Skip links

Hoe gaan wij om met het coronavirus?

Inmiddels neemt landelijk het aantal coronabesmettingen af. Voor de meest actuele informatie rond het coronavirus (COVID-19) verwijzen we naar het RIVM en de rijksoverheid. De rijksoverheid heeft zowel een website als een hulplijn voor vragen over het Coronavirus: telefoonnummer 0800-1351.
Op de website van de branchevereniging Actiz vindt u hier algemene informatie over de tijdelijke sluiting van de deuren van verpleeghuizen en woonzorgcentra.

Hieronder vindt u informatie over hoe PZC Dordrecht omgaat met de coronacrisis. Onderaan de tekst vindt u de contactgegevens en waar u terecht kunt met vragen. Wij houden u op de hoogte door per maand een update te plaatsen.

Antwoorden op veelgestelde vragen op een aparte pagina

In de afgelopen maanden hebben we veel informatie op onze nieuwspagina geplaatst. Om dit voor u te clusteren,  hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden uit de nieuwsupdates voor u op een rij gezet. Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Zijn er afdelingen dicht vanwege (een verdenking op) corona?

De actuele stand van zaken vindt u hier.

Update 30 juli

In de communicatie van 9 juli hebben we aangegeven dat PZC Dordrecht weer helemaal opengaat voor bezoek. Ook gaven we aan dat bezoekregistratie niet langer meer plaatsvindt bij de hoofdingangen, maar bij uw naaste op de kamer of in de huiskamer. De volledige openstelling hebben we tot nu toe goed ervaren. We houden uiteraard de berichtgeving over de toename van het aantal besmettingen in Nederland goed in de gaten. Voorlopig blijft het kernteam infectiepreventie twee keer per week bij elkaar komen om de dagelijkse vragen te beantwoorden. Ook houden zij goed in de gaten hoe het gaat. Omdat we niet meer spreken over een crisis, gaat het crisisbeleidsteam nu verder als coronabeleidsteam. Zij komen nog steeds maandelijks bij elkaar en indien nodig vaker.

We zijn blij dat we u weer mogen verwelkomen en we hopen dit ook te kunnen blijven doen. Om de woon- en leefomgeving van uw naaste zo veilig mogelijk te blijven houden, vragen we uw aandacht voor onderstaande zaken.

 • Probeer 1,5 meter afstand te bewaren. Dit blijft essentieel. Ook in de binnentuin is dit belangrijk. De kans op besmetting in de buitenlucht is kleiner, maar vormt nog steeds een risico.
 • Bent u verkouden of grieperig? Dan kunt u niet op bezoek komen.
 • Bent u in het buitenland geweest? Dan verzoeken wij u om de eerste 14 dagen na thuiskomst niet op bezoek te komen.
 • Als u op bezoek komt is het belangrijk dat u niet vergeet te registreren. Uw gegevens worden alleen gebruikt in het geval dat er een besmetting uitbreekt om een contactonderzoek te kunnen doen.
 • Per 1 augustus wordt een afdeling niet gesloten als een bewoner op COVID-19 wordt getest. Totdat er een negatieve testuitslag is, gaat de bewoner in druppelisolatie. Dit betekent dat zorgmedewerkers de bewoner als “besmet” benaderen en beschermingsmiddelen dragen. Het kan echter voorkomen dat de arts toch besluit een afdeling te sluiten. Blijf de website daarom in de gaten houden.
 • Mocht een bewoner worden getest, dan hangt er in plaats van een rood-wit lint een waarschuwingsflyer bij de afdeling. Uiteraard informeren wij de 1e contactpersoon van de betreffende bewoner. Totdat er bekend is dat het om een negatieve testuitslag gaat, dragen alle medewerkers van de afdeling een chirurgisch mondmasker en handschoenen. Zij dragen deze beschermingsmiddelen uit voorzorg en ter preventie van verdere besmetting. Het staat u vrij om ook een mondmasker te dragen, maar het is niet verplicht. Mondmaskers bieden wij bij de ingang van de afdeling aan.
 • In het geval van een positieve testuitslag, wat betekent dat de betreffende bewoner besmet is, gaat de hele afdeling in isolatie. Mocht dit gebeuren, dan nemen wij contact met u op.

Centrale activiteiten
Wat betreft de centrale activiteiten kijken we binnen de veiligheidsgrenzen wat mogelijk is. Het zal echter altijd om kleinschalige activiteiten gaan. Als er activiteiten in Crabbehoven Plaza plaatsvinden, dan vragen wij vooraf aan de bewoners om zich aan te melden.

Update 9 juli

In de communicatie van 25 juni hebben we aangegeven dat we verder gaan verruimen als de situatie dit toelaat. Op dit moment gaat het goed binnen PZC Dordrecht. Er zijn geruime tijd geen nieuwe besmettingen geconstateerd en dat betekent dat wij de stap durven maken om per zaterdag 11 juli volledig open te gaan voor bezoek. Maar wel met bepaalde voorwaarden die we hieronder aan u toelichten. Wij verzoeken u dringend hier bij ieder bezoek rekening mee te houden. Wilt u deze regels ook doorgeven aan andere familieleden en vrienden die op bezoek willen komen? Samen zorgen we voor een zo veilig mogelijke woon- en leefomgeving voor uw naaste.

Volledig geopend vanaf 11 juli – wat houdt dit in?

 • De openingstijden zoals die ook voor de coronacrisis werden gehanteerd, gaan weer in voor alle drie de locaties.
 • Er zit geen maximum meer op het aantal bezoekers. De 1,5 meter-regel blijft echter bestaan zolang er geen vaccin is voor Covid-19. Hiermee volgen wij de richtlijnen van het RIVM. De 1,5 meter afstand geldt tussen bezoek en naaste, afstand tot andere bewoners en tot medewerkers.
 • Als het niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand te bewaren, wordt het bezoek verzocht om uit te wijken naar een plek waar dat wel mogelijk is, zoals de Plaza (in Crabbehoven), De Koningshoff (in Dubbelmonde) of naar buiten (in de tuinen of terrassen).
 • Er vindt geen centrale bezoekregistratie meer plaats bij de hoofdingang. Dat doen wij vanaf 11 juli op de kamer van de bewoner/cliënt.
 • Er komt op de kamer van de bewoners/cliënten een registratieformulier te liggen waarop het bezoek zijn naam, telefoonnummer en datum van bezoek kan invullen. Wij verzoeken u dringend om dit bij ieder bezoek in te vullen in verband met mogelijk contactonderzoek als er een besmetting blijkt te zijn. Dan is op afdelingsniveau inzichtelijk wie op bezoek is geweest. Wij verzoeken u zelf een pen mee te nemen uit veiligheidsoverwegingen.
  Op de afdelingen van de Kleinschalige Dementiezorg en Bosbes/Berberis komt het registratieformulier in de huiskamers te liggen.
 • Op locatie Crabbehoven gaan alle ingangen weer open vanaf 11 juli. Op locatie Dubbelmonde gaat de tussendeur tussen het aanleungedeelte en het woonzorgcentrum per 1 augustus open.
 • Bij alle ingangen staat handalcohol. Alle bezoekers moeten de handen reinigen voordat ze verder naar binnen gaan.
 • Er komen banners en flyers bij de ingangen om iedereen alert te houden op de regels.
 • Het dragen van mondkapjes is niet langer verplicht. Als de bezoeker of de bewoner het prettig vindt om uit veiligheidsoverwegingen wel een mondkapje te dragen, is dat uiteraard toegestaan. Mondkapjes worden niet langer verstrekt door PZC Dordrecht. Bezoek kan zelf een mondkapje meebrengen.
 • Bent u verkouden of grieperig? Dan kunt u niet op bezoek komen.
 • Bent u in het buitenland geweest? Dan verzoeken wij u om de eerste 14 dagen na thuiskomst niet op bezoek te komen.

(Proef)verlof
Er zitten geen restricties meer aan de (proef)verlofregeling. Deze geldt weer zoals voor de coronacrisis, mits er geen besmettingen met COVID-19 zijn én de bewoner langer dan 14 dagen in huis is.
Voor alle (proef)verlof geldt, dat als een afdeling in sociale isolatie is vanwege een (verdenking op) besmetting, het (proef)verlof niet is toegestaan.

Vrijwilligers
Nu wij weer volledig opengaan voor bezoek, zijn ook de vrijwilligers weer van harte welkom. Niet alle vrijwilligers durven dit al aan maar een ieder is vrij dit voor zichzelf te beslissen. Wij zijn in ieder geval ontzettend blij dat we alweer vrijwilligers op de afdelingen hebben gezien. Wij hebben hen erg gemist en zij de bewoners en ons ook.

Voorlopig laatste corona-update
Nu wij weer volledig opengaan per 11 juli is het niet meer noodzakelijk dat wij u middels deze updates wekelijks informeren over de stand van zaken binnen PZC Dordrecht. U kunt zelf uw vragen stellen aan de zorgmedewerkers op de afdelingen of deze nieuwspagina in de gaten houden voor het laatste nieuws.
Zolang de situatie stabiel is, blijven bovenstaande voorwaarden van kracht voor alle bezoekers. Als de situatie verandert, informeren wij u hier uiteraard over.

Heeft u vragen?

U kunt uw vragen stellen via CarenZorgt. Wij zorgen ervoor dat uw vraag z.s.m. wordt beantwoord. Heeft u een dringende vraag? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers.
Meer informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

PZC Dordrecht poster corona