zijn er afdelingen dicht vanwege (een verdenking op) corona?

De actuele stand van zaken vindt u hier.

Update 19 augustus

In de update van 30 juli is aangegeven dat we in locaties Crabbehoven en Albert Schweitzerplaats de afdeling niet meer sluiten als een bewoner op COVID-19 wordt getest. Totdat er een negatieve testuitslag is, gaat de bewoner in druppelisolatie. Dit betekent dat zorgmedewerkers de bewoner als ‘besmet’ benaderen en beschermingsmiddelen dragen. Bewoners mogen de afdeling af en bezoekers blijven welkom.

Nu het aantal besmettingen in de regio toeneemt, is het voor ons belangrijk om alle procedures en afspraken te blijven monitoren. De veiligheid van onze bewoners en medewerkers is hierbij altijd leidend. Dat heeft ons doen besluiten dat wij een aanpassing doen in eerder gemaakte afspraken. Dat houdt het volgende in:

  • Een bewoner met klachten wordt getest en gaat in druppelisolatie.
  • Er wordt een opvallende flyer bij de ingang van de afdeling gehangen dat er op de afdeling getest is (niet in Dubbelmonde).
  • De medewerkers van de betreffende afdeling werken met een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen bij alle bewoners totdat de uitslag bekend is (niet in Dubbelmonde).
  • Bewoners mogen de afdeling NIET verlaten in afwachting van de testuitslag (niet in Dubbelmonde).
  • Bij de ingang van de afdeling liggen mondneusmaskers die bezoekers moeten dragen bij betreden van de afdeling (niet in Dubbelmonde).
  • In het geval van een positieve testuitslag, gaat de hele afdeling in isolatie (niet in Dubbelmonde).

Deze afspraken gaan in per donderdag 20 augustus 2020.

Waarom doen wij dit?
De dikgedrukte, cursieve bullits zijn de wijzigingen ten opzichte van de huidige afspraken. Dat betekent voor u dat u er rekening mee moet houden dat, als een bewoner wordt getest, het verplicht is om een mondneusmasker te dragen in afwachting van de testuitslag (niet in Dubbelmonde). Hiermee voorkomen we dat bij (regelmatige) sluiting van afdelingen bewoners geen bezoek kunnen ontvangen.
En door medebewoners op de afdeling te laten verblijven in afwachting van de testuitslag, wordt de verspreiding (bij een positief geteste bewoner) beperkt.
Het kan echter voorkomen dat de arts toch besluit een afdeling te sluiten. Blijf de website daarom in de gaten houden. De actuele informatie vindt u hier.

Als de testuitslag positief is, wat betekent dat de betreffende bewoner besmet is, gaat de hele afdeling in isolatie. Als dit gebeurt, nemen wij contact met u op. Deze afspraak blijft onveranderd.

Beleid mondneusmaskers
We volgen intensief de landelijke discussies over het preventief dragen van mondneusmaskers. Daarnaast nemen we deel aan de regionale discussies daarover. In ons dagelijkse kernteam infectiepreventie geven de artsen beleidsadviezen die we ook weer in het coronabeleidsteam bespreken. Ook laten we ons adviseren door de infectiepreventiedeskundige van het Regionaal Laboratorium medische Microbiologie (RLM) en de GGD.
Dit alles sterkt ons in het standpunt dat het voortdurend dragen van een mondneusmasker op dit moment niet nodig is. Zowel het RLM als de GGD geven aan dat onze preventieve maatregelen en procedures zeer goed zijn. We blijven er bovenop zitten en blijven intensief testen. Dit beleid heeft tot nu toe geleid tot een situatie die onder controle is. We roepen u op om niet langs te komen als u ook maar de minste klachten heeft. Daarnaast verzoeken we u dringend om 1,5 meter afstand te houden tot uw naasten en de medewerkers.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen stellen via CarenZorgt. Wij zorgen ervoor dat uw vraag z.s.m. wordt beantwoord. Heeft u een dringende vraag? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers.
Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

PZC Dordrecht poster corona